Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 11 april

Nyhetssvepet tisdag 11 april

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet tisdag 11 april

11 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

ADDvise Group, som levererar utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter presenterade idag en omvänd vinstvarning för det första kvartalet 2017. Under rapportperioden steg orderingången med 124 procent jämfört med föregående år till 74 miljoner kronor (33). Läs mer.
AcouSort väljer att inte fullfölja patentansökan med ansökningsnummer P10814, vilken ursprungligen ansöktes om den 20 april 2012. Anledningen är att bolagets nuvarande och framtida planerade produkter inte inkluderar tillämpningar som täcks av den teknologi som patentansökan avsåg och man har därför valt att fokusera alla resurser på pågående produktutveckling. Läs mer.
Biovicas test DiviTum kommer att inkluderas i Lunds Universitets studie av 150 kvinnor med spridd bröstcancer. Syftet med studien är att snabbare kunna utvärdera effekten av behandlingen än med dagens standardmetoder, och Lunds universitet köper ca 550 DiviTum-analyser av Biovica. Läs mer.
Idag inleddes handeln i Senzime på Nasdaq First North, efter listbytet från AktieTorget. Bolaget slutförde nyligen en nyemission som tillförde bolaget  24,4 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.
Läs även: BioStocks Söndagsintervju med Senzimes vd Lena Söderström
Med anledning av att Idogen tagit beslut om att tillverka bolagets tolerogena vaccin i egen regi på Medicon Village för kommande kliniska studier har en intervju med bolagets tekniske chef Dennis Henriksen genomförts. Läs intervjun här.
Isofol Medical har konstaterat positiva resultat i fas I/II-studien ISO-MTX-003, som utvärderar bolagets läkemedelskandidat Modufolin som räddningsterapi efter två cycler med HDMTX-behandling, mot skelettcancertypen osteosarkom. Studien är designad för att identifiera den säkraste Modufolin-doseringen med bekräftad förmåga att motverka HDMTX toxicititeten vid behandling av osteosarkom-patienter. Totalt har 7 patienter med osteosarkom framgångsrikt genomfört sin behandling med Modufolin; fyra patienter med 15 mg/m2 och tre med 7.5 mg/m2. Som ett resultat kommer Isofol fortsätta att bedriva utveckling av Modufolin som ett antidot för osteosarkompatienter efter HDMTX–behandling.
– Jag är väldigt glad att vi framgångsrikt har avslutat ISO-MTX-003-studien och nått de rekryteringsmål som fastställts för att bestämma vilken dos av Modufolin som är säker och effektiv när den används som räddningsterapi för osteosarkom-patienter som behandlas med höga doser av metotrexate. Vi kan nu definiera studie-dosen som ska användas i Isofols kommande osteosarkom-studie, som vi planerar att påbörja under 2017, säger Anders Rabbe, vd på Isofol Medical. Läs mer.
Idogen har ingått avtal med Medicon Village om användning av anpassade renrum i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Avtalet innebär att Idogen får kontroll över produktionen av sitt terapeutiska vaccin för de första kliniska studierna. Att produktionen sker i egen regi innebär att viktig kompetens och kunskap behålls internt. Arbetet med att utveckla läkemedelstillverkningen för produktion av tolerogent vaccin till kommande prekliniska säkerhetsstudier och kliniska studier påbörjas nu.
– Avtalet om lokaler för GMP-tillverkning är en central milstolpe i vår utvecklingsplan. Att behålla kompetensen inom tillverkning av vår produkt är viktigt för vår långsiktiga framgång och det är framförallt därför vi väljer att producera i egen regi. Avtalet innebär att vi följer tidplanen med start av klinisk studie under 2018, kommenterar vd Lars Hedbys. Läs mer.
Aktieägare i Follicum har föreslagit ändringar i styrelsen. Förslaget är att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen Heitmann och Anna Hultgårdh Nilsson omväljs som styrelseledamöter samt att Elisabeth Svanberg nyväljs som styrelseledamot. Läs mer.
Styrelsen i Ortivus har bl.a. mot bakgrund av den senaste tidens kursutveckling på bolaget A-aktie beslutat att återkalla förslaget om att företrädesemissionen ska beslutas på den kommande årsstämman den 28 april 2017. Istället föreslår styrelsen att detta beslut ska tas på en extra bolagstämma som ska avhållas den 12 maj 2017. Det ändrade datumet beror på en modifiering av styrelsens tidigare förslag i så måtto att i det nya förslaget ska A-aktieägare i första hand ha rätt att teckna A-akter och B-aktieägare ska i första hand ha rätt att teckna B-aktier. Läs mer.
Redeye har publicerat en intervju med Vicore Pharmas vd Per Jansson. Läs intervjun här.
En ny barnbok från Barncancerfonden ska förklara strålbehandling för de allra minsta. Vova får strålbehandling visar för barn i förskoleåldern hur en cancerbehandling går till. Boken kan användas som förberedelse för barn som själva ska genomgå strålbehandling, eller för syskon och förskolekompisar som vill förstå vad som händer på sjukhuset. Läs mer.
Japanska patentverket har godkänt RhoVacs kompletterande patentansökan avseende bolagets terapeutiska cancervaccinteknologi. Det aktuella patentet ger ett utökat skydd för RhoVac:s läkemedelskandidat, utöver det patent som beviljades av JPO i oktober 2015. Läs mer.
Recipharm meddelar idag att bolaget har utsett Henrik Stenqvist till ny Executive Vice President och Chief Financial Officer. Läs mer.
Abbvie uppmärksammar Internationella Parkinsondagen genom att stötta #UniteForParkinsons. Det är idag 200 år sedan James Parkinson först beskrev sjukdomen genom sin “Essay on the Shaking Palsy”. Symtomen vid Parkinson är dock inte bara skakningar utan även stelhet och långsamma rörelser. Närmare 18 000 svenskar lever idag med diagnosen Parkinsons sjukdom. Läs mer.

Rapporter

Moberg Pharma
Nanexa

Årsstämmor

Recipharm
Spago Nanomedical
Synact Pharma
Moberg Pharma
Boule Diagnostics

Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp

Kallelse till bolagsstämma har utgått från Karo Pharma.
Årsredovisningar för 2016 har publicerats av IRLAB Therapeutics samt QuickCoolAlzinova tidigarelägger publicering av sin årsredovisning till torsdag 13/4, med hänsyn till börsens öppettider.
Double Bond Pharmaceutical har initierat DBP Challenge – en tävling som riktar sig till allmänheten med syftet att involvera omvärlden i beslutsprocessen kring utvecklingsstrategier av bolagets främsta produkter. Läs mer.

De senaste artiklarna från BioStock

För två år sedan upptäckte forskare i Australien att behandling med ultraljud visade lovande potential mot Alzheimers sjukdom i möss. Nu har samma forskare konstaterat att om ultraljudet kombineras med immunterapi, kan antikroppsbehandlingen ännu mer effektivt hjälpa kroppen att rensa upp de giftiga avlagringar av proteiner som antas bidra till sjukdomsutvecklingen. Förhoppningen är att detta på sikt skulle kunna bana väg för bättre behandlingar. Läs mer.
 
Allt fler stora läkemedelsbolag ger sig in i kampen om att utveckla nya läkemedel mot NASH eller fettlever, en av de vanligaste orsakerna till
levertransplantation, som idag saknar behandlingsalternativ. En rad stora referensaffärer visar att de mäktigaste aktörerna är villiga att satsa enorma summor på att bli först ut och definiera ett helt nytt behandlingsparadigm. Detta sätter NeuroVive i en intressant position, eftersom bolagets nya optimerade cyklofilinhämmare NV556 har visat starka prekliniska data för NASH. Läs mer.
 
Nya framgångsrika cancermediciner kan spela en avgörande roll för patienters överlevnad. Men parallellt med att nya innovationer och produkter når marknaden höjs också kritiska röster mot branschens höga prissättning, vilket inte minst skapar problem för sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Ökad konkurrens ses som ett vapen för att få ned priserna – samtidigt pekar läkemedelsbolagen på höga utvecklingskostnader som förklaring till att nya behandlingsalternativ betingar högre priser. Läs mer.
 
Genovis avslutade förra året starkt med en försäljningsökning med 58 procent i fjärde kvartalet, vilket innebar totalt nio raka kvartal av försäljningstillväxt. På de prioriterade marknaderna USA och Europa ökar intresset för Genovis smarta enzymer som kunderna – däribland världens tio största läkemedelsbolag – använder för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Nu stärker bolaget produktportföljen ytterligare genom att lansera GlyCLICK-teknologin för exakt märkning av antikroppar. Läs mer.
 
Om du missade Investerarbrevets och Erik Penser Banks event på temat framtidens läkemedel, där bland annat BioStocks analysansvarige Tobias Thornblad föreläste om rådande trender inom läkemedelsbranschen med fokus på särläkemedel, så kan du se det i efterhand här.
 
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 14 här.
Vinnare i morgonhandeln: ADDvise Group B +52,97%, ADDvise Group A +36,15%, Arcoma +10,02%, ISR Holding +3,72%, Isofol Medical +2,69%, IRLAB Therapeutics +2,67%
Förlorare i morgonhandeln: Emotra -6,94%, Ortivus A -6,25%, Ellen -5,26%, Brighter -5,16%, Senzime -4,71%, Enorama Pharma -3,75%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev