Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 22 december

Nyhetssvepet torsdag 22 december

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet torsdag 22 december

22 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

LifeAssays tecknar avtal med veterinärklinikkedjan Vettris avseende ett diagnostiskt system som baseras på bolagets patenterade teknologiplattform MagnetoImmunoAssay (MIA). Läs mer.
SciBase genomför första leveransen av instrumentet Nevisense View, som kombinerar den patenterade impedansmätningen (EIS) för tidig upptäckt av malignt melanom med visuell information från digital dermatoskopi. Den första Nevisense View levereras till Belgien. Läs mer.
RhoVac kallar till extra bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017
kl. 09.00 på Medicon Village i Lund, angående beslut om riktad nyemission av högst 168 521 aktier till Swedish Growth Fund AB. Emissionskursen anges till 8,30 kr per aktie. Läs mer.
Swetox har sin första läkemedelssubstans färdig för kliniska tester. En ny anti-cancersubstans med ursprung i cancerforskaren Thomas Helledays forskningsfynd har säkerhetstestats vid Swetox i Södertälje. Den kan nu börja testas kliniskt på patienter och utvärderas som potentiell ny cancerbehandling. Läs mer.
Karessa Pharmas vd Torbjörn Kemper har intervjuats av Analysguiden i samband med att bolaget gör förändringar i den befintliga utvecklings- och registreringsplanen för K-01 samt K-03. Läs intervjun här.
ProstaLund: Medicinteknikbolagets styrelseledamot och tidigare vd Magnus Bolmsjö har den 19 december köpt 15.999 aktier i bolaget till kursen 6,25 kronor per aktie.

Orasolv: Styrelseordförande Marianne Westerlund har den 20 december köpt ytterligare 476.388 aktier i tandvårdsklinikkedjan Orasolv. Köpet gjordes till en kurs på 37 öre per aktie. Den 19 december köpte Marianne Westerlund nära 1,35 miljoner aktier till samma kurs.

Sectras IT-lösning för hantering av medicinska bilder har implementerats på det tyska universitetssjukhuset Saarland University Medical Center. Sectras lösning för att hantera medicinska bilder (PACS och multimediaarkiv/VNA) används av sju medicinska discipliner på sjukhuset. Lösningen underlättar delning av såväl medicinska bilder som arbetsbelastning mellan de olika avdelningarna. Läs mer.
Diamyd Medical meddelar att en första mängd GABA har producerats och att tillverkningsprocessen nu skalas upp inför GMP-produktion. Bolaget uppmärksammar också att två nyligen publicerade vetenskapliga artiklar stödjer GABA:s relevans för behandling av diabetes. Läs mer.
Double Bond Pharmaceuticals styrelse har genomfört, med stöd av bemyndigande som beslutades på årsstämma 9 maj 2016, en riktad nyemission om 3 003 135 kronor till Recall Capital Nordic AB. Detta innebär att 440 989 B-aktier emitteras till en kurs av 6.81 kr. Läs mer.
Prostatacancerförbundet delar ut 2,6 miljoner i forskningsanslag. I år beviljar Fonden mot Prostatacancer medel till fyra forskare för utveckling av säkrare diagnostik och bättre behandlingsmetoder både vid mer avancerad och spridd prostatacancer. En av de fyra är professor Sten Nilsson, verksam vid Radiumhemmet samt styrelseledamot och grundare DexTech Medical, som får 609 000 kr för forskning om förutsättningarna för botande strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Cyxone har beslutat att förvärva hela den patentfamilj som skyddar bolagets huvudkandidat, T20K för 100 930 euro, vilket motsvarar den kostnad som universitetet i Wien haft i samband med patenteringsprocessen. Läs mer.
Peptonic Medical har lämnat in två separata patentansökningar för användning av oxytocin för behandling av vestibulit respektive genital herpes. Läs mer.
SensoDetect har genomfört en blindstudie avseende markörer för ADHD, Aspergers syndrom och schizofreni. Läs mer.
Sensori har via sitt helägda dotterbolag Antinitus tecknat ett avtal om distribution av tinnitusplåstret Antinitus i Australien. Lansering i Australien är planerad till Q1 2017. Den regulatoriska registreringsprocessen hos de australiensiska myndigheterna har initierats. Antinitus är en svensk innovation och världens första plåster för behandling av tinnitusbesvär. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Barn drabbas allt oftare av fetma såväl i Sverige som globalt. Ett europeiskt forskarlag har nu kartlagt yngre barns hälsa i åtta länder. Resultatet visar att barns BMI-utveckling och viktkurva kan förutsägas vid två mättillfällen, vid ett och fem års ålder. Läs mer.
Det irländska läkemedelsbolaget Allergan förvärvar LifeCell för 2,9 miljarder dollar i kontanter. LifeCell är verksamt inom regenerativa läkemedel som används vid bland annat bröstrekonstruktioner och operationer av bråck. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2017. Förvärvet väntas generera cirka 450 miljoner dollar i intäkter under 2016 med en bruttomarginal på 75 procent och en rörelsemarginal på cirka 40 procent. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Enorama Pharma +11,41,%, CombiGen +9,42%, Arcoma +8,85%, Obducat +7,74%, Vicore Pharma Holding +7,65%, Double Bond Pharmaceutical +6,90%
Förlorare i morgonhandeln: Nexstim -15,29%, Cereno Scientific -5,60%, Vigmed -5,45%, Ortivus -5,35%, Idogen -4,71%, Senzime -4,23%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev