Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 17 februari

Nyhetssvepet fredag 17 februari

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet fredag 17 februari

17 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
BioStock har publicerat en ny analys av NeuroVive Pharmaceutical. Läs en kort summering nedan och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
Jan Nilsson, VD i CombiGene, har tecknat 25 000 aktier i bolagets pågående företrädesemission. Läs mer.
Scandinavian ChemoTech genomför behandlingar på Makati Medical Center i Filippinerna. Läs mer.
AstraZeneca: Lynparza når primary endpoint i fas III- studien på patienter med BRCA-muterad mestastaserad bröstcancer. Läs mer.
Xbrane Biopharma har beviljats GMP (Good Manufacturing Practice) godkännande för produktionsanläggningen för Spherotide av AIFA, det italienska läkemedelsverket. Läs mer.
Spago Nanomedicals produktkandidat SN132D har genomgått prekliniska pilottester för att reducera risk och säkerställa rätt förutsättningar för det regulatoriska säkerhetsprogrammet inför kliniska studier. Samlade data visar att SN132D med säkerhet kunnat ges i doser som med god marginal överstiger förväntad klinisk dos. Läs mer.
Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium 21-22 mars 2017. Läs mer.
EU medfinansierar ett unikt doktorandprogram där 16 doktorander ska ta cancerforskningen snabbare ut i klinik. Programmet har utformats i samarbete med sjukvården och ett tiotal life science-företag. Programmet drivs i regi av Create Health Translationella Cancer Center vid Lunds Universitet och har beviljats inom ramen för EU 2020 MCSA-COFUND. Programmet, som kallas The translational Cancer Faster Forward doctoral programme – CanFaster – är ett joint venture mellan industri, hälso/sjukvård och akademin och syftar till att accelerera innovationstakten samt den kliniska implementeringen av forskningsresultat inom onkologi. Bakom ansökan står 14 forskare från tre fakulteter. Läs mer.
Senzime: kallelse till extra bolagsstämma 3 mars 2017. Läs mer.
Rapporter

Alligator Bioscience Immunicum Medivir
RaySearch Laboratories  Invent Medic Aino Health
Glycorex Transplantation Zenicor Scibase
QuickCool Yield Life Science SpectraCure

De senaste artiklarna från BioStock
Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
 
Återigen har ett amyloidinriktat läkemedel misslyckats med att visa klinisk effekt vid Alzheimers sjukdom. Den senaste i raden av besvikelser i kampen mot den neurodegenerativa sjukdomen Alzheimer kommer från en fas II/III-studie av Mercks BACE-hämmare verubecestat, ett läkemedel som blockerar bildandet av den amyloida plack som anses vara en trolig orsak till uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Mercks förhoppningar om att verubecestat skulle ha en större chans att hjälpa Alzheimerspatienter jämfört med läkemedel som löser upp placken, har dessvärre visat sig ogrundade. Läkemedelsjätten avbryter nu studien efter att ha konstaterat att substansen med stor säkerhet inte kommer att visa någon effekt mot sjukdomen.


A1M Pharma behöver inte avsluta fas II-studierna för att attrahera de större läkemedelsbolag som utvecklar produkter mot njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer, det räcker att visa att verkningsmekanismen i bolagets läkemedelskandidat har en skyddande effekt. Det menar Martin Austin, styrelseordförande och ansvarig för affärsutvecklingen i A1M Pharma och som tidigare bland annat har haft samma position i läkemedelsdivisionen hos Roche. Läs mer.
 
Jan Nilsson vd CombiGeneDet nyemissionsaktuella Medicon Village-bolaget CombiGene kombinerar neurovetenskap och modern genteknik för att ta fram nya innovativa behandlingsmetoder mot epilepsi. Ur ett investerarperspektiv är det intressant att notera att CombiGene är det enda börsnoterade svenska genterapibolaget. Till skillnad från traditionella läkemedel kan genterapi bota eller lindra en kronisk sjukdom genom en eller ett fåtal behandlingar som ges för att ersätta defekta eller saknade gener eller, som med CombiGenes behandlingsmetod, för att komplettera fungerande gener. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 6 här.

Vinnare i morgonhandeln
: Glycorex Transplantation +21,05%, CombiGene +11,51%, Ortivus +7,80%, SyntheticMR +6,89%, Zenicor +6,17%, Scibase +6,03%
Förlorare i morgonhandeln: Diamyd Medical -13,53%, Immunicum -9,65%, LifeAir -7,02%, Invent Medic -5,95%, Double Bond -4,29%, Toleranzia -3,33%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev