Home Nyheter Positiv häststudie ger Xintela vind i seglen

Positiv häststudie ger Xintela vind i seglen

Positiv häststudie ger Xintela vind i seglen

23 december, 2016

Biomedicinbolaget Xintela meddelade på torsdagseftermiddagen att resultaten från den studie man genomfört på hästar visar att bolagets stamceller är säkra att använda, vilket var det främsta målet med studien. Studien som genomförts vid Cornell University gav även indikationer på att stamcellerna har skyddande effekt på hästarnas leder, något som enligt bolaget ska utvärderas vidare. De positiva resultaten från häststudien innebär att Xintela nu är redo för nästa steg i utvecklingen av en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador och artros hos hästar, samtidigt som man lagt en viktig grund inför kommande kliniska studier i människa.
– Vi är mycket glada över att kunna rapportera ett positivt utfall av häststudien. Resultaten gör att vi nu känner oss trygga i att ta nästa steg i utvecklingsarbetet mot en hästprodukt, en klinisk effektstudie på hästar med artros, kommenterade Xintelas vd, Evy Lundgren-Åkerlund gårdagens besked.
Indikationer på skyddande effekt av stamcellsbehandlingen ska undersökas vidare
Studien har genomförts enligt GLP (Good Laboratory Practice) och visade att Xintelas stamceller är säkra att använda och inte orsakade någon smärta eller annan oönskad effekt i hästarna. Behandlingen gav heller inte upphov till någon negativ vävnadsförändring, som exempelvis benbildning. Dessutom indikerade studieresultaten att stamcellerna har en skyddande effekt på de behandlade lederna. Xintela kommer att utvärdera den skyddande effekten vidare i samarbete med Dr Lisa Fortier, som lett studien vid Cornell Universitys institution för veterinärmedicin.
Stamcellerna som användes selekterades med XINMARK-teknologin
I häststudien har stamceller från en hästdonator som selekterats med hjälp av Xintelas markörteknologi XINMARK injicerats i hästarnas ena bakben, i samma led som motsvarar fotleden på en människa. För att få en kontrollpunkt att jämföra med injicerades enbart saltlösning i motsvarande led i det andra bakbenet. Studien utfördes på hästar med en skada i lederna som kan liknas vid post-traumatisk artros. Efter avslutad studie analyserades brosket och andra vävnader i lederna med hjälp av magnetröntgen och histologi. Man analyserade även andra organ för att utesluta eventuella sidoeffekter av de injicerade stamcellerna, och fann alltså inga sådana negativa förändringar.
BioStocks kommentar: Häststudien ett viktigt framsteg för Xintela – av flera anledningar
De positiva resultaten i häststudien är viktiga för Xintela av flera anledningar. Bolaget kan nu rikta fokus framåt och komma vidare i utvecklingen utan förseningar – vilket är viktigt inte minst ur ett kostnadsperspektiv. Studieresultaten lägger också en viktig grund till nästa fas i utvecklingen, som är att genomföra en klinisk effektstudie, även den på hästar.

Genom att kunna bekräfta säkerheten hos “sina” stamceller har Xintela också skaffat sig en solid grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av en stamcellsbehandling för behandling av ledbroskskador, i första hand med inrikting på hästar och marknaden för veterinärmedicin. Att utveckla en behandling för veterinärmarknaden kräver inte riktigt samma omfattande kliniska prövningar som vid utveckling av mediciner för människor, vilket innebär att vägen mot kommersialisering och marknad kan kortas – något som i sin tur skapar förutsättningar för tidigare intäkter. Med säkerheten hos Xintelas stamceller fastställd förbättras också förutsättningarna för diskussioner om samarbete och partnerskap med större aktörer, som kan ha intresse av att utveckla en effektiv och säker produkt för den kapitalstarka branschen för veterinärmedicin – i första hand med inriktning mot tävlingshästar.
Samtidigt som den positiva häststudien ger dessa fördelar med direkt koppling till möjligheter inom veterinärmedicin innebär de även att Xintela nu har lagt en viktig pusselbit för det fortsatta arbetet för att erhålla myndighetsgodkännande för kommande kliniska studier på människa. BioStock planerar att återkomma efter helgerna med en längre intervju med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, där vi hoppas kunna få svar på en rad intressanta frågor rörande den fortsatta utvecklingen i ledbrosk- och artrosprojektet.
Om artros
Artros är en kronisk ledsjukdom som medför att brosket successivt bryts ned vilket är funktionshindrande och ofta mycket smärtsamt. Globalt uppskattas 630 miljoner människor lida av artros. Broskskador och artros hos hästar är också mycket vanliga. För närvarande finns ingen läkande behandling tillgänglig för artros.
Den totala globala marknaden för behandling av artros beräknas växa från nuvarande 3,6 miljarder dollar (2014) till 9,2 miljarder dollar år 2024.
Läs också: Rekordinvestering sätter fokus på regenerativ medicin.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev