Home Nyheter Kombinationsstudie nästa steg för DexTech Medical?

Kombinationsstudie nästa steg för DexTech Medical?

Kombinationsstudie nästa steg för DexTech Medical?

15 maj, 2017

Nyligen kunde DexTech Medical meddela fortsatt positiva delresultat i sin fas IIb-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex mot kastrationsresistent prostatacancer med benmetastaser (CRPC), den avancerade formen av prostatacancer och som är relativt vanlig bland män i västvärlden. Den underliggande mekanismen bakom varför benmetastaser uppkommer vid CRPC är multifaktoriell och inte känd i sin helhet. Nu har emellertid ett forskarteam vid bl.a. Washington State University och Cedars-Sinai Medical Center presenterat en ny potentiell och minst sagt intressant approach för att behandla problemet. Kan en kombinationsbehandling med ett antidepressivt läkemedel vara en intressant möjlighet för DexTech Medicals kandidat OsteoDex? Bolagets vd Anders R Holmberg delar här sina synpunkter kring de nya amerikanska rönen.
En studie på möss visar att det kroppsegna s.k MAOA-enzymet är en viktig och bidragande orsak till att prostatacancerceller sprider sig med metastaser och bryter ned ben. Nu har amerikanska forskare funnit att en äldre generation av anti-depressiva medel tycks kunna bromsa effekten av MAOA-enzymet och störa de signaler som leder till benmetastaser. Studien har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cancer Cell.
Vid långt gången prostatacancer sprider sig metastaser till skelettet, ett dödligt och obotligt tillstånd som orsakar cirka 90 procent av alla dödsfallen från denna typ av cancer. I den aktuella studien på möss med prostatacancer, sänkte forskarna koncentrationen av MAOA-enzym i kroppen, varpå man såg att benmetastaserna minskade, och omvänt ökade de när forskarna överuttryckte enzymet. Av detta kunde forskarteamen dra slutsatsen att MAOA är viktigt i processen att stävja risken för att prostatacancer metastaserar sig i ben.
Cancercellerna kan specifikt aktivera osteoklasterna för nedbrytning av ben
MAOA-enzymet utlöser en kedja av händelser som aktiverar tre speciella typer av proteiner, vilka i sin tur främjar nedbrytningen av ben genom de benceller som kallas osteoklaster som normalt absorberar benmaterial vid nybildning av ben, men är överaktiva i möss med benmetastaser från prostatacancer. Cancercellerna aktiverar alltså specifikt osteoklasterna att bryta ned ben, samtidigt som osteoklasterna stimulerar tumörväxten.
Det antidepressiva läkemedlet klorgylin inhiberar enzymet
Förbryllande nog var det ett antidepressivt läkemedel som heter klorgylin som inte längre har någon bredare klinisk användning, som inhiberade MAOA-enzymet och därmed hindrade den kedja av händelser som leder till nedbrytning av ben. Såvitt känt finns det inga tidigare studier som pekar på att det föreligger en lägre risk att utveckla ben-metastaser vid prostatacancer om man samtidigt tar antidepressiva medel, och mycket riktigt framhåller forskarna också att de lovande resultaten i möss kommer kräva ytterligare undersökning. Till exempel behöver man justera formuleringen, dosen och leveransvägen av MAOA-inhibitorer, före det kan leda till en slutlig klinisk tillämpning.
DexTech Medicals läkemedelskandidat
DexTech utvecklar ett målsökande och dubbelverkande läkemedel för att förlänga livet hos patienter som drabbas av prostatacancer med benmetastaser (OsteoDex). DexTech har utvecklat en patenterad teknologiplattform och utifrån denna deriverat fyra läkemedelskandidater med patent/patentansökningar på flera nyckelmarknader. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. Det intressanta med den nya studien för DexTech Medicals vidkommande, är om de nya rönen utgör grund för att överväga en kombinationsbehandling. Nedan har vi ställt just den frågan till bolagets vd Anders R Holmberg.
Om MAO-hämmare
MAOA-inhibitorer eller monoaminooxidashämmare har använts som antidepressiva läkemedel sedan 1950-talet, men har i allt större omfattning ersatts av nyare typer av substanser. Läkemedlen i denna klass verkar genom att hämma monoaminoxidas (MAO), en typ av enzym i hjärnan som bryter ned vissa signalsubstanser (monoaminer), framför allt serotonin och noradrenalin samt dopamin. Exempel på ett godkänt MAO-hämmande läkemedel i Sverige är moklobemid som bland annat saluförs under varunamnet Aurorix. Andra läkemedel är selegilin, brofaromin, fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, moklobemid, nialamid, toloxaton samt tranylcypromin.
Anders R Holmberg, vd för DexTech Medical, vad anser du om fynden som nu har publicerats i Cancer Cell?
– Det är intressanta fynd som ger ytterligare kunskap om komplexiteten i de faktorer som påverkar utvecklingen av skelettmetastaser.
Är det något i studien som förvånar dig?
– Det är intressant när gamla läkemedel för helt andra indikationer visar sig relevanta i detta sammanhang. Man bör känna ödmjukhet och respekt för komplexiteten, det finns ingen enkel lösning utan samverkan mellan olika läkemedel är vägen framåt. Återigen är utmaningen att bryta den s.k. vicious cycle av bennedbrytning och tumörtillväxt som uppmärksammats för att ha en primär betydelse vid CRPC.
MAOA-inhibitorer har en bred biverkningsprofil men å andra sidan kan de potentiellt förstärka effekten av andra läkemedel. Hur ser du på möjligheten testa OsteoDex i en kombinationsstudie med en MAOA-inhibitor?
– I en framtid definitivt intressant, men där finns även andra preparat dvs de som idag används vid CRPC som nog är av mer primärt intresse. Överhuvudtaget finns sannolikt framgångar att hämta ur just kombinationsbehandlingar.
Läs även: Fortsatt goda utsikter för DexTechs prostatacancerstudie
Läs mer om studien i Cancer Cell
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev