Home Okategoriserad Nya prekliniska data från NeuroVive: "Oväntat kraftfulla anti-cancereffekter"

Nya prekliniska data från NeuroVive: "Oväntat kraftfulla anti-cancereffekter"

Nya prekliniska data från NeuroVive: "Oväntat kraftfulla anti-cancereffekter"

19 januari, 2017

NeuroVive kunde idag meddela nya positiva cancerdata från bolagets sanglifehrin-baserade substanser inom hepatocellulär cancer (HCC) eller primär levercellscancer. Det är den sjätte vanligaste cancerformen i världen och räknas som den tredje dödligaste. Omkring 80 procent av alla patienter med HCC har en bakomliggande allvarlig leversjukdom som kronisk hepatit B eller cirrhos, som ofta orsakas av hepatit C – eller hepatit B-virus , alkoholhepatit eller NASH, som är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden.
Dagens nyhet från NeuroVive har initierat ett formidabelt rally i NeuroVives aktie, som i skrivande stund handlas strax under 6 kronor, motsvarande en dagsuppgång med ca 70 procent.
De lovande prekliniska data NeuroVives forskarteam och internationella samarbetspartners samlat in kommer härnäst att presenteras på den vetenskapliga konferensen EASL HCC Summit som hålls i Genève, Schweiz, den 2–5 februari 2017. Konferensen EASL HCC Summit spänner över ämnen som tidig upptäckt, diagnos och behandling av hepatocellulär cancer och lyfter fram såväl grundforskning som kliniska aspekter av detta viktiga och snabbt växande område.

»Inga nya läkemedel mot hepatocellulär cancer har introducerats på marknaden sedan Bayers Nexavar godkändes 2007.«
Källa: GlobalData

Det finns ett stort medicinskt behov av nya och effektiva behandlingar mot hepatocellulär cancer. Ett flertal fas III-studier inom området de senaste åren har utmynnat i besvikelser, och faktum är att inga nya läkmedel för behandling av hepatocellulär cancer har introducerats på marknaden sedan läkemedelstillverkaren Bayers Nexavar (sorafenib) godkändes 2007. Nevaxar utgör idag standardbehandling för patienter med denna form av levercancer och genererade enligt en rapport från GlobalData merparten av alla försäljningsintäkter på området, motsvarande ca 4,2 miljarder SEK.
Hepatocellulär cancer eller primär levercellscancer ger, precis som NeuroVives nyligen adderade sjukdomsindikation NASH, få symptom. NeuroVive och dess internationella samarbetspartners, bland annat det ansedda amerikanska The Scripps Research Institute, har nu i prekliniska studier kunnat visa att vissa av bolagets sanglifehrin-baserade cyklofilinhämmare har “oväntat kraftfulla anti-cancereffekter”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
– Vi adderar nu det spännande och utmanande cancerområdet till vår projektportfölj och utvidgar därmed vårt kärnområde inom mitokondriell medicin. Det interna utvecklingsarbetet inom detta område har påskyndats av att vi tidigare i år kunnat välkomna Michele Tavecchio till vår forskargrupp och teamet har verkligen gjort ett fantastiskt arbete i utvecklingen av denna nya möjlighet för bolagets sanglifehrin-baserade substanser, säger Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive.
Om Hepatocellulär cancer (HCC)
Det finns huvudsakligen två olika typer av levercancer: hepatocellulär cancer (HCC) och intrahepatisk gallgångscancer. HCC utgör ca 85 procent av alla levercancerfall. Infektion med olika hepatitvirus ökar risken för att drabbas, och även patienter med alkohol- eller fettlever- (non-alcoholic steatohepatitis, NASH) orsakad levercirrhos löper ökad risk att utveckla levercancer. Även om levercancer är mindre vanlig i norra Europa och i USA, är HCC den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken världen över.
Läs även: Intervju: NeuroVives Erik Kinnman om NASH-satsningen (11 november 2106)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev