Home Nyheter Enorama Pharma närmar sig slutfasen av produktutvecklingen

Enorama Pharma närmar sig slutfasen av produktutvecklingen

Enorama Pharma närmar sig slutfasen av produktutvecklingen

4 oktober, 2016

Enorama Pharma utvecklar medicinska tuggummin med initialt sikte på att ta fram ett nikotintuggummin för rökavvänjning, enligt bolaget med överlägsna egenskaper avseende smak och känsla, och med det slå sig in på en växande miljardmarknad. Nyligen valdes ytterligare ett tillämpningsområde med likaledes stor marknadspotential, där bolagets tuggummi ska användas som drug delivery-form för läkemedel mot allergiska besvär. Utvecklingen fortskrider enligt plan och under veckan gavs beskedet att Enorama Pharma nu ska genomföra en sensorisk analys av nikotintuggummit vid Teknologisk Institut i Danmark.
Sensorisk analys av den första produkten
På torsdagen den 29 september meddelade Enorama Pharma att man inlett en viktig studie som ska säkerställa att bolagets produkter lever upp till de mål som Enorama har definierat för sin produktutveckling. Detta signalerar samtidigt att man kommit en bra bit på vägen mot en färdig produkt och nu närmar sig slutfaserna av produktutvecklingen.
Den studie som nu inleds är ett Central Location Test (CLT), inkluderande s.k. sensorisk profilering som används för att beskriva en produkts egenskaper utifrån parametrar som smak och konsistens, med hjälp av kontrollerade blindtest. Resultaten utvärderas statistiskt för att visa om de undersökta produkterna skiljer sig signifikant åt avseende de testade egenskaperna.
En sensorisk analys använder människans sinnen som mätinstrument för att urskilja olika egenskaper såsom smakstyrka, sötma, smakens varaktighet och tuggmotstånd.
Teknologisk Institut utför testerna
Teknologisk Institut i Danmark, ungefär motsvarigheten till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – som ska bedriva studien på uppdrag av Enorama Pharma – erbjuder sensorisk profilering som en av flera testformer. Initialt ska två produkter testas: ett nikotintuggummi på 2 mg med mintsmak, samt ett nikotintuggummi på 2 mg med fruktsmak. Enoramas produkter jämförs vid prövningarna med två redan existerande produkter på marknaden.
Precis som för läkemedel och andra tester av medicinska produkter har studien föregåtts av godkännande av en etisk kommitté. Resultatet av den sensoriska analysen väntas vara klar under oktober månad.
Mats Rönngard, vd och medgrundare Enorama Pharma, er vision är att utveckla ett tuggummi som faller konsumenterna i smaken i högre grad än existerande produkter på marknaden. Vilka frågor är det tänkt att testet ska besvara?
– En sensorisk profilering är en beskrivning av de testade produkterna utifrån olika valda parametrar. Utifrån testresultaten kommer vi till exempel kunna se om vår produkt har en mjukare konsistens, eller en högre smaknivå jämfört med de övriga produkter vi testar.
Kommer ni själva också att vara praktiskt involverade i de tester som utförs vid Teknologisk Institut i Danmark?
– Nej, den möjligheten erbjuds inte och det vore heller inte relevant för testet som sådant. Teknologisk Institut har utbildad expertis inom sensorisk profilering och de tar fullt ansvar för genomförandet av studien på vårt uppdrag.
I detta skede görs alltså tester avseende smak, tuggmotstånd och känsla, som alla naturligtvis är viktiga framgångsfaktorer. En annan viktig parameter är själva förpackningen. Ni har ju valt en private label-strategi, vilket innebär att produkterna kommer säljas med egna varumärken över disk. Har ni någon vision vad gäller förpackningsstrategi som era licenstagare, eller kort sagt de som köper era tuggummin, kommer att behöva ta hänsyn till eller är de helt fria att bestämma över hur produkterna ska förpackas? 
– Initialt kommer våra produkter att levereras i en s.k. blisterförpackning, som är den sorts traditionella ”foliekarta” som man trycker ut tuggummin ur. Vi driver dock ett intensivt arbete för att kunna erbjuda våra kunder nya förpackningsalternativ som bättre svarar mot de önskemål som konsumenter av nikotintuggummin har. Eftersom det är medicinska produkter det handlar om så måste vi givetvis också genomföra stabilitetsstudier för att säkra att såväl produkter som förpackning lever upp till läkemedelsmyndigheternas krav på olika marknader.
Kan du berätta något om den interna expertis som finns i Enorama Pharma för att utveckla och marknadsföra tuggummin som bärare av läkemedel?
– Vi har hunnit ackumulera många års erfarenhet av att arbeta med medicinska tuggummin, och vi har även provat på att försöka samarbeta med olika partners som saknat de nödvändiga kompetenserna, innan vi hittade de mycket kompetenta samarbetspartners vi har idag.
– I början av 2014 fick vi möjlighet att knyta till oss vår nuvarande vice vd Annette Agerskov till bolaget, det innebar ett mycket viktigt kompetenstillskott. Annette har suttit på ledande positioner i den här industrin i över 15 år och har skaffat sig både djup och bred kunskap, och hon har dessutom ett stort nätverk i branschen.
Kommer det framöver att finnas möjlighet för t.ex. Enoramas aktieägare att provsmaka era tuggummin i något sammanhang?
– Nej, inte tuggummin innehållandes nikotin, eftersom det inte är tillåtet att dela ut medicinska produkter hur som helst. Placeboprover däremot, d.v.s. produkter utan den aktiva ingrediensen, kan vi låta våra aktieägare smaka på.
Om Enorama Pharma
Enorama Pharma utvecklar s.k. drug delivery-produkter i form av medicinska tuggummin med användningsområden inom OTC-produkter (Over The Counter), produkter som säljs över disk direkt till konsument. Bolagets första huvudprodukt riktar sig mot en växande mångmiljardmarknad: nikotintuggummin för rökavvänjning. Bolaget har redan flera viktiga avtal med producenter och återförsäljare inför den kommande marknadslanseringen i Europa 2018, USA 2019 samt Asien 2020.
Nikotintuggummi med stor marknadspotential
Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter värderades till över 7 miljarder USD år 2015, pådriven av ökad kunskap kring rökningsrelaterade sjukdomar som KOL, hjärtsjukdomar och lungcancer. En undersökning från analyshuset Grand View Research att marknaden väntas öka i värde till 21,8 miljarder USD år 2024.
I en tidigare analys av Enorama Pharma konstaterade BioStock att Nicorette och Nicotinell dominerar den globala marknaden, med upp till 80% i Europa, samt att Enoramas Private Label strategi har tydliga fördelar när det gäller att snabbt få ut en produkt på marknad och nå betydande marknadsandelar. 
Läs BioStocks analys av Enorama Pharma här
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev