Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 10 april

Nyhetssvepet måndag 10 april

Nyhetssvepet torsdag 29 februari

Nyhetssvepet måndag 10 april

10 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Genovis genomför en riktad emission som tillför bolaget 11,5 MSEK till en mindre grupp kvalificerade investerare. Med denna satsning avser Genovis kunna försörja sina kunder med växande volymer av befintliga produkter samtidigt som nya produkter adderas till kunderbjudandet med fortsatt höga marginaler. Läs mer.
Phase Holographic Imaging kommentar de forskningsresultat som nyligen publicerats av Boston Children’s Hospital: “No Blood, No Tumor”. Läs mer.
MedFilms prenumerationstjänst för animerade informationsfilmer om kirurgiska ingrepp direktupphandlas av Region Uppsala. Den första beställningen kommer från Akademiska Sjukhuset i Uppsala som kommer att använda tio filmer inom området ortopedi. Prenumerationen innefattar filmer om bland annat höftledsplastik, knäledsplastik och operation av diskbråck i ländryggen. MedFilm är ett onoterat tillväxtbolag som just nu tar in expansionskapital via investeringsnätverket Sciety, en crowdfunding-plattform specifikt inriktade på bolag inom Life Science. Den nu aktuella investeringsrundan pågår ytterligare fyra dagar.
Vigmeds oberoende budkommitté rekommenderar fortsatt Vigmeds aktieägare att acceptera Greiner Bio-Ones uppköpserbjudande. Läs mer.
Follicums studie på FOL-005 vid Charité-sjukhuset i Berlin, Tyskland, visar en stimulering av hårtillväxt vid behandling av friska frivilliga försökspersoner. Follicum kunde redan i februari 2017 meddela att bolagets kliniska fas I/IIa-studie visat god säkerhet för läkemedelskandidaten FOL-005 och att inga negativa effekter av behandlingen påträffats. Läs mer.
Cereno Scientific utser Michael Wolzt MD, professor i medicin och överläkare vid Vienna General Hospital till Senior Advisor R&D. Läs mer.
ISR undertecknar intentionsavtal för samarbete med China Resources Development Group för utveckling och marknadsföring av ISR:s läkemedelskandidater inom HIV/AIDS området i Kina. Läs mer.
Förändringar i Episurf Medicals ledningsgrupp. Läs mer.
PExA har tidigare meddelat om försäljning till ett ledande universitetssjukhus. Leveransen av PExA 2.0 är nu genomförd och ett pilotprojekt har inletts på Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Pilotprojektet öppnar enligt bolaget upp nya möjligheter för PExAs metod att samla in material från de minsta luftvägarna. Läs mer.
XVIVO Perfusion: Kommuniké från extra bolagsstämma. Beslut togs att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 2 361 408 nya aktier till teckningskursen 76,50 kronor riktad till institutionella investerare. Nyemissionen som genomfördes genom en accelererad bookbuildingprocess är fullt tecknad av Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Norron och Swedbank Robur. Läs mer.
Glactone Pharma, ett immunonkologibolag inom PULS AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences), erhåller finansiering från Vinnova. Läs mer.
Akademiska sjukhuset: Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson. Läs mer.
Kan egenprovtagning öka upptäckt av livmoderhalscancer? Det vill forskare vid Universitetssjukhuset Örebro undersöka genom att utvärdera egenprovtagning för kvinnor mellan 60-69 år med ett stöd på 5,5 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. De vill studera om provtagningen ger lika säkra resultat som de prover som är utförda av barnmorska. Läs mer.
Rekordfart för nyheter inom eHälsa. Läs mer.
Rapporter
RhoVac
Cyxone
Årsstämmor
Genovis
IRLAB Therapeutics
De senaste artiklarna från BioStock

För två år sedan upptäckte forskare i Australien att behandling med ultraljud visade lovande potential mot Alzheimers sjukdom i möss. Nu har samma forskare konstaterat att om ultraljudet kombineras med immunterapi, kan antikroppsbehandlingen ännu mer effektivt hjälpa kroppen att rensa upp de giftiga avlagringar av proteiner som antas bidra till sjukdomsutvecklingen. Förhoppningen är att detta på sikt skulle kunna bana väg för bättre behandlingar. Läs mer.
 
Allt fler stora läkemedelsbolag ger sig in i kampen om att utveckla nya läkemedel mot NASH eller fettlever, en av de vanligaste orsakerna till
levertransplantation, som idag saknar behandlingsalternativ. En rad stora referensaffärer visar att de mäktigaste aktörerna är villiga att satsa enorma summor på att bli först ut och definiera ett helt nytt behandlingsparadigm. Detta sätter NeuroVive i en intressant position, eftersom bolagets nya optimerade cyklofilinhämmare NV556 har visat starka prekliniska data för NASH. Läs mer.
 
Nya framgångsrika cancermediciner kan spela en avgörande roll för patienters överlevnad. Men parallellt med att nya innovationer och produkter når marknaden höjs också kritiska röster mot branschens höga prissättning, vilket inte minst skapar problem för sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Ökad konkurrens ses som ett vapen för att få ned priserna – samtidigt pekar läkemedelsbolagen på höga utvecklingskostnader som förklaring till att nya behandlingsalternativ betingar högre priser. Läs mer.
 
Genovis avslutade förra året starkt med en försäljningsökning med 58 procent i fjärde kvartalet, vilket innebar totalt nio raka kvartal av försäljningstillväxt. På de prioriterade marknaderna USA och Europa ökar intresset för Genovis smarta enzymer som kunderna – däribland världens tio största läkemedelsbolag – använder för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Nu stärker bolaget produktportföljen ytterligare genom att lansera GlyCLICK-teknologin för exakt märkning av antikroppar. Läs mer.
 
Om du missade Investerarbrevets och Erik Penser Banks event på temat framtidens läkemedel, där bland annat BioStocks analysansvarige Tobias Thornblad föreläste om rådande trender inom läkemedelsbranschen med fokus på särläkemedel, så kan du se det i efterhand här.
 
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 14 här.
Vinnare i morgonhandeln: Cereno Scientific +12,28%, CombiGene +9,13%, ISR Holding +6,03%, Active Biotech +5,39%, Redwood Pharma +5%, Hemcheck Sweden +4,48%
Förlorare i morgonhandeln: Moberg Pharma -9,91%, BrainCool -6,50%, Cline Scientific -5,56%, Brighter -5,16%, Senzime -4,72%, Toleranzia -4,35%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev