Home Nyheter PHI inleder cancersamarbete i Australien och ökar omsättningen

PHI inleder cancersamarbete i Australien och ökar omsättningen

PHI inleder cancersamarbete i Australien och ökar omsättningen

7 maj, 2018

Förra veckan meddelade Phase Holographic Imaging att man har ingått avtal med ett forskningsinstitut i Australien för att studera hur syrebrist påverkar cellrörelse och tumörers benägenhet att bilda metastaser. Samarbetet är ytterligare ett i raden av kvalitetsstämplar för bolagets produkter som har förändrat hur forskare nu kan studera cancerceller, utan äldre konkurrerande teknikers tillkortakommanden. 

I fredags publicerade Phase Holographic Imaging (PHI) nya försäljningssiffror som visar att bolaget för andra kvartalet i rad gör sitt bästa kvartal någonsin, en konsekvens av att allt fler fått upp ögonen för bolaget. PHI har bland annat förenklat hur cancerforskare numera kan övervaka och följa cancerceller, i realtid och 3D med videosekvenser.

Instrumenten och mjukvaran för den så kallade time-lapse cytometrin minskar den tid det tar att skapa 3D-bilder av celler, från dagar till endast några minuter, med den naturliga effekten att projekt som hittills varit alltför tids- och kostnadskrävande att utföra, nu har potential att bli verklighet.

Allt fler vetenskapliga publikationer baseras på PHI:s teknik
PHI:s produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik har en kundbas som är verksamma inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Därtill har man även en rad vetenskapliga samarbeten som tangerar målgruppen. Att man nu gör ännu ett försäljningsmässigt rekordkvartal är enligt bolaget delvis resultatet av ett allt större erkännande av HoloMonitors innovativa funktionalitet, pådrivet av en snabbt växande mängd veten­skapliga publikationer där tekniken har använts.

Globalt finns cirka 120 000 cellaboratorier fördelat på kontraktsforskning (16 procent), universitet (34 procent), pharma och biotech (48 procent) samt övriga (2 procent). Den potentiella kundbasen är med andra ord mycket omfångsrik och befinner sig i ett flertal sektorer med olika krav och behov.

Samarbete i Australien ska öka kunskaperna om syrets betydelse för metastasering QIMR Berghofer Medical Research Institute är ett medicinskt forskningsinstitut beläget i Brisbane, Australien som rankas bland de två främsta medicinska forskningsinstituten i landet. Institutets primära forskningsområden är cancer, infektionssjukdomar, kroniska sjukdomar och mental hälsa. QIMR omvandlar lovande laboratorieresultat till användbara behandlingsmetoder, s.k. translationell forskning, vilket är högst intressant för PHI.

I mitten av förra veckan ingick parterna ett utvärderingsavtal om att utforska användningen av time-lapse cytometri, baserad på kvantitativ fasmikroskopering, för att bestämma hur syrebrist påverkar cellrörelse och tumörers benägenhet att bilda metastaser. Under den fyra månader långa utvärderingsperioden kommer PHI att förse QIMR Berghofer med HoloMonitor M4-instrumentering och tekniksupport.

Utvärderingen kommer att fokusera på hur cancerceller reagerar på låga syrenivåer. Några av de mest sålda cancerläkemedlen hämmar tumörtillväxt genom att minska cancercellernas tillgång på syre. Ny forskning indikerar att sänkta syrenivåer av ännu okänd anledning kan främja resistens och bildandet av metastaser. Eftersom HoloMonitor i motsats till gängse metoder inte kräver att cellerna synliggörs genom infärgning har HoloMonitor ett brett användningsområde, vilket bl.a. omfattar svår­infärgade celler så som cancerstamceller och celler från patienttumörer.

HoloMonitorM4
HoloMonitor M4

                          

Mer om HoloMonitor M4
HoloMonitor M4 presenterar både hur celler rör sig och dess volym, och användningen kräver inte likt äldre teknik toxisk infärgning på känsliga tumörcellinjer för att de ska synas. Med denna uppfinning som utvecklats av vd och grundare Peter Egelberg, kan exempelvis läkemedelskandidater testas i realtid på cancerceller för att se hur de interagerar, utan infärgning, kontrastvätskor eller annan oönskad exponering såsom skadliga ljuskällor, vilka kan påverka resultatet.

Den inkubatorkompatibla designen gör HoloMonitor M4-systemet särskilt lämpat för långvariga kinetiska cellanalyser, vilket kan vara gynnsamt inte minst inom läkemedelsutveckling.

HoloMonitor är utformad för att generera både visuella element och kvantitativa data. Visuella element, som sekvenser av bilder och videoklipp, illustrerar cellhändelser som äger rum under experimentet, medan kvantitativa data presenterar i siffror vad som kan ses med det mänskliga ögat. Från visuell information i de holografiska bilderna översätts datan av sofistikerade mjukvaralgoritmer till morfologiska parametrar – optisk cellvolym, tjocklek, textur etc, och ger därigenom användaren önskad information.

Läs också: VD-intervju PHI »antalet kunder inom bioteknik- och läkemedelsbolag kommer att öka«

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev