Home Nyheter Ny studie stödjer Enorama Pharmas private label-strategi

Ny studie stödjer Enorama Pharmas private label-strategi

Ny studie stödjer Enorama Pharmas private label-strategi

22 september, 2016

Enorama Pharma utvecklar s.k. drug delivery-produkter i form av medicinska tuggummin som kan vara bärare av läkemedel för snabbt och säkert upptag i kroppen. Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi är att efterhand utöka antalet applikationsområden för drug delivery med bolagets tuggummin, och hittills har man valt två områden med globala ambitioner: nikotintuggummin för rökavvänjning samt medicinering mot allergiska besvär. Enoramas försäljningsstrategi med private labels, dvs att återförsäljarna sätter egna varumärken på produkterna och säljer över disk, skiljer sig från de största konkurrenterna Nicorette och Nicotinell. Detta visar sig vara ett klokt val enligt en ny rapport från konkurrensverket.
Sedan flera år säljer flera butikskedjor varor med egna varumärken bredvid produkter med tillverkarnas varumärken, och de egna varumärkena har ökat i försäljning. Utvecklingen har gått fortare i flera andra länder i Europa, men handelns egna varumärken stärker sina positioner även i Sverige. Utvecklingen har gått från att de egna varumärkena tidigare var utpräglade lågprisvaror med lägre kvalitet, till att de numera kan vara allt från basvaror till premiumkvalitet. Det framgår av en ny rapport som Konkurrensverket har tagit fram.
Utvecklingen med fler egna varumärken medför nya förutsättningar för konkurrensen på livsmedelsmarknaden. Handeln har fått en starkare position gentemot tillverkarledet. De egna varumärkena har både medfört att vissa konsumentpriser sänkts och till att skapa större köptrohet med dagligvarukedjan, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Enorma Pharmas produkter siktar på förädlingskedjans högsta kategori
Konkurrensverket delar in private labels i fyra kategorier, där den fjärde generationen baseras på att produkterna ska ha högre kvalitet och image än LMV (leverantörernas märkesvaror) och därmed differentiera sig från dessa. När det gäller rökavvänjningsprodukter är Enorma Pharmas ambition att ta marknadsandelar av de två världsledande produkterna, Nicorette och Nicotinell. Ett sätt att säkerställa detta är dels att erbjuda ett välsmakande tuggummi som kunderna är beredda att köpa flera gånger, och dels bygga tillväxt genom det faktum att återförsäljaren både är leverantör och varumärkesägare av Enorama Pharmas tuggummin.

Fyra generationers private label. Baserad på Laaksonen & Reynolds, 1994 och Kulmar & Steenkamp, 2007
Fyra generationers private labels. Källa: Konkurrensverket

Fyra generationer av private labels
Den fjärde generationens private labels är så kallade premiumprodukter, där själva produkten och varumärket ger kunden ett mervärde med tydlig differentiering från leverantörernas märkesvaror, i detta fall alltså Nicorette och Nicotinell. Utvecklingen av fjärde generationens EMV syftar också till att differentiera butikskedjan gentemot andra butikskedjor, och då handlar det således mer om innovation än om imitation av de traditionella märkesvarona. Det blir alltså återförsäljarens uppgift att skapa sitt eget premiumvarumärke, i bästa fall med högre kvalitet/image och med ett högre pris än de marknadsledande varumärkena. I Sverige har de stora svenska butikskedjorna främst tagit fram ekologiska produkter som kan sägas platsar i denna kategori.
Private labels har chans att ta marknadsandelar från premimsortimentet
Utvecklingen av EMV har gått från att ursprungligen ha varit ett lågkostnadsalternativ till att i högre utsträckning inriktas mot utveckling av egna märkesvaror som är substitut till de etablerade leverantörernas. Generation fyra eller premiummärkesvaror är vanligare i andra länder som Storbritannien och USA där också andelen private labels är betydligt högre. Grossisterna har då gått från att sälja de varor som de erbjuds köpa in till att aktivt köpa in de varor som de säljer själva genom eget varumärke. Det är denna marknad Enorama Pharma siktar in sig på.
Avtal är redan på plats
Enorama Pharma har tecknat ett avtal med ett europeiskt läkemedelsbolag med fokus på generiska mediciner. Detta bolag har ett antal större och mindre försäljningskanaler på flera marknader, bl.a. apotekskedjor. I nuläget finns det enligt bolaget ett mycket stort intresse från en av dessa apotekskedjor att påbörja försäljning av Enoramas nikotintuggummi via eget private label, snarast möjligt efter godkännande från berörda myndigheter.
Läs även: Enorama Pharma breddar portföljen med allergituggummi
Rapporten från Konkurrensverket kan nås via denna länk
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev