Home Nyheter Stort intresse för rökavvänjningsprodukter hos internationella investerare

Stort intresse för rökavvänjningsprodukter hos internationella investerare

Stort intresse för rökavvänjningsprodukter hos internationella investerare

9 september, 2016

Ökande medvetenhet om riskerna med rökning och dess följdsjukdomar som KOL, hjärtsjukdomar och lungcancer leder till allt fler förbud och hårdare restriktioner för rökare världen över. Samtidigt exploderar försäljningen av rökavvänjningsprodukter, som redan utgör en snabbt växande mångmiljardmarknad. 2015 uppgick den till 7 miljarder dollar globalt och år 2024 väntas marknaden ha ökat i värde till 21,8 miljarder dollar. Denna trend har gynnat amerikanska startup-bolaget Chrono Therapeutics, som rest nära 80 miljoner dollar i finansiering för att utveckla en antirökningsprodukt som kopplas till smartphones.
Nikotinberoende bara första målet
Chrono Therapeutics avslöjade under gårdagen att man avslutat en finansieringsrunda som ger bolaget drygt 47 miljoner dollar in i kassan, vilket betyder att man totalt har rest ca 80 miljoner dollar till utvecklingen av en teknologiplattform för att administrera nikotin via en bärbar enhet som tillsammans med en avancerad mobil-app ska hjälpa rökare att minska sitt nikotinberoende. Planer finns enligt bolaget även på att expandera produktens användning till fler områden inom s.k. drug delivery. Det är samma strategi som även gäller för Malmöbaserade Enorama Pharma, som utvecklar medicinska tuggummin – initialt med sikte på den enorma marknaden för nikotinavvänjning, men med den uttalade ambitionen att applicera sin teknologi inom fler användningsområden som lämpar sig för läkemedelsadministration via tuggummi.
Wearables och personalized medicine – populära buzzword inom e-hälsa och självhjälp
En bidragande orsak till intresset för Chrono Therapeutics produktutveckling, d.v.s. utöver den gigantiska målmarknaden, är att man med sin produkt ligger rätt i tiden för att fånga upp en populär trend. Bolaget utvecklar en snyggt designad teknisk enhet som bärs på kroppen, en s.k. wearable device som kommunicerar med användarens smartphone via inbäddad sensorteknik, och därmed kan leverera en dos nikotin in i kroppen – precis innan begäret hos användaren uppstår, enligt bolagets egen beskrivning. Enheten lagrar även statistik om varje individuell patient, data som levereras via Bluetooth, och användaren kan genom att trycka på en knapp få en extra dos nikotin när begäret blir överväldigande.
Tanken är att användare av Chrono Therapeutics produkt under tio veckors behandling, simultant med interaktiva övningar anpassade efter varje patient, ska kunna utveckla beteendemässiga och kognitiva strategier för att bättre hantera sitt nikotinsug. Bolagets förhoppning är också att den tillhörande smartphone-appen ska kunna identifiera exakt när nikotinsuget normalt brukar öka, för att patienten över tid lättare skall kunna hantera dessa begär när de uppstår. Sammantaget placerar konceptet Chrono Therapeutics produkt i det just nu heta facket som brukar kallas personalized medicine, eller individanpassad behandling.
Oaktat populära buzzwords och rådande trender kan konstateras att Chrono Therapeutics produkt är en högst seriös satsning, som mycket väl kan komma att visa sig bli ett värdefullt verktyg för många som kämpar för att bli kvitt sitt nikotinbegär. Den tekniska plattformen befinner sig för närvarande i fas II-studier, och den tillhörande mobil-appen har utvecklats i samarbete med expertis från välrenommerade Mayo Clinic och Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Enorama Pharma – på väg att slå sig in på marknaden för NRT-produkter

Malmöbaserade Enorama utvecklar s.k. medicinska tuggummin, också de med initialt sikte på nikotintuggummin. Det är en bransch där den globala marknaden domineras av jättarna Nicorette och Nicotinell som har upp till hela 80 procent av försäljningen i Europa. Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter värderades dock alltså till över 59 miljarder SEK år 2015 och väntas öka i värde till 185 miljarder SEK år 2024, vilket innebär att även en liten marknadsandelar snabbt blir stora försäljningsbelopp.
Private label-strategi skapar förutsättningar för att snabbt ta marknadsandelar
Enorama Pharma har valt att arbeta enligt en Private label-strategi, vilket innebär att bolaget inte kommer att sälja sina produkter direkt till slutkonsumenten utan till återförsäljare och detaljister. Dessa köper in produkterna från Enorama utan varumärke, och säljer dem sedan under sitt eget varumärke, s.k. private label. Ett framgångsrikt exempel på private label-strategi är hur dagligvarubutiken ICA lanserar alternativ till andra leverantörers produkter under sitt eget varumärke, eller när Hemköp säljer varor med egna varumärket Garant på förpackningarna. Det är en strategi som för Enorama pharmas del har tydliga fördelar när det gäller att snabbt få ut en produkt på marknad och nå betydande marknadsandelar, samt bättre försäljningsmarginaler.
Fler produktområden än nikotin är inom sikte
Medicinska tuggummin innebär att de kan användas för en rad områden, och Enorama Pharma har långtgående planer på att lansera tuggummin som bärare för läkemedel mot smärta, allergi och förkylning, men även generiska läkemedel, det vill säga storsäljande läkemedel där patenten löpt ut. Idag innebär medicinering i tablettform ofta problem för vissa patientgrupper, antingen genom exempelvis otrevliga bismaker eller magproblem för patienter med ett stort dagligt tablettintag. Vissa patienter har också svårigheter att svälja medicineringen.

BioStocks kommentar

Det är klart intressant att se hur framgångsrikt Chrono Therapeutics lyckats attrahera motsvarande ca 860 MSEK i investerat kapital. Det är också en lovande värdemätare för Enorama Pharma, som har samma initiala huvudfokus – antirökningsprodukter. Det ger dessutom en tydlig fingervisning om att intresset hos det internationella investerarkollektivet är betydande, dels för affärsområdet Nicotine Replacement Therapy, eller s.k. NRT-produkter, dels för alternativa lösningar för läkemedelsadministration via nya metoder och teknologier för drug delivery.
Enorama Pharma har förvisso en helt annan approach för att ta sig an den stora NRT-marknaden, både jämfört med det fåtal aktörer som dominerar den globala marknaden och med nya högteknologiska uppstickarbolag som Chrono Therapeutics. Där aktörer som Chrono Therapeutics utvecklar en ny avancerad drug delivery-plattform, förlitar sig Enorama Pharma på en beprövad och väletablerad metod – dock med ett visst mått av teknisk innovation, eftersom man utvecklar sitt tuggummi  med s.k. compressed gum-teknik, med sikte på att ta fram ett bättre, godare och mer konsumentvänligt nikotintuggummi.
Att man arbetar med en väl beprövad produkt har sina fördelar, t.ex. minskad utvecklingsrisk och ökad närhet till marknaden. I Enorama Pharmas fall är marknadslanseringen av bolagets första produkt planerad till år 2018 i Europa och 2019-2020 i USA och Asien. Även den valda private label-strategin borgar för att vägen till försäljning via marknadslansering kan avverkas relativt raskt, förutsatt att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhålls. Bolaget har redan ett första distributionsavtal med en ej namngiven apotekskedja på plats.
Enligt tidigare kommunikation från Enorama Pharma utvärderar man flera möjliga ytterligare applikationsområden för bolagets tuggummin, och vi förväntar oss att få veta mer om vilken eller vilka indikationer eller behandlingsområden som valts under tidig höst.
Enorama Pharma värderas i skrivande stund till 40 MSEK på Nasdaq First North.
Läs även: Enorama Pharmas marknad växer snabbt.
BioStock har tidigare gjort en omfattande analys av Enorama Pharma som du hittar här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev