Home Nyheter Xintelas häststudie följer tidsplanen

Xintelas häststudie följer tidsplanen

Xintelas häststudie följer tidsplanen

8 september, 2016

I ett nyhetsbrev från biomedicinbolaget Xintela som publicerades under torsdagen framgår att verksamheten bakom kulisserna fortgår enligt plan, och att bolagets projekt utvecklats väl sedan börsnoteringen i våras. Man bjuder även på en del matnyttig info kring den pågående forskningen med bolagets kvalitetstest XACT, som används både i interna projekt samt av en icke namngiven extern partner i Europa. Bolaget har även besökt samarbetspartnern Cornell University i USA och ger en positiv uppdatering kring tidsplanen för det gemensamma forskningsprojektet med ledbroskskador på hästar.
Kvalitetstestet XACT för brosk- och stamceller 
XACT, eller Xintela Assay for Cell Therapy, är Xintelas egenutvecklade kvalitetstest för broskceller och stamceller som dels används i Xintelas egen utveckling av stamcellsprodukter, dels är under utvärdering i samarbete med ett icke namngivet europeiskt bolag som utvecklar en produkt för reparation av skadat ledbrosk.
I slutet av 2015 förvärvade Xintela antikroppar mot cellytemarkören integrin α11β1 som numera utgör en viktig beståndsdel för kvalitets- och renhetsanalys av broskcellspreparationer. Kort sagt ger dessa antikroppar möjlighet att säkerställa renheten i de cellpreparationer som görs för att undvika kontaminering av s.k. fibroblaster, vilka kan påverka kvalitén hos reparerande broskvävnad negativt i behandlingar med autologa, d.v.s. patientens egna, broskceller.
Sammantaget utgör antikropparna mot α11β1 ett starkt komplement till XACT-projektet för kvalitets och renhetsanalys av broskcellspreparationer. De gör även att Xintela kan paketera XACT för att passa bolagets samarbetspartners optimalt, utöver att testet används i den egna produktutvecklingen för reparation av ledbrosk för både häst och människa.
Häststudie i nära samarbete med ledande amerikanska forskare
Under sommaren besökte Xintela det forskningsteam vid Cornell University i USA som leder bolagets studie kring behandling av ledbroskskador på hästar, där hästarna injiceras med stamceller som kvalitetssäkrats med XACT. Xintela håller nära kontakt med det amerikanska forskarteamet, som är ett av de främsta inom ortopediska sjukdomar för veterinärmedicin, och övervakar utvecklingen noga för att försäkra sig om att studien fortskrider på ett bra sätt. Av bolagets uppdatering framgår att tidsplanen för projektet följs, och att resultat kan förväntas avläsas i slutet av året, som tidigare kommunicerats.
Efter studier på hästar kommer studier i människa
Syftet med den pågående häststudien är primärt att se effekten av bolagets stamceller samt om de tolereras väl av hästarna. Om resultaten lever upp till förväntningarna är målet att initiera en större klinisk studie på hästar med artros, samt att fortsätta förbereda för kliniska studier på människa. Artros den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige och drabbar var fjärde svensk över 45 år.
Värdet av glioblastommarknaden har ökat
I Xintelas nyhetsbrev nämns även att, som BioStock rapporterat, försäljningen av läkemedel för behandling av glioblastom förutspås öka kraftigt de kommande åren. Denna aggressiva form av hjärncancer har idag ingen botande behandling och för de som drabbas är framtidsutsikterna dystra. Xintelas målsättning är att med terapeutiska antikroppar, som binder till tumörcellerna, behandla tumören på ett mer direkt och effektivt sätt än med dagens behandling och därmed förlänga patienternas överlevnad. Metoden kan också fungera som ett komplement till tillgänglig behandling.
Läs BioStocks intervju med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund om glioblastom-projektet här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev