Home Intervjuer Iconovo om vägen till lönsamhet

Iconovo om vägen till lönsamhet

Iconoco

Iconovo om vägen till lönsamhet

23 augusti, 2023

Iconovo, en ledande utvecklare av inhalationsprodukter, befäster sina finansiella mål för 2027 – intäkter på 250 Mkr med en EBITDA-marginal på 50 procent. Cirka 85 procent av intäkterna förväntas komma från projekt som redan har initierats. Dessutom räknar bolaget med att uppnå lönsamhet under ett kvartal redan nästa år och 2025, samt helårslönsamhet 2026. BioStock kontaktade vd Johan Wäborg för att få en djupare förståelse för bolagets mål.

Iconovo samarbetar med internationella läkemedelsbolag för att utveckla nya inhalationsläkemedel. Bolaget erbjuder patentskyddade inhalatorer som kan användas för utveckling av nya läkemedel, vacciner och generiska versioner av befintliga läkemedel.

En av produkterna som förväntas bidra till bolagets omsättningsmål är ICOres budesonid/formoterol, en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort. I Norden kommer produkten marknadsföras av dotterbolaget Iconovo Pharma, medan Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och USA.

Målen för 2027 står fast

För lite mer än ett år sedan satte Iconovo upp nya finansiella mål för 2027 och företaget bekräftar nu att målen fortfarande ligger i linje med dessa mål med en försäljning om 250 Mkr och ett EBITDA-resultat på 125 Mkr år 2027, motsvarande en EBITDA-marginal på 50 procent. Bolagets vd Johan Wäborg är övertygad om att de kommer att nå målen enligt ett nytt pressmeddelande från den 16 augusti:

»Vi har expanderat vår kundbas och flera av våra läkemedelsprojekt är på väg in i klinisk utvecklingsfas, vilket kan leda till större ordrar för kontraktsutveckling och licensavtal. Detta tillsammans med potentialen för försäljning av läkemedel och inhalatorer i egen regi gör att vi är förvissade om att nå våra finansiella mål för 2027.«

Ökat fokus på CDMO

Sedan de långsiktiga målen kommunicerades förra året har Iconovo fortsatt att utvecklas i ett högt tempo, inte minst inom kontraktsutveckling (eng. Contract Development and Manufacturing Organisation, CDMO). Bolaget har under den senaste tiden expanderat sin CDMO-verksamhet med fokus på kontraktsutveckling av originalläkemedel med hjälp av bolagets inhalationsplattformar. Bolaget har fem aktiva kundavtal inom CDMO-området och förväntas addera tre till fem avtal per år fram till 2027. Iconovos CDMO-uppdrag ger överlag en hög vinstmarginal och förväntas utgöra en betydande andel av bolagets intäkter de närmaste åren.

Flera licensavtal

Nya avtal inom CDMO-området kan även öppna dörrar till licensavtal eller inhalatorförsäljning. Bolaget innehar redan fyra licensavtal som genererar intäkter genom initiala betalningar, milstolpsbetalningar och potentiell royalty på försäljningen.

Bolaget planerar att ingå fler avtal under kommande år, med stort fokus på ICOpre – en generisk motsvarighet till GSKs storsäljande inhalator Ellipta. Tillsammans med investmentbanken Stifel har Iconovo inlett en strukturerad utlicensieringsprocess som beräknas slutföras 2024, med planerad första lansering under 2027.

Ökade rättigheter till försäljning

Bolagets tredje affärsområde omfattar försäljning av inhalatorer till samarbetspartners eller externa kunder, samt framtida direktförsäljning av läkemedel i Norden via Iconovo Pharma. Iconovo har kapacitet att tillverka och sälja bolagets engångsinhalator ICOone. Dessutom har bolaget nyligen övertagit de globala rättigheterna för ICOcap från Stevanato Group, som nu istället agerar som kontraktstillverkare av ICOcap. Som tidigare nämnt innehar Iconovo även de nordiska rättigheterna till försäljning av ICOres budesonid/formoterol.

Iconovos vd om vägen till lönsamhet

Sammanfattningsvis har Iconovo tre affärsområden som förväntas göra så att bolaget når de finansiella målen år 2027:

  • Licensavtal – beräknas generera cirka 50 procent av intäkterna
  • Produktförsäljning – beräknas generera cirka 35 procent av intäkterna
  • CDMO – beräknas generera cirka 15 procent av intäkterna
Johan Wäborg, vd Iconovo
Johan Wäborg, vd Iconovo

Dessutom räknar bolaget med att gå med vinst under ett kvartal redan 2024 och 2025. BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer framtidsutsikterna.

Ni räknar med att era nuvarande projekt kan stå för cirka 85 procent av intäkterna år 2027. Samtidigt siktar ni på att få in flera nya projekt under de kommande åren. På vilket sätt kan detta skapa en trygghet och potentiell uppsida i målen?

– Vi har ett så pass starkt erbjudande i dag att vi kontinuerligt har diskussioner med både små och stora läkemedelsbolag runt om i världen. Vi kommer kunna bygga verksamheten kring projekt som redan i initial fas är lönsamma. Av de tre till fem projekt som vi siktar på att påbörja varje år kommer förhoppningsvis flera gå vidare till nästa fas då vi ingår licensavtal med bolagen. Är vi framgångsrika med att selektera rätt projekt och om de går vidare till licensavtal så finns en fin uppsida till målen.

»Vi har ett så pass starkt erbjudande i dag att vi kontinuerligt har diskussioner med både små och stora läkemedelsbolag runt om i världen […] Är vi framgångsrika med att selektera rätt projekt och om de går vidare till licensavtal så finns en fin uppsida till målen.«

Förra året gick ni ut med era finansiella målsättningar till 2027. Vad i den senaste rapporten pekar mot att ni är på väg?

– Vi indikerar att lanseringen av Amneals generiska motsvarighet till Symbicort Turbuhaler, som är budesonid/formoterol i ICOres, planeras till 2025 vilket betyder att studieprogrammet följer planen. Vi vill också guida kring vägen till lönsamhet och den går via några stora händelser som kommer att leda till lönsamma kvartal, ett lönsamt kvartal indikeras 2024 och ett 2025. Därefter är målet att royaltyflöden, större affärer med inhalatorförsäljning samt intäkter via Iconovo Pharma gör att vi når helårslönsamhet från 2026 och god vidare ökning de kommande åren. 

Ni har valt att lägga allt större fokus på CDMO. Kan du dela med dig av några exempel på framgångsrika samarbeten och hur dessa bidrar till bolagets tillväxt?

– Ökat fokus på kontraktsutveckling kan för oss leda till fina kassapositiva intäktsflöden som minskar vårt kapitalbehov och tar oss mot lönsamhet. Samtidigt utgör denna typ av utveckling första steget i kundresan mot att ingå licensavtal. I licensavtal med en royalty eller inhalatorförsäljning, kan vi få riktigt fin utväxling på affärsmodellen. Bara under 2023 har vi ingått tre avtal inom detta område med Kiox Pharma, Affilogic och ENA Respiratory, och sedan tidigare arbetar vi med Arcede och Monash University.

»Ökat fokus på kontraktsutveckling kan för oss leda till fina kassapositiva intäktsflöden som minskar vårt kapitalbehov och tar oss mot lönsamhet. Samtidigt utgör denna typ av utveckling första steget i kundresan mot att ingå licensavtal.«

Kommer ni att behöva göra några förändringar i kostnadsstrukturen för att nå marginalmålen?

– Vi arbetar kontinuerligt för att ha en kostnadseffektiv verksamhet och förväntar oss inte att behöva genomföra större aktiva åtgärder. Vi kommer spendera relativt sett mindre tid på att utveckla våra plattformar och då får vi kapacitet som vi kan satsa på kundprojekt. Vi har lagt mycket resurser de senaste två åren på att utveckla vår inhalator ICOpre och de tillhörande formuleringarna till att bli en attraktiv färdig produkt. Nu minskar detta arbete och ett skifte från internt arbete till kundarbete kan ske.

»Vi arbetar kontinuerligt för att ha en kostnadseffektiv verksamhet och förväntar oss inte att behöva genomföra större aktiva åtgärder. Vi kommer spendera relativt sett mindre tid på att utveckla våra plattformar och då får vi kapacitet som vi kan satsa på kundprojekt.«

Ni har identifierat konkurrenssituationen som en utmaning mot målet att nå lönsamheten. Nyligen har Viatris introducerat den första generiska varianten av Symbicort. Hur påverkar detta er utveckling av en generisk Symbicort?

– Viatris har en generisk version av den vätskespray-variant av Symbicort som finns på marknaden i USA. Det påverkar således inte alls vår produkt som är en generisk torrpulverberedning och konkurrerar med Turbuhaler och de generiska varianterna av Symbicort i pulverform. Först och främst är det lansering i EU som är målet och vill Amneal lansera i USA så har de möjlighet efter en så kallad 505(b)(2) regulatorisk ansökningsprocess.

Slutligen, vilken roll tror du att Iconovo kommer att spela på den globala inhalationsmarknaden år 2027?

– Vi driver vidare mot att bli ett världsledande företag inom pulverinhalation och min förhoppning är att vi 2027 är ett bolag med ett antal produkter lanserade på marknaden genom våra affärspartners. Vi ser redan i dag en ökande tillströmning av potentiella kunder och den typ av kunder vi träffar spänner från små bolag upp till de allra största. 2027 kommer vi säkerligen ha fler avtal med big pharma och jag förutspår att vi har en god förankring i viktiga marknader såsom USA och Japan.

»Vi driver vidare mot att bli ett världsledande företag inom pulverinhalation och min förhoppning är att vi 2027 är ett bolag med ett antal produkter lanserade på marknaden genom våra affärspartners. Vi ser redan i dag en ökande tillströmning av potentiella kunder«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev