Home Intervjuer PHI kommenterar bolagets nya seniora positioner

PHI kommenterar bolagets nya seniora positioner

PHI kommenterar bolagets nya seniora positioner

15 februari, 2023

Phase Holographic Imaging har utsett sin grundare och tidigare vd, Peter Egelberg, till styrelseordförande. Samtidigt har bolagets tidigare CFO, Patrik Eschricht, axlat positionen som vd. För att bättre förstå bakgrunden bakom detta ledningsskifte kontaktade BioStock båda två.

Phase Holographic Imaging (PHI) har utvecklat HoloMonitor, ett avancerat instrument för icke-invasiv cellodlingsanalys för grundläggande medicinsk forskning och läkemedelsutveckling.  Under de senaste åren har PHI sett störst efterfrågan på sin produkt inom akademi och industri. Sedan 2022 har bolaget dock börjat sikta på kliniska tillämpningar, inte minst inom utveckling av regenerativ medicin.

Vd och styrelseordförande kommenterar

Med sitt ökade fokus på regenerativ medicin är huvudmålet för PHI att hjälpa till att förändra hälso- och sjukvårdssektorn genom att industrialisera regenerativ medicin och tillverkning av cellbaserade terapier.

Foto credit: PHI

Av denna anledning har PHI beslutat att göra en rockad i sina ledande befattningar, där grundaren och mångårige vd:n Peter Egelberg går in i rollen som styrelseordförande medan Patrik Eschricht, tidigare CFO, axlar rollen som ny vd.

BioStock har pratat med båda två för att få en inblick i bakgrunden till detta beslut.

Patrik, blir det några förändringar i affärsplanen med dig vid rodret?

– Affärsplanen är densamma som beslutats och kommunicerats i emissionsprospektet som offentliggjordes i maj 2022. Men nu går planen in i en helt ny fas. Delvis eftersom vi snart kommer att kunna erbjuda kombinationen av holografi och fluorescens, men också på grund av den snabba utvecklingen inom regenerativ medicin, individanpassad medicin och cellbaserade terapier som kräver icke-invasiv cellavbildning och kvalitetskontroll.

Du nämner att icke-invasiv cellavbildning kommer att krävas. Kan du utveckla det?

– Det som nu händer och i grunden förändrar marknaden är att många framtida behandlingar kommer att baseras på celler som tas från patienten. Cellerna modifieras, multipliceras och återinförs till patienten. Av begripliga skäl kan man inte addera främmande ämnen i cellerna, ens vid en kvalitetskontroll. Det är där vår icke-invasiva HoloMonitor-teknik kommer in som en av få tekniker som kan göra just denna icke-invasiva validering.

Vilka blir dina huvudmål?

– I korthet är det att öka försäljningen av den befintliga produktportföljen med hjälp av vår nya fluorecensenhet och kvalificera PHI som leverantör av GMP-utrustning med fokus på regenerativ medicin. God tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP) är den strikta kvalitetsstandarden för läkemedelsindustrin. All nödvändig utrustning som används för att tillverka ett läkemedel eller behandling måste uppfylla denna standard.

Peter, du har varit vd sedan du grundade PHI för tjugo år sedan. Kan du berätta om tajmingen för den nuvarande ledningsförändringen?

– Jag har en bekant som lever och mår bra på grund av cellbaserade terapier. Men dessa behandlingar tillverkas idag för hand och är därför fruktansvärt dyra. Bolaget jag grundade har utvecklat en av få kommersiellt tillgängliga tekniker som kan göra dessa “mirakelkurer” säkrare, billigare och tillgängliga för alla.

– Om du var i en liknande situation, skulle du inte också ha velat fokusera fullt ut på att förverkliga en sådan möjlighet?

– Industrialiseringen av medicinsk biotillverkning är ett mycket ambitiöst projekt och förtjänar min fulla uppmärksamhet. PHI kommer att behöva samarbeta med bolag inom tillverkning, transport, globala läkemedelsbolag och tillsynsmyndigheter. Det blir mitt fokus som ordförande.

Varför är Patrik, som varit på bolaget i flera år, rätt person att tillträda vd-platsen?

– Precis som Patrik nämnde så går PHI in i en fas med fokus på positivt kassaflöde och lönsamhet, med en etablerad teknik och en välutvecklad produktlinje. När jag var vd insåg jag att Patrik verkligen besitter de egenskaper som krävs för jobbet.

Kan du slutligen, Peter, som bolagets grundare, tala om PHI:s framsteg och om din vision för bolaget har förändrats?

– Nej, visionen har inte förändrats sedan bolaget grundades. Det som har förändrats är att life science-industrin har utvecklats avsevärt under PHI:s livstid. Detta ger nu oss och vår icke-invasiva teknik den unika förmågan att hjälpa till att förändra hälso- och sjukvårdssektorn.

– Det senaste exemplet är att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA lättade på sitt krav på djurförsök i december. Nu tillåter den nya lagstiftningen testning av nya läkemedel i patienter utan tidigare djurförsök, förutsatt att cellbaserade tester ensamma kan bevisa att läkemedlet är säkert. Detta regulatoriska skifte sätter icke-invasiv cellvänlig teknik i framkant, på bekostnad av den konventionella invasiva cellanalystekniken som våra konkurrenter tillhandahåller.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev