Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 15 maj

Nyhetssvepet måndag 15 maj

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet måndag 15 maj

15 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Phase Holographic: VD Peter Egelberg kommenterar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerades av forskare vid Department of Nanobiophotonics, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry. Läs mer.
Se vd Patrik Sundh presentera Cline Scientific på dagens Aktiedagen i Stockholm här.
Idag inleddes teckningstiden i BrainCools företrädesemission som fulltecknad tillför bolaget cirka 58,5 MSEK före emissionskostnader. BrainCool har erhållit garantiåtagande och teckningsförbindelser om cirka 46,8 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen. Även VD och styrelse har för avsikt att teckna aktier i emissionen. Läs mer.
IRLAB Therapeutics meddelar positiva resultat från en kontrollerad studie som visar en tydlig minskning av ofrivilliga rörelser, så kallade dyskinesier, hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom behandlade med IRL790. Minskningen noterades med flera olika mätmetoder. Sådana dyskinesier har hittills varit svåra att behandla och behovet av effektiva behandlingsformer är stort. IRLAB Therapeutics inleder efter sommaren Fas II-studier, som är fullt finansierade, avseende såväl IRL790 som bolagets andra primära läkemedelskandidat IRL752. Läs mer.
Sprint Bioscience satsar för framtida expansion med nya lokaler i Huddinge som rymmer specialanpassade laboratorier för synteskemi, protein-kristallografi, proteinbiologi, biofysik och cellbiologi. Läs mer.
Episurf Medical deltar vid QKG-Workshop Differenzierte Knorpelchirurgie, en ortopedisk konferens som hålls den 9-10 juni i Mülheim an der Ruhr, Tyskland och arrangeras av Qualitätskreis Knorpel-Repair und Gelenkerhalt e.V. (QKG). Läs mer.
Hudcancer är fortfarande den form av cancer som ökar mest bland svenskar, visar statistik från Cancerfonden. Malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, har ökat med cirka 5 procent hos svenska män och kvinnor. För att vända utvecklingen genomförs nu Euromelanoma, hudcancerveckan, där svenskar får möjlighet att undersöka huden utan remiss. Läs mer.
Diamyd Medical meddelar idag att det amerikanska patentombudet för University of California, Los Angeles, (UCLA), informerat om att ytterligare en av Diamyd Medical licensierad UCLA-patentansökan kommer att beviljas. Patentet omfattar skydd för att behandla typ 1-diabetes med kombinationen GABA och diabetesvaccinet Diamyd och har löptid till 27 september 2031. Tidigare har ett patent inom samma patentfamilj beviljats som täcker diabetesbehandling med GABA och preproinsulin eller ett immunogent fragment därav. Läs mer.
Panion Animal Health har framgångsrikt ansökt om och fått Europeiska läkemedelsmyndighetens SME-status, vilket kan ges till små och medelstora företag för administrativt och ekonomiskt stöd. Läs mer.
Kontigo Care lanserar eHälso-lösningen TripleG för vård av spelberoende. Läs mer.
UICs alumnbolag OssDsign fick ta emot priset Årets innovation i samband med Företagargalan i Uppsala. OssDsign har utvecklat ett implantat av biokeramiskt material som används för benläkning vid svåra skallskador. Nyligen fick företaget godkänt av amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA att sälja och marknadsföra sitt implantat i USA. Läs mer.
Umeå universitet: Vid misstanke om tjock- och ändtarmscancer kan primärvårdsläkare med två enkla prover – ett immunkemiskt prov för blod i avföringen samt ett blodvärdesprov – få stor hjälp att avgöra vilka patienter som behöver utredas vidare. Detta enligt tre studier utförda i Jämtland som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet. Läs mer.
Brighter tecknar fullt i Camanio Cares nyemission inför Kinaexpansion. Läs mer.
BioStock Live
Rapporter
Scandinavian ChemoTech  Kontigo Care  Cantargia Episurf  AcuCort  Redwood Pharma EQL Pharma  Medfield Diagnostics
Årsstämmor/kommunikéer
Nanexa  PharmaLundensis
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
Cantargia har lämnat in ansökan om start av den kliniska fas I/IIa-studien Canfour för att undersöka den antikroppsbaserade produktkandidaten CAN04. Läs mer.
Kommuniké från Ortivus extra bolagsstämma den 12 maj 2017. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs och ladda hem analysen nedan. Läs mer.
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
BioStock genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Cline Scientific meddelade nyligen att man har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031. I och med detta patent har bolaget nu erhållit patent för sin teknologi och produkter i Sverige, Kina, USA och Japan. Cline har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Läs mer.
 
Topp 10: Här är läkemedelsbolagen som satsar mest på FoU
Fem miljarder dollar eller motsvarande cirka 44 miljarder kronor. Med så mycket ökade de fem stora läkemedelsbolagen Roche, Merck, Novartis, Pfizer och Johnson&Johnson gemensamt sina kostnader för forskning och utveckling under 2016. Det visar Endpoint News kartläggning av de globala läkemedelsbolagens utvecklingsbudgetar under förra året jämfört med året innan.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 19 här
Vinnare i morgonhandeln: Invent Medic +11,73%, Irlab Therapeutics +8,58%, Double Bond +8%, Isofol Medical +6,38%, SpectraCure +5,98%, Cereno Scientific +4,59%
Förlorare i morgonhandeln: Prebona -9,32%, A1M Pharma -7,04%, Aptahem -4,86%, Redwood Pharma -4,76%, Peptonic Medical -4,65%, Nanexa -4,40%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev