Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 23 december

Nyhetssvepet fredag 23 december

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet fredag 23 december

23 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

AstraZeneca har slutfört försäljningen av rättigheter till bolagets småmolekylära antibiotikaverksamhet till läkemedelsgiganten Pfizer. Enligt avtalet betalar Pfizer 550 miljoner dollar direkt för rättigheterna till samtliga marknader, med en tillkommande betalning om 175 miljoner dollar i januari 2019. Dessutom finns i avtalet kommersiella milstolpesbetalningar samt tillverknings- och regulatoriska milstolpesbetalningar om upp till 600 miljoner dollar, utöver tvåsiffrig royalty på försäljning av produkterna Zavicefta och AMT-AVI på vissa marknader. Läs mer (engelsk text).
ProstaLunds vd Hans Östlund har den 20 december köpt 40.527 aktier i medicinteknikbolaget till kursen 6,25 kronor.
BrainCool ser positivt på Vetenskapsrådets satsning på forskning kring medicinsk nedkylning och rapporterar om nya rön kring traumatisk hjärnskada och ökad användning av medicinsk kylning i USA. Statliga Vetenskapsrådet har tilldelat ett projekt kring medicinsk kylning vid hjärtstopp 20 mkr i forskningsmedel. Ansvarig för projektet är Niklas Nielsen, överläkare på intensivvårdskliniken vid Helsingborgs Lasarett. Studien ska omfatta minst 1200 patienter i 14 länder och pågå i tre år och syftet med studien är att söka svar på om medicinsk kylning är bättre än vanlig behandling vid hjärtstopp. Till följd av syrebrist vid hjärtstopp finns det risk för bestående hjärnskador. En nedkylning kan minska skadorna. I studien ska patienterna kylas ned till en kroppstemperatur på 33 grader. Läs mer.
Kancera har anställt Joachim Forsgren som Chief Medical Officer. Han kommer i sin roll att medicinskt ansvara för Kanceras produktportfölj. Forsgren  är läkare och doktor i medicinsk vetenskap. Han har mer än 18 års erfarenhet av klinisk utveckling från ledande befattningar inom AstraZeneca där han har ansvarat för klinisk utveckling och patientsäkerhetsfrågor, bland annat som Site Head of Clinical Development, AstraZeneca R&D Södertälje. Läs mer.
VibroSense Dynamics kallar till extra bolagsstämma 25 januari 2017. På agendan står förslag om ändring av bolagsordning samt bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner uppgående till maximalt 25 MSEK. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp

Xintela uppvisar positiva resultat i genomförd häststudie. Läs BioStocks artikel här.
BrainCool tar lån på tio mkr för förberedelser inför lansering i USA och finansiering av förvärvet av BeneChill. Läs mer.
Pharmacolog kallade till extra bolagsstämma onsdag 11 januari 2017, angående förslag om en riktad nyemission av högst 250 000 aktier till styrelseledamot Erik Hedlund till en kurs av 10,10 kronor per aktie. Läs mer.
Redsense Medical utser Chief Medical Supplies Ltd. till distributör i Kanada. Chief Medical har varit en framgångsrik distributör för dialysprodukter under många år och täcker hela Kanada.  Avtalet startar den 1 januari 2017. Läs mer.
SciBase vill öka transparensen gentemot aktieägarna genom utgivning av vd-brev, och inleder i sitt första brev med att förklara sin syn på teledermatoskopi och hur denna metod står i relation till bolagets instrument Nevisense. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems öppnar för användning av TRANBERG-systemet inom nytt marknadssegment, fokuserad laserablation. Bolagets huvudprodukt imILT är inriktad på aktivering av immunförsvaret, medan FLA syftar till att döda modertumören, främst för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Läs mer.
Immunovia har släppt ett nytt nyhetsbrev för december där man bland annat lyfter fram framgångar under det gångna året, t.ex. att en prospektiv valideringsstudie av den ärftliga riskgruppen för pankreascancer påbörjades, att  IMMray PanCan-d validerades i en amerikansk patientgrupp och bekräftade 96% noggrannhet hos symptomfria patienter med pankreascancer i stadie I och II, samt att samarbete med amerikanska National Cancer Institute inletts. Läs mer.
Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financialhearings och Nyhetsbyån Direkt arrangera sitt nionde Life Science seminarium på Operaterassen i Stockholm 21-22 mars 2017. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Biomedicinbolaget Xintela meddelade på torsdagseftermiddagen att resultaten från den studie man genomfört på hästar visar att bolagets stamceller är säkra att använda, vilket var det främsta målet med studien. Studien som genomförts vid Cornell University gav även indikationer på att stamcellerna har skyddande effekt på hästarnas leder, något som enligt bolaget ska utvärderas vidare. De positiva resultaten från häststudien innebär att Xintela nu är redo för nästa steg i utvecklingen av en stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador och artros hos hästar, samtidigt som man lagt en viktig grund inför kommande kliniska studier i människa. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: SpectraCure +37,5%, Enorama Pharma +25,32%, Acarix +9,45%, ProstaLund +5,76%, Vicore Pharma Holding +5,65%,  Arocell +5,26%
Förlorare i morgonhandeln: Ortivus B -5,46%, Ortivus A -4,45%, Boule Diagnostics -4,41%, Rethinking Care -4,37%, Probi -4,07%, Addvise Group B -3,78%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev