Home Nyheter Genterapibolaget CombiGene accelererar utvecklingen

Genterapibolaget CombiGene accelererar utvecklingen

Jan Nilsson vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

Genterapibolaget CombiGene accelererar utvecklingen

7 februari, 2017

Medicon Village-bolaget CombiGene kombinerar neurovetenskap och modern genteknik för att ta fram nya innovativa behandlingsmetoder mot epilepsi. Ur ett investerarperspektiv är det intressant att notera att CombiGene är det enda börsnoterade svenska genterapibolaget. Till skillnad från traditionella läkemedel kan genterapi bota eller lindra en kronisk sjukdom genom en eller ett fåtal behandlingar som ges för att ersätta defekta eller saknade gener eller, som med CombiGenes behandlingsmetod, för att komplettera fungerande gener. Bolagets forskare har i prekliniska studier lyckats förhindra epilepsianfall, men tekniken kan även ha potential mot andra neurologiska sjukdomar. Nu genomför bolaget en nyemission för att finansiera en acceleration av det fortsatta utvecklingsarbetet. Vid full teckning uppgår emissionslikviden till cirka 12,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Emissionen riktar sig till såväl nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare och är garanterad till 80,5 procent och styrelsemedlemmar har förbundit sig att delta med 986 TSEK. 
Svårbehandlade fall av epilepsi primärt i fokus
CombiGene är ett ungt bolag vars verksamhet dock bygger på en lång vetenskaplig gärning vid Lunds och Köpenhamns universitet, där de första resultaten presenterades så långt tillbaka som år 1999. Bolaget börsnoterades på AktieTorget 2015 och 2016 valde man fokus för den prekliniska verksamheten: svårbehandlade fall av epilepsi. Utvecklingen har så här långt löpt enligt plan, och i juni förra året kunde man också välja en slutgiltig läkemedelskandidat – en viktig milstolpe.

»För närvarande ligger vårt fokus på svårbehandlad epilepsi, men möjligheterna är mångfalt större. Det finns en rad andra neurologiska sjukdomar där vårt behandlingskoncept på sikt kan få en avgörande betydelse. Som jag ser det har CombiGenes resa precis börjat« Jan Nilsson, vd CombiGene

Betydande patientunderlag för CombiGenes behandlingskoncept
Målgruppen för CombiGenes behandlingsmetod är i första hand patienter med lokaliserbar partiell epilepsi som är resistenta mot dagens läkemedel och som inte kan hjälpas av andra behandlingsalternativ. Storleken på den grupp patienter som har en läkemedelsresistent epilepsi beräknas enligt bolaget uppgå till 0,3 procent av befolkningen, vilket motsvarar cirka 2,5 miljoner människor enbart i USA och Europa.
Bolaget har under hösten haft rådgivningsmöte med svenska läkemedelsverket och presenterat sitt behandlingskoncept samt diskuterat det prekliniska utvecklingsprogram som återstår innan man kan inleda prövningar i människa. Enligt uppgift togs bolagets behandlingskoncept emot väl.
Viktiga studieresultat väntas under våren
Redan under innevarande kvartal räknar bolaget med att ha de första studiesvaren från en pågående dos-respons-studie, och med avstamp i dessa resultat kommer CombiGene därefter – med finansiering från emissionen – att fortsätta de prekliniska förberedelserna för att så småningom ta sin läkemedelskandidat vidare in i klinisk utveckling, samtidigt som man inleder en urvalsprocess för att välja en lämplig industriell partner för tillverkning av läkemedelskandidaten enligt GMP, eller Good Manufacturing Practice.
GMP-tillverkning – en förutsättning för licensavtal
Tillverkningen av en läkemedelskandidat som skall prövas i människa måste ske enligt GMP, Good Manufacturing Practice, av flera anledningar. Att samarbeta med en extern kontraktstillverkare är standard för mindre bolag, och därtill den mest konstnadseffektiva lösningen för uppskalad tillverkning i en process som kan vara både en teknisk och kemisk utmaning. Mindre forskningsbolag har i regel som mål att hitta en stark partner som kan köpa eller inlicensiera läkemedelskandidaten, någon med de muskler som krävs när utvecklingen går in i kommersiell fas. Att tillverkning kan ske enligt GMP är normalt en förutsättning för att de större läkemedelsbolagen ska vara intresserade av att ta sig an en läkemedelskandidat.
Emissionen ska finansiera vägen framåt mot klinisk fas
Den likvid som tillförs vid en fulltecknad emission räcker enligt bolaget mellan 12 till 15 månader baserat på nuvarande plan. Under 2018 kommer CombiGene att behöva ytterligare kapitaltillskott för att säkerställa tillverkning av läkemedelskandidaten i enlighet med GMP, vilket i sin tur möjliggör ett genomförande av de prekliniska toxstudier som krävs för att kunna genomföra den efterföljande fas I-studien.
Motiv till emissionen
Kapitalet avses att användas för att finansiera den fortsatta prekliniska utveckling som är nödvändig för att ta projektet in i klinik. Detta arbete omfattar bland annat en större preklinisk studie som följer effekterna av bolagets behandlingsmetod över längre tid och som efterliknar den mänskliga epilepsisjukdomen på ett realistiskt sätt. Parallellt med det prekliniska arbetet kommer man också att inleda GMP-arbetet på allvar genom att utvärdera tänkbara leverantörer i syfte att selektera den GMP-tillverkningspartner som passar dem bäst. Bolaget har redan etablerat kontakt med flera GMP-tillverkare.
Under 2016 inledde bolaget en dialog med de stora läkemedelsföretagen, bland annat genom deltagande på BIO International Convention i San Francisco och på den stora partneringkonferensen BIO-Europe i Köln. De samtal man fört med större aktörer har lett till att man har kunnat konstatera att CombiGene ligger i framkant inom ett forskningsområde som för närvarande prioriteras högt av läkemedelsindustrin.
Om epilepsi
Cirka 50 miljoner människor världen över har diagnosen epilepsi. Epilepsi behandlas vanligtvis med AED (anti-epilectic drug) och nyligen genomförda studier har visat att upp till 70 procent behandlas framgångsrikt, det vill säga att deras anfall kontrolleras helt, med AED3. För epilepsipatienter som inte svarar på befintliga AED:er eller får biverkningar av dessa kan istället resektiv epilepsikirurgi, ett ingrepp där den del av hjärnan som orsakar anfallen tas bort, vara ett alternativ. Men för majoriteten av dessa patienter saknas en säker och effektiv behandling – ett stort problem som CombiGene strävar efter att lösa.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

AktieTorget

TECKNINGSPERIOD

6 februari – 20 februari 2017.

EMISSIONSBELOPP

12,3 MSEK

TECKNINGSKURS

3 SEK per aktie.

LIKVIDDAG

Enligt avräkningsnota

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
Insynspersoner deltar i nyemissionen
Styrelsemedlemmar har förbundit sig att delta med 986 TSEK.
För fullständiga emissionsvillkor och anmälan hänvisas till:
Memorandum
Teaser
Teckningssedel
All samlad information om emissionen kan nås här.
[divider]ÖVRIGT[/divider]

INVESTERARTRÄFFAR

Aktietorget i Stockholm, 9 februari
Mäster Samuelsgatan 42, plan 3
Mellan kl.12.00 – 13.15 med enklare förtäring
Anmälan till: [email protected]
Aktiedagen i Stockholm, 13 februari
Aktiespararna i Stockholm
Lokal: Café Opera
Mellan kl. 17.30 – 18.00
MEDIA
Aktiedagen i Lund, 31 januari
Se CombiGenes presentation från Aktiedagen i Lund här.
Fler videoklipp och intervjuer kan ses här.
 


Disclaimer: Detta innehåll är sponsrat av bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev