Home Nyheter Framsteg inom migränbehandling baserade på svensk forskning

Framsteg inom migränbehandling baserade på svensk forskning

Framsteg inom migränbehandling baserade på svensk forskning

4 oktober, 2016

Svensk forskning har banat väg för den första förebyggande behandlingen utvecklad specifikt för den kroniska huvudvärkssjukdomen migrän. Nyligen publicerades studieresultat på Novartis och Amgens läkemedelskandidat AMG 334 (Erenumab) som visar på signifikant lägre antal migrändagar för patienter som lider av kronisk och episodisk migrän. Lars Edvinsson, professor och överläkare vid Lunds Universitet, har forskat på orsakerna till migrän under snart 40 år, och forskningsresultaten vi ser idag har möjliggjorts tack vare hans upptäckt av signalsubstansen Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) och trigeminus-reflexen som utlösande av migränattacker. CGRP är en peptid som binder till CGRP-receptorn och tros vara ansvarig för överföring av smärtsignaler vilket resulterar i migrän. 
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är migrän en av de tio vanligaste orsakerna till upplevd ohälsa och fram till idag har det saknats en förebyggande behandling specifikt anpassad för migrän. 1,3 miljoner svenskar lever med migrän varav 65 procent är kvinnor. Den vanligaste behandlingen av migrän är idag receptfria värktabletter. En övervägande del av både den receptfria samt den förskrivna behandlingen syftar till att minska symtomen när de redan uppstått. Till skillnad från de förebyggande behandlingar som framförallt används idag, som beta-blockerare eller antiepileptiska läkemedel, är Erenumab utvecklad specifikt för migrän.
Lars Edvinsson, professor och överläkare vid Lunds Universitet, har forskat på orsakerna till migrän under snart fyra decennier, och dagens studieresultat bygger alltså på hans forskningsupptäckter kring CGRP och trigeminus-reflexen som utlösande faktorer för migränattacker.
Fram till idag har det saknats en anpassad migränmedicin som verkar förebyggande. Som forskare är det fantastiskt att få vara med på den här resan från grundforskning till nya läkemedel. Vi kommer inom en snar framtid att kunna erbjuda bättre behandlingsmöjligheter och minska lidandet för en stor grupp patienter, menar Lars Edvinsson.
ARISE-studien är den första registreringsgrundande FAS III-studien för Erenumab och visar på signifikant lägre antal migrändagar för patienter med episodisk migrän jämfört med placebo. Tidigare i september publicerades även en FAS II-studie med Erenumab på patienter som lider av kronisk migrän som visade att de som upplevde en halvering av antalet månatliga migrändagar var 40 procent. Senare i år avslutas ännu en fas III-studie med Erenumab kallad STRIVE mot episodisk migrän (enstaka attacker varje månad), vilket tillsammans med de övriga två studierna torde medföra tillräckliga data för att gå vidare mot en ansökan om marknadsgodkännande från berörda läkemedelsmyndigheter.
Migränpatienter har en sämre livskvalité och 20 procent av männen respektive 30 procent av kvinnorna uppger att de varje år förlorar mer än 10 procent av sina arbetsdagar till följd av migrän. Huvudvärksförbundet driver frågan om ökad livskvalitet för personer som lider av migrän. Detta gör migrän till en av våra vanligaste folksjukdomar med betydande negativa effekter, såväl avseende personligt lidande som stora samhällsekonomiska kostnader för sjukfrånvaro, vård och anfallsmediciner enligt Huvudvärksförbundet.
Om Erenumab och CGRP
Det nya läkemedlet Erenumab som utvecklas av läkemedelsjättarna Amgen och Novartis är en helt human monoklonal antikropp mot CGRP och verkar förebyggande mot migrän. CGRP som är en peptid som binder till CGRP-receptorn och tros vara ansvarig för överföring av smärtsignaler, har länge ansetts spela en avgörande roll för orsakerna till migrän. Hos personer med migrän ökar CGRP-nivåerna i början av migränattacken och återgår till det normala när migränsmärtan avtar.
Om migrän
Migrän är en kronisk huvudvärkssjukdom där sjukdomsbild och svårighetsgrad varierar såväl över tid som mellan individer, från tillstånd med lätta till svåra invalidiserande attacker. Omkring 15 procent av den vuxna svenska befolkningen har migrän, varav 65 procent utgörs av kvinnor. Förekomsten av migrän är högst i medelåldern, och avtar med stigande ålder. Kronisk migrän innebär att man har mer än 15 migrändagar i månaden under fler än tre månader.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev