Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 16 december 2016

Nyhetssvepet fredag 16 december 2016

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet fredag 16 december 2016

16 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

Pharmacolog: Blekingesjukhuset i Karlskrona blir det första sjukhuset i Sverige att teckna avtal för användning av DrugLog, vilket kommer att användas vid sjukhusapoteket för att verifiera att de cellgiftsberedningar som iordningställs är korrekta med avseende på koncentration och substans. Läs mer.
Sectra: Den sydafrikanska radiologigruppen Dr’s De Beer and De Jager investerar i Sectras lösning för hantering av röntgenbilder. Nyligen meddelade Sectra att ett distributionsavtal slutits med en återförsäljare i Sydafrika och detta är den första ordern på den sydafrikanska marknaden. Elva radiologer kommer att använda lösningen för att granska undersökningar från 30 modaliteter. Läs mer.
Cantargia och SMS-oncology tecknar avtal om genomförande av klinisk fas I/IIa-studie. Under hösten 2016 har Cantargia fortsatt de prekliniska studierna samt de förberedelser som krävs inför start av bolagets första kliniska studie med sin produktkandidat CAN04, vilken är planerad att inledas under det första halvåret 2017. Läs mer.
MediRox: Enligt tidigare styrelsebeslut om avnotering av MediRox aktier från AktieTorget har datum för avnotering satts till den 22 december 2016. Sista dag för handel med bolagets aktier är 21 december 2016. Aktien kommer fram till avnoteringen att handlas på AktieTorgets Observationslista. Läs mer.
Handelsstopp i RLS Global AB. AktieTorget har i samråd med bolaget beslutat att stoppa handeln i RLS Global AB:s aktie. Mer information väntas från bolaget. Aktien var när handelsstoppet skedde upp 26,52 procent. Läs mer.
Acarix AB: Den första handelsdagen med bolagets aktie på Nasdaq First North Premier blir den 19 december 2016. Acarix är ett svensk-danskt medicintekniskt bolag i kommersiell fas, specialiserat på icke-invasiv och strålningsfri akustisk detektion av hjärtljud för att utesluta förekomst av kranskärlssjukdom (CAD). Bolaget genomförde nyligen en övertecknad nyemission i vilken bolaget tillfördes 140 miljoner kronor före transaktionskostnader, samt omkring 1 200 nya aktieägare. Läs mer.
Generikabolaget EQL Pharma meddelar att Cadila Pharmaceuticals har tecknat 973.000 teckningsoptioner TO 3, vilket innebär att bolaget tillförs 6,3 miljoner kronor. Cadila äger efter teckningen 29,9 procent av kapital och röster i EQL Pharma. Läs mer.
Aino Health började idag den 16 december handlas på First North. Bolaget har utvecklat ett system med IT-baserade tjänster som bidrar till att förbättra personalens hälsa och reducera sjukfrånvaron hos kunder. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget tecknades till 206 procent. Teckningskursen i nyemissionen inför noteringen var 26 kronor per aktie. Bolaget har 5,42 miljoner aktier och börsvärdet är ca 127 miljoner kronor.
Gilead Sciences har av en federal domstol beordrats att betala 2,5 miljarder dollar i skadestånd till Merck för patentbrott i utvecklingen av hepatit C. Gilead ska ha använt patentet som grund för flera av sina framgångsrika läkemedel i bekämpningen av hepatit C. Domen om patentintrånget är det största i USA:s historia.
Franska Sanofi uppges vara i långt framskridna planer att förvärva det schweiziska bioteknikföretaget Actelion. Personer med insyn i processen hävdar att en affär kan presenteras redan nästa vecka, skriver Bloomberg. Läs mer.

Den japanska handelsjätten Mitsui kommer att plocka upp ägarandelar i ryska jordbruksföretaget Ros Agro och läkemedelstillverkaren R-Pharm, enligt affärstidningen Nikkei. Läs mer.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: Om fler av de patienter med akut gallblåseinflammation som bedöms behöva kirurgi opereras vid det akuta vårdtillfället och inte vid ett senare vårdtillfälle kan man frigöra resurser.. Det visar en rapport från SBU. Om nio av tio av dessa patienter kommer till operation i det akuta skedet skulle vården, jämfört med idag, kunna frigöra upp till 3 300 vårddagar per år. Det motsvarar nästan 26 miljoner kronor. Idag opereras drygt sex av tio så pass omgående. Läs mer.
Läkemedelsverket: “Information från Läkemedelsverket” nummer 6, december 2016, finns ute nu. Läs publikationen här.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Det belgiska biotechbolaget TiGenix, som utvecklar injicerbara stamcellsterapier för behandling av perianal fistlar, har börsnoterats på Nasdaq efter en försäljning av 2,3 miljoner amerikanska Depository Shares (ADS), representerandes 46 miljoner stamaktier till ett pris för allmänheten om 15,50 dollar per ADS. eller 36 miljoner dollar brutto. Detta motsvarade en rabatt på 14% jämfört med de på Brysselbörsen omsatta aktierna i bolaget. TiGenix listas på Nasdaq under symbolen TIG, vilket är samma ticker som på Euronext Brussels. Läs mer.
Medicinteknikbolaget Micropos Medical har fått sin nyemission registrerad av Bolagsverket. En emission i november tillförde bolaget 23 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,4 miljon kronor. Emissionen genomfördes i syfte att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot på den europeiska marknaden. Läs mer.
Baxter International köper indiska Claris Injectables för 625 miljoner dollar. Säljare är moderbolaget Claris Lifesciences och affären förväntas bli slutförd under det andra halvåret 2017, enligt ett pressmeddelande. Claris Injectables verkar inom produktion av injicerbara läkemedel för bedövning, botande av infektioner och intensivvård. Läs mer.
Takeda Pharmaceutical kommer att sälja sitt dotterbolag Wako Pure Chemical Industries till Fujifilm för 198,5 miljarder yen, motsvarande 1,69 miljarder dollar. Affären verkställs mot bakgrund av att Takeda vill fokusera sina forskningsinsatser mot onkologi, gastroenterologi, det centrala nervsystemet och vaccin. Läs mer.
Erin Worrall har den 14 december köpt 151.000 aktier i Medica Clinical Nord där hon är operativ chef. Köpet gjordes till en kurs på 43 öre per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
Ulf Blom har den 12 december genom bolaget Medzyme Invest Öresund sålt 18.767 aktier i Idogen där han är styrelseledamot. Försäljningen skedde till en kurs på 10,93 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
Schweiziska läkemedelsföretaget Lonza Group köper Capsugel från riskkapitalbolaget KKR i en affär värd 5,5 miljarder dollar. Lonza Group betalar i kontanter för Capsugel, som tillverkar kapslar för läkemedel och kosttillskott. Affären förväntas bli slutförd under det andra kvartalet 2017, efter sedvanliga godkännanden. Lonza sade att man kommer att göra en nyemission på 3,2 miljarder dollar för att finansiera affären. KKR köpte Capsugel från Pfizer för 2,4 miljarder dollar 2011. Läs mer.

De senaste artiklarna från BioStock
Immunicum, som utvecklar avancerade terapeutiska cancerbehandlingar som aktiverar patienternas eget immunförsvar, meddelade nyligen att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt bolagets Investigational New Drug (IND)-ansökan för läkemedelskandidaten INTUVAX. Läs BioStocks intervju med bolagets vd här.
Antalet börsintroduktioner globalt under 2016 är det lägsta sedan 2013 trots en viss upphämtning under det fjärde kvartalet. Asien och Stillahavsregionen befäste sin position som den mest aktiva. Detta visar revisions- och rådgivningsföretaget EY:s nya analys i senaste EY Global IPO Trends: 2016 4Q. Health Care ligger på en tredje plats vad gäller antalet genomförda börsintroduktioner globalt, och på fjärde plats när det gäller rest kapital. Läs mer: IPO:s inom biotech väntas öka under 2017
Konceptet med ett så kallat Innovation Race är att vid ett tillfälle och mycket koncentrerat få specialister inom ett område att tillsammans skapa nya idéer. Det är precis vad som kommer ske den 19 till 21 december i Uppsala då personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: RLS Global +26,52%, Active Biotech +11,65%, Ellen +8,77%, Cline Scientific +8,33%, Nanexa +5,52%, ExpreS2ion Biotech +4,67%
Förlorare i morgonhandeln: ProstaLund -6,67%, CELLINK -5,96%, Sprint Bioscience -5,95%, QuickCool -5,42%, Zenicor -5,26%, Nexstim -5,23%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev