Home Nyheter Rekordinvestering sätter fokus på regenerativ medicin

Rekordinvestering sätter fokus på regenerativ medicin

Rekordinvestering sätter fokus på regenerativ medicin

20 december, 2016

Stora satsningar görs på att utveckla stamcellsbaserade terapier inom en rad olika sjukdomsområden. Ett  högaktuellt exempel är tyska läkemedelsgiganten Bayer som i en gemensam rekordsatsning med Versant Ventures grundat BlueRock Therapeutics, en bioteknik-startup med fokus på regenerativ medicin. Inför lanseringen har motsvarande drygt två miljarder kronor i startkapital tagits in i vad som betecknas som en av de största initiala finansieringsrundorna någonsin inom biotekniksektorn. Det nya bolaget ska utveckla branschens bästa pluripotenta stamceller, initialt med inriktning på regenerativ behandling av hjärtmuskelvävnad hos patienter som haft en hjärtattack eller lider av kronisk hjärtsvikt. Andra områden där det satsas på att utveckla nya stamcellsbehandlingar är t.ex. diabetes, ryggmärgsreparation och – från svenska Xintelas sida – ledbroskskador och artros.
Det blev nyligen känt att Bayer och kanadensiska riskkapitalbolaget Versant Ventures gemensamt investerar totalt 225 miljoner dollar i BlueRock Therapeutics, som man menar representerar en ny generation forskningsbolag inom regenerativ medicin. Målet med jättesatsningen är att BlueRock Therapeutics ska vara “best in class” när det gäller behandlingar med inducerade pluripotenta stamceller, initialt med inriktning på att regenerera hjärtmuskeln hos patienter som har haft en hjärtattack eller lider av hjärtflimmer.
Rekordstor finansieringsrunda ska borga för snabba framsteg
BlueRock Therapeutics enorma startplåt utgör en av de största serie A-finansieringsrundorna som någonsin har genomförts inom biotechbranschen, där initiala finansieringsrundor normalt rör sig i spannet 10-20 miljoner dollar. I ett uttalande från Bayer rörande satsningen menar man att det tilltagna startkapitalet kommer underlätta för BlueRock Therapeutics att snabbt avancera till kliniska studier inom en rad program med sin banbrytande teknik.
Vanlig Big Pharma-strategi att stärka pipeline via spjutspetsföretag 
Lanseringen av BlueRock är enligt Bayer en del i bolagets strategi för att få tillgång till ny teknologi inom stamcellsbaserade terapier, “för att snabbt kunna utveckla nya behandlingar för patienter baserat på den senaste stamcellstekniken”. Satsningen ligger i linje med många andra stora läkemedelsbolags strategi att ingå partnerskap med små, högt specialiserade bioteknikbolag med spjutspetskompetens för att boosta sina egna projektpipelines och komma över lovande och innovativa teknologier på ett tidigt stadium.
Läkemedelsjättar går ihop med riskkapitalister
En representant för Versant Ventures menar att det också blir allt vanligare att de stora läkemedelsbolagen väljer att dela risken som satsningar på nya teknologier innebär med riskkapitalbolag, som i fallet med BlueRock Therapeutics. Jättebolag som Sanofi, GlaxoSmithKline och Johnson&Johnson – som förra året tecknade ett miljardavtal med nu börsnoterade Lundabolaget Alligator Bioscience – har på senare tid i allt större utsträckning valt att göra gemensam sak med externa investorer för att knyta till sig innovativa samarbetspartners i form av mindre biotechbolag, ofta med grunden i akademisk forskning.
Solid akademisk forskning i grunden
BlueRocks teknologi är baserad på Nobelprisbelönt stamcellsforskning och IP-rättigheter från bl.a. Kyoto University samt – genom en licensaffär som presenterades så sent som 14 december – inlicensierad stamcellsteknologi från San Francisco-baserade VistaGen Therapeutics. BlueRock håller nu på att sätta ihop ett forskningsteam med experter från bl.a. McEwen Center for Regenerative Medicine i Toronto och räknar enligt uppgift med att rekrytera fler än femtio nya medarbetare inom de närmaste 18 månaderna till sina tre filialer i Toronto, New York och Boston.

Ett flertal satsningar görs på stamcellsterapier inom diabetes

Ett annat område där forskarvärlden hoppas kunna göra framsteg med stamcellsterapier är diabetes. Danska Novo Nordisk, världens största tillverkare av diabetesläkemedel, menar att man redan har gjort framsteg på vägen mot ett potentiell botemedel. Novo säger sig nu kunna bota möss med diabetes genom att embryonala stamceller utvecklas till insulinproducerande celler, även om man har en bit kvar innan tekniken kan testas på människor.
San Diegobaserade ViaCyte Inc. meddelade tidigare i år positiva preliminära resultat från bolagets första kliniska prövning med en stamcellsbehandling på patienter med den livslånga form av diabetes som kallas typ 1. Företaget räknar med att kunna meddela finala resultat i början på nästa år. Även Semma Therapeutics är inne på samma spår inom diabetes, och har för ändamålet initierat ett samarbete med stamcellsforskare vid Harvard university.
I en annan storsatsning donerade miljardären Sean Parker, tidigare chef på Facebook, förra året 10 miljoner dollar för att skapa ett forskningscentrum vid University of California i San Francisco som ska försöka finna ett botemedel mot diabetes på fem år, medan läkemedelsjätten AstraZeneca även de samarbetar med forskare vid Harvard för att söka efter potentiella nya läkemedel som kan återställa den insulinproducerande cellaktiviteten.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Svenskt bolag fokuserar på broskskador, artros och hjärntumörer

Lundabaserade Xintela å sin sida satsar bland annat på att utveckla en stamcellsbaserad behandling av skadat ledbrosk, med en produkt som riktar sig till patienter med traumatiska broskskador eller tidig artros. Cellterapi för broskskador har under många år utvärderats kliniskt men befintliga metoder har svårt att möta myndigheternas allt striktare kvalitetskrav avseende cellernas identitet och funktion. Xintela löser detta problem genom att identifiera och selektera de stamceller som har bäst förutsättningar att utvecklas till broskproducerande celler med sin patenterade markörteknologi XINMARK.
Broskskador hos hästar strategiskt val
Xintela är högaktuella med en pågående studie vid Cornell University i USA som utvärderar stamcellsbehandling för broskskador hos hästar. Studien ska dels utvärdera om stamcellerna är säkra, dels om behandlingen kan förbättra funktionen i hästarnas leder. Genom att genomföra en studie på hästar, som är en lämplig djurmodell även för människa, har man möjlighet att både förkorta tiden för en produkt att nå marknaden och samtidigt skapa tidiga intäkter genom att ta vägen över marknaden för veterinärmedicin.
Xintela uppskattar själva marknadspotentialen för en stamcellsprodukt för ledbroskskador hos travhästar till över 200 miljoner SEK på de tre största europeiska marknaderna Sverige, Frankrike och Italien. Om vi även räknar in tävlingshästar inom galopp samt marknaden i USA så kan den årliga marknadspotentialen uppgå till över 500 miljoner SEK.
Aggressiv hjärncancer kan detekteras med Xintelas markörteknologi
Utöver broskskador och artros driver Xintela även utveckling av stamcellsbaserad behandling av den aggressiva hjärncancerformen glioblastom, som är notoriskt svårbehandlad och har en generellt dålig överlevnadsprognos. Xintelas markörteknologi ger förutsättningar att detektera och behandla glioblastom på ett nytt sätt. Genom att utveckla terapeutiska antikroppar som binder till cancercellerna är målet att behandla cancern på ett mer direkt och effektivt sätt än med dagens behandling och därmed förlänga patienternas överlevnad. Behandlingsmetoden skulle också kunna bli ett komplement till andra idag tillgängliga behandlingar.
Extern studie visar på potential i fler cancerformer
En aktuell studie som publicerades i tidskriften Cancer Discovery i oktober visar att markören integrin α10β1 (α10) kan vara intressant för fler cancerindikationer än glioblastom. Studien genomfördes av en forskningsgrupp utan koppling till Xintela och visar att α10 är en viktig markör för den ovanliga tumörformen myxofibrosarkom, en cancerform som vanligtvis uppstår i skelettet eller de mjuka vävnaderna. Forskarna har sett tumörhämmande effekter vid försök i djurmodeller, vilket innebär att detta skulle kunna vara en framtida behandlingsstrategi för högriskpatienter som lider av den ovanliga cancerformen.
I Xintelas nyhetsbrev för december kommenterade vd Evy Lundgren-Åkerlund fynden:

»Det är mycket intressant med forskningsresultat som bekräftar potentialen i Xintelas teknologi. Den här studien visar tydligt att markören α10 kan vara nyckeln till behandlingar inom fler cancerindikationer, och därmed att vår teknikplattform har en utmärkt breddningspotential.«

Året avslutas med viktig milstolpe för Xintela
Xintela har kommunicerat att de initiala resultaten från häststudien i USA, som initierades i april i år, bör kunna presenteras i slutet av december. Detta är att betrakta som en viktig milstolpe för bolaget, då häststudien i praktiken också är en förberedelse inför kommande kliniska studier med bolagets ledbroskbehandling i människa. Bolaget har också i sitt senaste nyhetsbrev flaggat för att man kommer att ge en större uppdatering rörande bolagets milstolpar i de pågående utvecklingsprojekten.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev