Home Nyheter Transplanterade stamceller hjälper strokepatienter gå igen

Transplanterade stamceller hjälper strokepatienter gå igen

Transplanterade stamceller hjälper strokepatienter gå igen

23 juni, 2016

Stroke leder ofta till kraftigt nedsatt talförmåga, men även rörelser, känsel och syn påverkas. Sjukdomen är såväl potentiellt livshotande som en vanlig orsak till långvarigt funktionshinder hos vuxna. En ny studie med mesenkymala stamceller visar nu emellertid god behandlingspotential, även för patienter som tidigare bedömts som oåterkalleligt insjuknade.
Det Kalifornienbaserade bolaget SANbio har utfört en studie med stamceller på 18 patienter, varav samtliga fick förbättrad rörlighet efter behandlingen. För sju av patienterna kunde man konstatera “betydande” framsteg. Forskarna, med prövningsledaren och professorn i neurokirurgi, Gary Steinberg vid Stanford University School of Medicine i spetsen, kunde observera anmärkningsvärd förbättring i tal, styrka och rörlighet efter att stamceller hade injiceras i hjärnan – vissa patienter kunde till och med gå igen efter att ha varit rullstolsburna.
Detta är den andra studien som har undersökt hur stamcellsinjektioner i en patients hjärna kan förbättra återhämtningen efter en stroke – en studie som genomfördes i Storbritannien förra året visade också liknande lovande resultat hos de deltagande patienterna, mer än ett år efter behandlingen.
Alla patienter i Stanfordstudien bedömdes ha mycket små möjligheter till förbättring utan behandling, och efter stamcellsbehandlingen mätte forskarna deras rörlighet på en skala från 1 till 100 – där 100 motsvarade “helt mobil” – och fann att patienterna i genomsnitt hade förbättrats med 11,4 poäng. Det bedöms som en markant praktisk förbättring av patienternas vardag.
Ett borrhål i skallen
Tekniken innebär att man injicerar stamceller genom ett borrhål i skallen i områden i hjärnan som är kända för att kontrollera motoriska rörelser och som har skadats av en stroke. Forskarna vet fortfarande inte exakt hur detta hjälper patienternas mobilitet, men uppenbarligen är metoden en nyckel till att revitalisera hjärnan.
De injicerade stamcellerna är s.k. mesenkymala stamceller, vilka i denna studie hade donerats från benmärgen av två friska donatorer. Stamcellerna hade genetiskt manipulerats för att uttrycka en gen som kallas Notch1 – en gen tidigare känd för att vara motorn i hjärnans utveckling hos spädbarn. Varje patient fick antingen 2,5, 5, eller 10 miljoner av dessa celler intransplanterade.
Ryktet om hjärnvävnadens död är kraftigt överdrivet
Forskarna menar att en tidigare vanlig hypotes är att den drabbade hjärnvävnaden är död, men att man nu mer relevant bör betrakta vävnaden som hämmad men reparerbar, och att den vuxnes hjärna nu med hjälp av stamceller kan återhämta sig – i en process likt den som sker i en bebishjärna under utveckling.
Samtliga patienter rapporterade dock minst en negativ effekt efter behandlingen, så ytterligare studier måste visa att stamcellsinjektionen är säker.
Forskarna bakom den tidigare brittiska studien är mitt uppe i en större klinisk prövning, medan SANBio i Kalifornien planerar en uppföljning med 156 patienter, enligt Washington Post.
Vi har underskattat hjärnans förmåga att läka sig själv
Neurokirurgen Gary Steinberg som leder SANBios studie menar att tvärtemot vad man tidigare har trott, så tycks inte de injicerade stamcellerna bli neuroner, snarare verkar de utlösa någon form av biokemisk process som förbättrar hjärnans förmåga att reparera sig själv. Han menar att man i framtiden kanske kan få hjärnan att själv återta förlorad funktionalitet, något som denna mindre studie pekar på.
I Sverige drabbas en människa av stroke var sjuttonde minut, och enbart i USA finns sju miljoner så kallade kroniska strokepatienter som lever i efterdyningarna av en stroke. Idag finns det behandling att få timmar och dagar efter en stroke, men efter det finns det väldigt lite läkarna kan göra. Det är här stamcellsbehandlingen, om den bedöms säker, kanske kommer nå sin största framtida förtjänst och nytta.
Forskningen har publicerats i tidskriften Stroke och ett abstract kan läsas här.
Ett stort antal internationella studier pågår f.n med mesenkymala stamceller inom en rad sjukdomstillstånd, och bland de mer utmärkande kan man finna hjärt- och hjärnsjukdomar, diabetes och artros.
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev