Xintela laddar för avancemang under 2021

Xintela arbetade fokuserat och målinriktat under 2020 och uppnådde därmed flera milstolpar. Nu pågår förberedelser inför en klinisk fas I/II-studie med XSTEM-OA, Xintelas stamcellsbehandling mot artros. Bolaget... LÄS MER!

Händelserikt 2019 att vänta för Xintela

Nyligen presenterades positiva prekliniska resultat från Xintelas stamcellsstudie i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research. I publikationen demonstreras och diskuteras de fun... LÄS MER!

Xintelas häststudie följer tidsplanen

I ett nyhetsbrev från biomedicinbolaget Xintela som publicerades under torsdagen framgår att verksamheten bakom kulisserna fortgår enligt plan, och att bolagets projekt utvecklats väl sedan börsnoteringen i vår... LÄS MER!