Home Intervjuer Intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Arbutusavtalet och NVP018

Intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Arbutusavtalet och NVP018

Intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Arbutusavtalet och NVP018

27 oktober, 2016

I slutet av förra veckan meddelade NeuroVive Pharmaceutical att man kommit till vägs ände med Arbutus Biopharma, och att licensavtalet rörande substansen NVP018 avslutats. Det innebär i korthet att projektet återgår i NeuroVives ägo inklusive alla rättigheter och att man även tar över de utvecklingsdata som insamlats av Arbutus. BioStock gick i förra veckan igenom historiken bakom licensavtalet med Arbutus, och ställer här ett antal frågor till bolaget i ett försök att sprida lite mer ljus över omständigheterna kring det avslutade avtalet och få veta mer om NeuroVives framtidsplaner och förhoppningar för NVP018. Vd Erik Kinnman bekräftar i vår intervju att man ser potential i NVP018 för ett antal stora indikationer, men är i övrigt sparsam med detaljerna.
Ni har äntligen nått fram till ett avslut med Arbutus, vilket på många plan måste vara en lättnad. Är ni nöjda med de slutgiltiga villkor som förhandlingarna resulterade i?
– Det får jag nog säga att vi är. Vi ser stor potential inom flera utvecklingsområden för NVP018. Vidare är en viktig del i detta att vi fått producerad läkemedelssubstans – den har inte bara ett värde om cirka 1,5 miljoner dollar, den färdiga produkten gör att vi kan accelerera planerade projekt.
Enligt det ursprungliga samarbetsavtalet skulle Arbutus tvingas betala NeuroVive 2 miljoner dollar om utvecklingen av NVP018 avslutades i förtid, vilket också hände. Ert PM i förra veckan nämnde dock inget om någon kontant ersättning?
– Som vi tidigare annonserat hade bolagen olika syn på den formella uppsägningen och den slutgiltiga överenskommelsen är ett resultat av en kompromiss. Den producerade substansen har ett betydande värde för NeuroVive motsvarande produktionskostnaden, vi vinner tid i våra pågående projekt.
Går det ens i praktiken att, som svenskt bolag med i sammanhanget förmodat begränsade legala resurser, bestrida ett avtalsbrott och driva en rättslig tvist med ett bolag av Arbutus storlek i USA?
– Självklart gör det det. Men varken Arbutus eller NeuroVive önskade en skiljedomsprocess – som för övrigt inte skulle skett i USA.
Nu återgår NVP018 i NeuroVives ägo, inklusive alla rättigheter samt även de data och övriga utvecklingstillgångar som Arbutus producerat medan de haft projektet, enligt uppgift till ett värde av ca 1,5 miljoner dollar. Vilka konkreta framsteg har gjorts med kandidaten utifrån ett utvecklingsperspektiv?
– Substansen överlåts nu från Arbutus till NeuroVive. Vi kommer att rapportera framsteg vartefter vi har konkreta resultat i de olika pågående projekten med NVP018.
Det är egentligen inget ovanligt i branschen att samarbetsprojekt och licensavtal mellan bolag avslutas. Det kan också ha väldigt många orsaker, inte sällan är det intern politik som ligger bakom att ett projekt eller forskningsprogram läggs ned. Vad är din ärliga uppfattning om skälen till att Arbutus valde att avsluta samarbetet kring NVP018?
– Arbutus hade en portfölj av substanser för indikationen hepatit B och man valde helt enkelt att gå vidare med en annan substans.
Lite märkligt i sammanhanget är att Arbutus uttalade sig offentligt i väldigt positiva och optimistiska ordalag om NVP018 och dess egenskaper, för att relativt kort tid därefter tvärvända och avsluta samarbetet. Har ni i era avslutande förhandlingar fått klart för er exakt vad som egentligen hände?
– De prioriterade ett annat av de projekt för hepatit B de hade i projektportföljen.
Att samarbeten avslutas är som sagt inget jätteovanligt, och det händer också att nya samarbetspartners kommer in som vill ta över utvecklingen av en substans eller ett projekt som tidigare ratats. Hur stora är chanserna att det ska hända i fallet med NVP018?
– Det är för tidigt att säga något om, men det är utan tvivel en attraktiv substans.
När avtalet med dåvarande OnCore tecknades beskrevs det som en av de största affärerna med en läkemedelskandidat i preklinik på många år, och det talades även om att ett flertal andra större pharmabolag hade visat intresse för substansen. Hur långt ifrån ett samarbetsavtal kring NVP018 med en ny utvecklingspartner befinner ni idag  är det fel att påstå att ni är tillbaka på ruta noll?
– Vi utvärderar för närvarande ett antal intressanta möjligheter med NVP018 och det är därför för tidigt att kommentera frågan om samarbetsavtal.
Innan OnCore vände på en femöring hade de kommunicerat att de ville gå in i klinska fas I-studier i människa med NVP018 inom en relativt snar framtid. Hur långt ifrån kliniska studier befinner sig kandidaten idag?
– Vi kommer att återkomma med kommentarer kring NVP018 under hösten.
NVP018 har, med Arbutus egna ord “dubbla verkningsmekanismer som både hindrar virusreplikering och ökar aktiviteten hos immunförsvaret.” 
– NVP018 har mycket riktigt flera viktiga verkningsmekanismer och har därför potential i flera stora indikationer som vi kommer att komma tillbaka till senare i höst.
Hur viktig är NVP018 som en del av NeuroVives projektportfölj, givet att CicloMulsion inte längre ska utvecklas vidare?
– NeuroVive har lyckligtvis en bred projektportfölj och är inte beroende av ett enda projekt. NVP018 är självklart en viktig tillgång med tanke på dess potential i flera indikationer.
Slutligen, hur kommer ni att arbeta vidare med NVP018 framgent?
– Som sagt, vi återkommer till utvecklingsplanen för NVP018 under hösten, avslutar Erik Kinnman, vd NeuroVive Pharmaceuticals.
Läs också: NeuroVive når avslut med Arbutus och återfår NVP018.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev