Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 19 januari

Nyhetssvepet torsdag 19 januari

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet torsdag 19 januari

19 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

NeuroVive presenterar positiva prekliniska data i hepatocellulär cancer. NeuroVives forskargrupp och dess internationella samarbetspartners har i prekliniska studier visat att vissa av dessa substanser utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter. En vetenskaplig sammanfattning kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen EASL HCC Summit som hålls i Genève, Schweiz, den 2–5 februari 2017. Kursen rusar på beskedet och var vid lunchtid upp drygt 60 procent. Läs mer här
Regeringen har i dag utsett seniorprofessorn Göran Bexell och landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård som nomineringspersoner för Karolinska institutet. Deras uppdrag är att lämna förslag till fyra externa ledamöter som ska utses av regeringen i vår. Läs mer.
Sobi meddelar idag att de första patienterna har rekryterats till studien A-SURE, en 24-månaders observationsstudie som utvärderar effekten av Elocta i den kliniska vardagen jämfört med konventionella FVIII-produkter för profylaktisk behandling av patienter med hemofili A i Europa. Läs mer.
Sprint Bioscience stärker biologiresurserna med en industridoktorand och ett vetenskapligt samarbete med Luxembourg Institute of Health (LIH). Läs mer.
Invent Medic meddelade den 18 augusti 2016 att bolaget erhållit ett Intention to Grant från Europeiska patentverket, EPO. EPO har nu meddelat ett formellt godkännande av bolagets patentansökan beträffande Invent Medics produkt TVS (Tension Free Vaginal Support) och dess användande. Läs mer.
Karo Pharmas prospekt med anledning av dess förestående fullt garanterade företrädesemission har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Läs mer.
Aino Health AB: Meddelande om avslutade stabiliseringsåtgärder. Läs mer.
Episurf Medical offentliggör företrädesemission om upp till cirka 120 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma samt tidigarelägger datum för bokslutskommunikén. Läs mer.
GlaxoSmithKline, GSK, meddelar att bolagets direktör för affärsområdet Global Pharmaceuticals, Abbas Hussain, har beslutat sig för att lämna bolaget. Han ersätts av Luke Miels som är idag Executive Vice President för AstraZenecas europeiska verksamhet. Läs mer.
2017 års Scheele Award: Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award med följande motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”. Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen den 16 november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning. Läs mer.
Nyheter inkomna igår efter lunch

Den amerikanska finansinspektionen, SEC, bötfäller läkemedelsjätten Allergan med 15 miljoner dollar. Orsaken är att bolaget inte följt informationsreglerna i samband med ett uppköpsbud. Allergan erkänner att de överträtt informationsreglerna i samband med det fientliga uppköpsbud från Valeant PharmaceuticalsAllergan var inte tillräckligt snabba med att gå ut med förhandlingar med Actavis som de fört med det som ansetts som en vänligare fusionspartner än Valeant. Till slut så lade Actavis ett högre bud. Allergan är mest känd för att tillverka Botox som används mot rynkor. Läs mer.

Nordea fonder har minskat sitt ägande i medicinteknikbolaget Sectra. Fondbolaget äger per den 17 januari 14,41 procent av kapitalet och 8,88 procent av rösterna i Sectra. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Den federala handelskommissionen i USA anklagar det irländska läkemedelsbolaget Mallinckrodt för att bolaget skall ha utnyttjat sitt monopol och höjt priset på ett läkemedel som behandlar lupus och multipel skleros med över 2 165 procent till 28 000 dollar per dos. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: NeuroVive +64,72%, SpectraCure +10,30%, Ascenditur +9,52%, Stille +6,50%, WntResearch +5,38%, CELLINK +4,72%
Förlorare i morgonhandeln: Episurf Medical -26,06%, Invent Medic -6,02%, Redwood Pharma -5,66%, Nexstim -5,02%, Ortivus -4,29%, ExpreS2ion Biotech -4,05%
De senaste artiklarna från BioStock
NeuroVive kunde idag meddela nya positiva cancerdata från bolagets sanglifehrin-baserade substanser inom rörande hepatocellulär cancer (HCC) eller primär levercellscancer. Det är den sjätte vanligaste cancerformen i världen och räknas som den tredje dödligaste. Omkring 80 procent av alla patienter med HCC har en bakomliggande allvarlig leversjukdom som kronisk hepatit B eller cirrhos, som ofta orsakas av hepatit C – eller hepatit B-virus , alkoholhepatit eller NASH, som är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden. Läs mer.
 
BrainCool uppdaterade på onsdagen marknaden om status i de regulatoriska processerna för The BrainCool System. Tidigare har bolagets målsättning varit att nå ett marknadsgodkännande för produkten i Australien under 2016, vilket dock inte blev fallet. Även godkännandeprocessen för den mycket viktiga USA-marknaden har tagit längre tid än väntat – i dialogen med FDA har bland annat synpunkter på varumärket The BrainCool System framkommit, samt diskussioner rörande olikheter mellan produkten och andra jämförbara produkter på marknaden. Läs mer.
 
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev