Home Nyheter Svenska läkemedelsbolag stärks av affärsuppgörelse

Svenska läkemedelsbolag stärks av affärsuppgörelse

Svenska läkemedelsbolag stärks av affärsuppgörelse

27 oktober, 2016

Såväl Oasmia Pharmaceutical som Karo Pharma förväntas gå stärkta ur affärsuppgörelsen mellan de bägge bolagen som presenterades den 24 oktober, när det avslöjades att Oasmia Pharmaceutical förvärvar ett lovande cancerprojekt från Karo Pharma. Förvärvet av Karo Pharmas cancerprojekt KB9520, som har visat god effekt i prekliniska modeller för ett flertal cancerformer, gör att Oasmia skjuter fram sina positioner ytterligare inom cancerområdet. Men även Karo Pharma kan stärka sin ställning, och enligt bolagens företrädare kommer bägge företagen att dra stor nytta av affären.
– En mycket bra industriell lösning där företagen kan koncentrera sig på respektive område, sade Karo Pharmas styrelseordförande Anders Lönner i en kommentar i samband med att affären offentliggjordes.
För Karo Pharma innebär affären att bolaget nu kan renodla verksamheten, och stärka sin profil inom främst läkemedel för äldre. Samtidigt har uppgörelsen stärkts Karo Pharmas utsikter till ökade intäkter i framtiden.
För Oasmia Pharmaceutical är det tydligt att förvärvet stärker bolaget ställning ytterligare, på ett område där man redan har en stark position.
– Det här kommer att komplettera bolagets nuvarande produktportfölj med nya innovativa kandidater inom vårt fokusområde, säger Oasmias huvudägare Julian Aleksov.
Det var i början av veckan som affären mellan Oasmia Pharmaceutical och Karo Pharma blev klar och offentlig. Oasmia förvärvar cancerprojektet KB9520 från Karo Pharma, och köpeskillingen uppgår till 25 miljoner kronor. Betalningen sker i form av nya aktier som tillfaller Karo Pharmas ägare. Det totala priset motsvarar ett pris per aktie på 8,12 kronor. Dessutom ska Karo Pharma erhålla 20 procent av de framtida intäkter som projektet genererar.
Ny behandling mot allt vanligare cancerform
Oasmia tar nu över det fortsatta utvecklingsarbetet i det aktuella projektet, där man hittills har sett goda prekliniska studieresultat. Det gäller främst behandling av den svårartade cancerformen mesoteliom. I dag finns inget effektivt läkemedel mot just denna typ av cancer, och då sjukdomen visat en stadig ökning de senaste åren framstår behovet av ett fungerande läkemedel som mycket stort. Mesoteliom har tidigare varit förknippad med asbestanvändning, och forskarna har idag inget svar på varför cancertypen ökar.
Sedan tidigare ligger Oasmia långt fram med sitt läkemedel Paclical, som ett läkemedel mot äggstockscancer. Substansen har visat positiva resultat i fas III-studier och det bedöms som troligt att Paclical inom ett par år kommer att ges klartecken från berörda myndigheter i både USA och EU. Redan i dag marknadsförs Paclical i Ryssland.
Oasmias framskjutna position kommer även från utvecklandet av teknologiplattformen XR17. Teknologin ökar möjligheterna att ta fram läkemedel med färre biverkningar. Förklaringen ligger i att XR17 kan göra icke vattenlösliga molekyler till vattenlösliga, och det bästa sättet att transportera läkemedelsmolekyler i kroppen är den vattenlösliga vägen. Då XR17 kan användas på flera olika läkemedel så uppstår naturligtvis nya möjligheter med det projekt som Oasmia nu förvärvar från Karo Pharma.
Ny styrelseordförande föreslås i Oasmia
I samband med affären föreslås att Karo Pharmas styrelseordförande Anders Lönner tar över som styrelseordförande för Oasmia. Bolaget håller en extra bolagsstämma den 21 november där valet av ny styrelseordförande är den viktigaste punkten. Lönner har tidigare bland annat varit vd för läkemedelsbolaget Meda.
– En förutsättning för affären med Karo Pharma har varit att få del av Anders Lönners helt unika track record att utveckla företag och affärsverksamhet internationellt. Då vi närmar oss fler nyregistreringar av nya läkemedel kommer hans stöd att vara mycket värdefullt, säger Julian Aleksov, som är Oasmias nuvarande styrelseordförande.
Oasmias aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Frankfurt Stock Exchange samt på Nasdaq Capital Markets i New York. I Stockholm har aktien stigit med omkring 20 procent sedan affären offentliggjordes.
Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet.se. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev