Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 16 februari

Nyhetssvepet torsdag 16 februari

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet torsdag 16 februari

16 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
BioStock har publicerat en ny analys av NeuroVive Pharmaceutical. Läs en kort summering nedan och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
Diamyd Medical: Tidigare meddelade preliminära delresultat från intralymfatisk studie med Diamyd publicerade i New England Journal of Medicine. Läs mer. Aktien handelsstoppades efter att kursen ökat över 38 procent under morgonen. Under eftermiddagen lämnades ett förtydligande och handeln återupptogs i aktien.
Europeiska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent inom mikrovågstomografi. Läs mer.
Rättelse om tidigare kommunicerad utdelning i Boule Diagnostics. Läs mer.
CombiGene har erhållit preliminära data från den dos-responsstudie som bolaget har genomfört i samarbete med Pharmaseed Ltd. Denna visar att CombiGenes läke­medelskandidat har avsedd dosberoende anti-epileptisk effekt i en modell för temporallobsepilepsi. Slutrapporten beräknas vara klar innan mars månads utgång. Den 20 februari avslutar CombiGene en nyemission om ca 14 MSEK som ska finansiera nästa steg i utvecklingen av den nya behandlingsmetoden för epilepsi. Läs mer.
Sobi utökar utvecklingsportföljen inom hemofili B genom att addera rFIXFc-XTEN till samarbetsavtalet med Bioverativ. Läs mer.
Senzime planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 24,4 MSEK före emissionskostnader för vidare marknadslansering och tar klivet mot Nasdaq First North. Läs mer.
Corline Biomedical har hållit möte med representanter för NPITG/Scandiatransplant. Läs mer.
Medfield: Europeiska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent inom mikrovågstomografi. Läs mer.
Brännskadade som vårdas i respirator har ofta problem att tala och kan ofta inte använda händerna på grund av operationer eller smärta. På Akademiska sjukhusets brännskadecentrum testas nu ett nytt ögonstyrt kommunikationshjälpmedel, eyetracking, som förhoppningsvis ska förbättra kommunikationen och minska rädsla och oro hos patienterna. Det är första gången i Sverige som tekniken testas på denna patientgrupp. Läs mer.
New England Journal of Medicine har publicerat nya resultat från Lillys fas 3-studie, RA-BEAM, i vilken tablettbehandling med baricitinib (Olumiant) visat signifikant bättre effekt än injektionsbehandling med Humira (adalimumab) hos patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism. Läs mer.
Ett projekt för rening av läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharem Biotech får pris för Årets hållbarbara sjukvårdsinnovation. Sedan sommaren testar man en ny metod där avloppsvatten renas med enzymer direkt i toaletterna. Priset delades ut 15 februari i samband med en Nordisk konferens om hållbarhet. Bakom priset står Nordiskt Center för hållbar sjukvård i samarbete med Dagens Medicin och Aktuell Hållbarhet. Läs mer.
hemCheck: Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt. Läs mer.
Rapporter

Aptahem Sobi Stille
Pharmacolog  AlphaHelix   Boule Diagnostics
AddLife Senzime Active Biotech
Enzymatica AroCell Ellen

Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Det från Saniona avknoppade bolaget Initiator Pharmas företrädesemission tecknades till cirka 44,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 215 procent. Genom nyemissionen tillförs Initiator Pharma cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 15 februari 2017. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 16 mars 2017. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
Återigen har ett amyloidinriktat läkemedel misslyckats med att visa klinisk effekt vid Alzheimers sjukdom. Den senaste i raden av besvikelser i kampen mot den neurodegenerativa sjukdomen Alzheimer kommer från en fas II/III-studie av Mercks BACE-hämmare verubecestat, ett läkemedel som blockerar bildandet av den amyloida plack som anses vara en trolig orsak till uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Mercks förhoppningar om att verubecestat skulle ha en större chans att hjälpa Alzheimerspatienter jämfört med läkemedel som löser upp placken, har dessvärre visat sig ogrundade. Läkemedelsjätten avbryter nu studien efter att ha konstaterat att substansen med stor säkerhet inte kommer att visa någon effekt mot sjukdomen.
Under de senaste 20 åren har nära 700 nya aktiva substanser (NAS) upptäckts, utvecklats och godkänts för användning i människa. Det visar en ny analys från världens största kontraktsforskningsorganisation, QuintilesIMS. I rapporten fokuserar man på utvecklingen av de 667 av dessa över 700 innovativa bioläkemedel som har lanserats i USA. Bland annat kan man se att antalet cancerläkemedel har ökat från 11 procent till 28 procent under perioden, och att antalet läkemedel mot ovanliga sjukdomar (särläkemedel) har ökat från 21 till 42 procent. Läs mer.
 
Forskare vid University of Sheffield har gjort ett viktigt genombrott i försöken att förstå varför vissa cancerceller blir resistenta mot cytostatika. Teamet som gjorde upptäckten vid Krebs Institute for Nucleic Acids, har identifierat en särskild variant av proteiner som lindas runt cancercellernas DNA och skyddar dem från cytostatikabehandling. Lösningen för att kringgå detta fenomen menar forskarna, är att ta över och styra cancerns verktyglåda genom att ändra hastigheten i vilken cancercellerna reparerar de skador som uppstår i DNA vid cytostatikabehandling. Läs mer.
 
A1M Pharma behöver inte avsluta fas II-studierna för att attrahera de större läkemedelsbolag som utvecklar produkter mot njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer, det räcker att visa att verkningsmekanismen i bolagets läkemedelskandidat har en skyddande effekt. Det menar Martin Austin, styrelseordförande och ansvarig för affärsutvecklingen i A1M Pharma och som tidigare bland annat har haft samma position i läkemedelsdivisionen hos Roche. Läs mer.
 
Jan Nilsson vd CombiGeneDet nyemissionsaktuella Medicon Village-bolaget CombiGene kombinerar neurovetenskap och modern genteknik för att ta fram nya innovativa behandlingsmetoder mot epilepsi. Ur ett investerarperspektiv är det intressant att notera att CombiGene är det enda börsnoterade svenska genterapibolaget. Till skillnad från traditionella läkemedel kan genterapi bota eller lindra en kronisk sjukdom genom en eller ett fåtal behandlingar som ges för att ersätta defekta eller saknade gener eller, som med CombiGenes behandlingsmetod, för att komplettera fungerande gener. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 6 här.
 
Vinnare i morgonhandeln: Diamyd Medical +38,10%, CombiGene +34,62%, Enorama Pharma +5,07%, Nuevolution +4,79%, Idogen +4,19%, Peptonic Medical +3,61%
Förlorare i morgonhandeln: Senzime -11,72%, Scibase -9,09%, PharmaLundensis -6.08%, Boule Diagnostics -5,07%, A1M Pharma -5%, Stille -4,96%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev