Home Intervjuer Sprint Bioscience finner målproteiner för AML

Sprint Bioscience finner målproteiner för AML

Sprint Bioscience finner målproteiner för AML

Sprint Bioscience finner målproteiner för AML

9 november, 2022

Det prekliniska forskningsbolaget Sprint Bioscience jagar ständigt efter nya målproteiner som kan vara relevanta vid utveckling av bättre cancerbehandlingar. Tidigare i år ingicks ett samarbete med docent Julian Walfridsson i syfte att göra just det. Efter bara några månader har man nu lyckats identifierat nya målproteiner som kan vara relevanta för behandling av akut myeloisk leukemi. BioStock hörde av sig till vd Erik Kinnman för att få veta mer.

Sprint Bioscience fokuserar på utveckling av läkemedelskandidater i tidig fas, med ett inriktat fokus på cancerområdet. Strategin består av att nå utlicensiering med större internationella läkemedelsbolag medan programmen ännu befinner sig i preklinik. Detta har man redan uppnått med tre program, och därutöver bedriver bolaget de tre interna programmen VADA, DISA, och NIMA. I syfte att vidareutveckla och utlicensiera dessa program är Sprint just nu aktuella med en företrädesemission – läs mer här.

Samarbete har gett resultat

Utöver de existerande programmen arbetar bolaget med att ta fram nya målproteiner som kan utgöra basen för nya utvecklingsprojekt. Tidigare i år fördjupades ett samarbete med docent Julian Walfridsson och hans bolag NeoTargets i syfte att uppnå just detta, först och främst inom indikationen akut myeloisk leukemi (AML).

I samarbetet har en teknologiplattform tagits fram, där bioinformatik, CRISPR-screening och säkerhetsutvärdering kombineras för att på ett snabbt och effektivt sätt identifiera nya målproteiner, som dessutom har en bra säkerhetsprofil. Genom avtalet får Sprint Bioscience förköpsrätt till de målproteiner som identifieras genom plattformen och kan därmed utveckla hämmare för användning som behandling av AML.

Detta samarbete har nu redan börjat bära frukt då man har lyckats identifiera flera målproteiner för indikationen. Sprint har därmed möjlighet att utveckla dessa vidare i nya läkemedelsprogram genom bolagets fragmentbaserade läkemedelsplattform (FBDD). I och med detta framsteg har de båda parterna fått ett tydligt kvitto på arbetsmodellen som använts vid samarbetet, som därmed kan komma att utökas för identifiering av målproteiner för ytterligare cancerindikationer. Det faktum att man tidigt utvärderat effekt- och säkerhetsparametrar stärker enligt bolaget projektens värde, vilket kan ses som en fördel vid potentiell utlicensiering.

Vd berättar mer

BioStock hörde av sig till vd Erik Kinnman för att få hans kommentar till framgångarna i projektet.

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Erik, i samarbetet med Julian Walfridsson är siktet initialt på AML. Hur föll valet på just denna indikation?

 – Dels finns det ett stort medicinskt behov av fler och bättre behandlingar för denna typ av svårbehandlad cancer, dels har Docent Walfridsson stor erfarenhet av och tillgång till prover från patienter med AML. Det finns flera undergrupper av AML vilket gör att det finns stora möjligheter att utveckla precisionsmedicin behandlingar för dessa olika varianter.

När ni nu har lyckats identifiera målproteiner relevanta för indikationen, vad är nästa steg? 

– Dessa första målproteiner vi nu har identifierat är kandidater till nya intressanta läkemedelsprogram. Vi kommer som ett första steg undersöka möjligheterna för oss att utveckla högkvalitativa molekyler som hämmar målproteinerna.

Arbetsmodellen som använts vid samarbetet kan utökas till användning för ytterligare indikationer. Är det några särskilda områden ni har i åtanke?

– I princip kan metodiken användas för all typ av cancer där det finns ett betydande medicinskt behov och därmed kommersiell potential. Vilken cancerform vi kommer gå mot härnäst kommer bestämmas av den återkoppling vi får från potentiella partners om de indikationer de prioriterar när de letar nya program att inlicensiera.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev