Home Intervjuer PHI utökar marknadspotentialen med möjligheterna inom regenerativ medicin

PHI utökar marknadspotentialen med möjligheterna inom regenerativ medicin

PHI utökar marknadspotentialen med möjligheterna inom regenerativ medicin

21 oktober, 2022

Phase Holographic Imagings försäljning har fördubblats på ett år, enligt bolagets årsredovisning som publicerades denna vecka. Vad som dock genererar mer förtroende för bolaget är att man numera adresserar hela spektrat av vårdmarknaden, inte enbart medicinsk forskning. Bolaget siktar på att bli en sammansvetsad länk i värdekedjan för modern medicin i allmänhet och regenerativ medicin i synnerhet. För att få veta mer kontaktade BioStock bolagets CFO, Patrik Eschricht.

Phase Holographic Imaging (PHI) har utvecklat HoloMonitor, ett avancerat inkubatormikroskop avsett för långsiktig och icke-invasiv analys av cellkulturer i realtid baserat på time-lapse-cytometri.

Vid ett vägskäl

Den 17 oktober publicerade PHI årsredovisningen för 2021/22. Medan omstruktureringen av bolagets distributionsnätverk, i kombination med en investering i onlineförsäljning och marknadsföring, ledde till en fördubblad försäljning 2021/22 jämfört med föregående räkenskapsår, befinner sig bolaget nu vid ett vägskäl. Med Peter Egelberg, grundare och VD vid rodret, har PHI under många år fokuserat på den medicinska forskningsmarknaden.

Nu befinner sig bolaget dock vid en punkt där man anpassar HoloMonitor-tekniken för att expandera och adressera hela sjukvårdsmarknaden.

I centrum för denna transformativa process, med potential att få in helt nya intäktsströmmar med betydande hävstång, är regenerativ medicin och automatisering av cellterapitillverkning.

PHI:s CFO kommenterar

Det vetenskapliga språng som pågår just nu inom forskningen kring regenerativ medicin och som onekligen skulle kunna revolutionera vårdmarknaden, kan snart bli verklighet. Frågan är, finns det sätt att underlätta denna utveckling, teknik som kan hjälpa till att nå dit snabbare, effektivare och mer kostnadseffektivt? Mer specifikt, hur skulle HoloMonitor, som ganska väl passar in i denna ekvation, kunna användas för att främja området regenerativ medicin?

Patrik Eschricht, CFO på PHI

För att få veta mer om Phase Holographic Imagings visioner kring regenerativ medicin, cellbaserade terapier, automatisering av biotillverkning med mera, tog BioStock kontakt med bolagets CFO, Patrik Eschricht.

Patrik, till att börja med, vad väntar du dig för utveckling framöver efter försäljningsökningen under räkenskapsåret 2021/22?

– Naturligtvis förväntar vi oss att fluorescensmodulen kommer att öka försäljningen. Till att börja med har vi redan märkt ett ökat intresse och fler besök på vår hemsida rörande fluorescens. Vi tror  att kombinationen av holografi och fluorescens kommer att skapa ett unikt verktyg för cellbiologer. Det gör det möjligt för HoloMonitor-användare att studera enskilda celler och deras genetiska aktivitet under längre tider och minimera eller eliminera oönskade toxiska effekter jämfört med andra system.

Fram tills nyligen har PHI främst fokuserat på medicinsk forskning. Men nu står ni vi vid ett avgörande vägskäl där ni vill adressera hela spektrat av hälso- och sjukvårdsmarknaden. Kan du berätta om de affärsmöjligheter som ni har identifierat?

– Idag är vår HoloMonitor-teknologi inte godkänd för kliniska tillämpningar. Men antag att vi lyckas bli en standard inom klinisk kvalitetskontroll inom regenerativ medicin. I det fallet skulle vår marknad inledas när det lokala sjukhuset tar ut celler från patienten, för transport, under tillverkning, sedan tillbaka till patienten. Så, en helt annan och mycket större marknad.

Vilka processer kommer att krävas för att få ett sådant godkännande och när hoppas ni kunna gå vidare i den här nya riktningen?

– I prospektet för den företrädesemission vi genomförde i våras uppgav vi att vårt mål för 2022-23 är att genomföra ett “proof of concept” för produktion och kvalitetskontroll inom regenerativ medicin. Först ska PHI tillsammans med key opinion leaders sammanställa en konceptrapport. Därefter siktar vi på en GLP/GAMP-validering för biotillverkningsanläggningar och att vara redo för en klinisk marknadsintroduktion 2025. Slutligen, året efter, vill vi vara förberedda för marknadssegmentet biopsikliniker, som sannolikt kommer att vara lokala sjukhus över hela världen.

Var ser du PHI inom regenerativ medicin om tre år?

– Om tre år ser vi framför oss att vår teknik är ett standardprotokoll för kvalitetskontroll inom regenerativ medicin och att regenerativ medicin har slagit igenom för att kunna bota många av dagens obehandlingsbara sjukdomar. Så, spännande tider väntar framöver!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev