Home Nyheter Innovation Race för bättre cancerbehandling

Innovation Race för bättre cancerbehandling

Innovation Race för bättre cancerbehandling

16 december, 2016

Konceptet med ett så kallat Innovation Race är att vid ett tillfälle och mycket koncentrerat få specialister inom ett område att tillsammans skapa nya idéer. Det är precis vad som kommer ske den 19 till 21 december i Uppsala då personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta. 
Det är första gången ett Innovation Race genomförs i Sverige, med syftet att utveckla och förbättra vården för cancerpatienter. Under 52 timmar kommer drygt 50 personer att delta i detta Innovation Race på plats i Uppsala, och dessutom finns det ett antal personer från de tre medverkande bolagens globala arbetsplatser som står beredda att dela med sig av kompetens och erfarenhet.
Innovation Race kommer att genomföras under ledning av erfarna projektledare från företaget Innovation Plant med erfarenhet av olika så kallade innovationsmöten där företag och organisationer under en begränsad tid stimuleras till innovationstankar på ett effektivt sätt, och detta blir företagets 50:e Innovation Race.
Här är en kort beskrivning av hur Innovation Race kommer att gå till:

  • Två kreativa grupper med representanter från alla aktörer. Dessa gruppers huvuduppgift är problemlösning. De identifierar olika problem inom olika tumörtyper och utarbetar förslag på möjliga lösningar. En processledare styr respektive grupp och varje grupp kommer också att ha en dedikerad designer för att hjälpa dem att visualisera och skapa presentationsmaterial.
  • Gemensam expertgrupp. Expertgruppens huvuduppgift är att ta emot frågor från de kreativa grupperna och snabbt leverera svar och fakta. Personerna i expertgruppen är de två kreativa gruppernas kunskapskälla.
  • Extra kompetensgrupp. Denna grupp består av personer med expertkunskap inom något specifikt område. De är baserade på annan plats, men är beredda att hjälpa till om det behövs.

Den 21 december kommer de två grupperna presentera sina förslag och idéer på Clarion Hotel Gillet i Uppsala klockan 13:00-15:00.
Om Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med drygt 8 000 medarbetare och omsätter 8,4 mdr. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Mer information på akademiska.se
Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Bolaget finns representerat i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har Abbvie cirka 140 medarbetare med huvudkontor i Solna. Läs mer på abbvie.se
Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Mer information på bms.se
Om Microsoft
Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att nå sin fulla potential. Microsoft Sverige har drygt 600 medarbetare. Läs mer om Microsoft här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev