Home Nyheter Enorama Pharmas marknad växer snabbt

Enorama Pharmas marknad växer snabbt

Enorama Pharmas marknad växer snabbt

8 juli, 2016

Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter värderades till över 7 miljarder USD år 2015, pådriven av ökad kunskap kring rökningsrelaterade sjukdomar som KOL, hjärtsjukdomar och lungcancer. Nu visar en ny undersökning från analyshuset Grand View Research att marknaden väntas öka i värde till 21,8 miljarder USD år 2024. I en tidigare analys av Enorama Pharma konstaterade vi att Nicorette och Nicotinell dominerar den globala marknaden, med upp till 80% i Europa, samt att Enoramas Private Label strategi har tydliga fördelar när det gäller att snabbt få ut en produkt på marknad och nå betydande marknadsandelar. Som kontrast mot detta värderas Enorama idag till mindre än 30MSEK.
Enorama_cig
Enorama Pharma utvecklar s.k. drug delivery-produkter i form av medicinska tuggummin med användningsområden inom OTC-produkter (Over The Counter), produkter som säljs över disk direkt till konsument. Bolagets första huvudprodukt riktar sig mot en växande mångmiljardmarknad: nikotintuggummin för rökavvänjning. Bolaget har redan flera viktiga avtal med producenter och återförsäljare inför den kommande marknadslanseringen i Europa 2018, USA 2019 samt Asien 2020.
Fler marknader än rökavvänjning inom räckhåll
Utöver marknaden för rökavvänjning finns flera ytterligare områden där tuggummin kan användas vid medicinering. Redan idag finns det produkter som kombinerar preparat mot åksjuka och tuggummin, och andra områden som bolaget har börjat studera är t.ex. smärtlindring, allergi och förkylning. Detta är också en intressant och växande marknad för bolag som verkar inom generiska läkemedel. Idag innebär medicinering i tablettform  ofta problem för vissa patientgrupper, antingen genom exempelvis otrevliga bismaker, främst för barn, eller magproblem för patienter med ett stort dagligt tablettintag. Vissa patienter har också svårigheter att svälja medicineringen.
Marknadsundersökningar visar att konsumenter av NRT-produkter i mycket hög grad är villiga att testa nya produkter. Nikotinberoende kunder kommer alltid att finnas och lönsamheten i branschen är väl dokumenterad.
I takt med människors ökande kunskap kring hur hälsofarlig tobaksrökning är, har det vuxit fram en allt större marknad med rökavvänjningsprodukter som inte ger upphov till farlig tobaksrök vid användning. Produkterna kallas även för Smoking Cessation and Nicotine De-addiction. Till dessa produkter räknas allt från receptbelagda mediciner, e-cigaretter samt Nicotine Replacement Therapy (NRT).
Enbart marknaden för NRT-produkter, där nikotintuggummin ingår, omsatte globalt cirka 3 miljarder USD år 2015 på grund av dess användarvänlighet, tillgänglighet samt effektivitet att minska nikotinbegäret hos rökare. Av denna totala marknad utgör andelen för nikotintuggummin mellan 40-50 procent. För Europa bedöms det totala värdet för försäljningen av nikotintuggummin uppgå till ca 250 miljoner USD årligen, vilket kan jämföras med den totala årliga försäljningen av tobaksprodukter från fem av de största globala tobaksbolagen, vilken uppgår till närmare 100 miljarder USD. Således är köpkraften för produkter till nikotinberoende väldigt stor. Medicinering för att minska abstinenssymptomen domineras av läkemedel som Vareniklin, Zyban, och Nicorette Buckal. Det snabbast växande segmentet av ersättningsprodukter är e-cigaretter med aktörer som NJOY, VMR produkter, LLC, Lorillard och VaporCorp.
Vissa studier visar att närmare hälften av de rökare som vill sluta, lyckas genom att använda NRT-produkter och dessa produkters hälsomässiga betydelse återspeglas genom att de numera finns med på WHO:s lista över nödvändiga läkemedel för grundläggande sjukvård.
Ett ökat intresse för nikotinersättningsprodukter
I Grand View Research marknadsanalys publicerad juni 2016 konstateras att lanseringen av nya nikotinersättningsprodukter plus ökad medvetenhet hos befolkningen, beräknas öka penetrationsgraden av dessa produkter ytterligare. Nya avvänjningsprodukter inom detta segment, med förbättrad smak och minimala biverkningar innefattar bland annat nikotintuggummin i olika smaker.
Världshälsoorganisationen WHO har inlett programmet “Tobacco Free Initiative”, som bl.a innefattar att göra cigarettpaket mindre attraktiva, och organisationen fastslår i rapporten WHO global report on trends in tobacco smoking 2000-2025att tobak är den enda lagliga drog som dödar många av dess användare trots att det används exakt som det är tänkt av tillverkarna.
WHO har uppskattat att tobaksbruk orsakar sex miljoner dödsfall årligen, många av dessa i förtid. Även om rökning ofta förknippas med ohälsa, funktionshinder och dödsfall relaterade till kroniska sjukdomar, riskerar tobaksrökning också öka risken att dö av smittsamma sjukdomar.
Marknad och framtid
På marknaden för framställning av nikotintuggummin råder nära på en oligopol-liknande situation med ett litet antal dominerande aktörer. Två varumärken, Nicorette och Nicotinell, har tagit en stor andel av både den Europeiska och den globala marknaden. Enorma har tecknat ett avtal med ett europeiskt läkemedelsbolag med fokus på generiska mediciner, ett bolag med ett antal större och mindre försäljningskanaler på flera marknader, bl.a. apotekskedjor och dagligvaruhandlare. I nuläget finns det enligt Enorama Pharma ett mycket stort intresse från en av dessa apotekskedjor att påbörja försäljning av Enoramas nikotintuggummi via eget Private Label, snarast möjligt efter godkännande från berörda myndigheter.
Läs mer i BioStocks analys av Enorama Pharma.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev