Home Nyheter Dansk Viagrautmanare mot börsnotering

Dansk Viagrautmanare mot börsnotering

Dansk Viagrautmanare mot börsnotering

30 maj, 2016

Tidigare i maj meddelade danska Saniona att man är en av initiativtagarna till det nybildade bolaget Initiator pharma. Det nya bolaget har förvärvat tre substanser från Saniona, vars ägarandel uppgår till 60 procent, och man har redan sett lovande resultat i prekliniska djurstudier för bolagets ledande läkemedelskandidat för behandling av erektionsproblem. BioStock ställde några frågor om det nya bolaget och dess kommande utvecklingsplaner till Jørgen Drejer, vd Saniona.
Planen är att under året börsnotera Initiator Pharma på Aktietorget och att Sanionas ägarandel i samband med noteringen ska delas ut till Sanionas aktieägare enligt ett Lex ASEA-förfarande. De utvecklingsprogram som Initiator Pharma förvärvat hade Saniona inga planer på att utveckla själva, då tekniken inte passar in i bolagets forskningsplattform inom jonkanaler. Initiator Pharmas grundare planerar dock att utveckla substanserna för olika indikationer, och den ledande kandidaten ska alltså positioneras för behandling av erektionsproblem.
Den 1 juni kan nyfikna blivande aktieägare i Initiator Pharma höra vd Claus Olesen presentera bolaget på Sedermeradagen i Göteborg, läs mer om detta längst ned i artikeln.
Jørgen Drejer, vi vet ju sedan tidigare att Saniona har en omfattande forskningsportfölj innehållande en stor mängd substanser, däribland de som Initiator Pharma förvärvat. Kan du säga mer exakt hur många substanser det rör sig om?
– När vi övertog vår forskningsplattform från NeuroSearch tog vi samtidigt över 15 forskningsprojekt och ett bibliotek med flera tusen substanser. Saniona har idag nio aktiva projekt, men bland tillgångarna finns fortfarande flera intressanta, väldokumenterade och väl karaktäriserade projekt och substanser som ännu inte utnyttjats.
Hur ser egentligen processen ut som ledde fram till att ledningen för Initiator Pharma hittade och kunde utvärdera potentialen hos just de substanser som bolaget nu förvärvat av Saniona?
– Personerna bakom Initiator Pharma har i flera år intresserat sig för monoaminåterupptags-hämmare för behandling av erektil dysfunktion och man har även genomfört intressanta djurförsök som stödjer projektet. I Initiator Pharmas ledning ingår både den kemist som ansvarat för att syntetisera de aktuella substanserna och den farmakolog som lyckats visa deras effekt i djurmodeller. De vände sig till Saniona och föreslog ett samarbete som sedan utmynnade i bildandet av Initiator Pharma.
Kan du berätta något mer om de två övriga utvecklingsprogram som Initiator Pharma förvärvat, utöver den ledande kandidaten mot erektionsproblem?
– Även de övriga två substanserna är monoaminåterupptags-hämmare och de befinner sig på ungefär samma utvecklingsstadium. Monoaminåterupptags-hämmare används bl.a. till behandling av depression och smärta. De tre aktuella programmen som förvärvats har olika profiler och kan potentiellt också utvecklas för olika indikationer. Det kommer att komma en mer utförlig beskrivning av planerna för de övriga två substanserna vid en senare tidpunkt. 
Du är själv, tillsammans med Thomas Feldthus, bland de största aktiägarna i Saniona. Hur stort inflytande kommer ni att ha när det gäller Initiator Pharmas framtida utveckling?
– Initiator Pharma kommer att drivas helt oberoende av Saniona och varken jag själv eller Thomas Feldthus kommer att vara involverade i den verksamheten. 
Har du några tankar kring det potentiella marknadsvärdet av en Viagra-utmanare, om bolagets huvudkandidat skulle lyckas nå hela vägen?
– Erektil dysfunktion drabbar mer än 150 miljoner män globalt och siffran förväntas stiga till mer än 300 miljoner år 2025. Ungefär 30-40 procent av männen som drabbas svarar inte på befintliga behandlingar, t ex med Viagra och motsvarande läkemedel. Vi tror att Initiator Pharmas koncept, om det når hela vägen till framgång, kan hjälpa många av de patienter som idag inte har någon nytta av Viagra och mediciner med liknande verkningsmekanism. Detta representerar ett mycket stort medicinskt behov och det är en unik möjlighet att utveckla och lansera en ny produkt för behandling av erektil dysfunktion.
På vilken nivå anser du personligen att ett bolag som Initiator Pharma, som befinner sig i en tidig fas i utvecklingen, bör värderas vid en kommande börsnotering?
– Jag överlåter åt en investmentbank och åt marknaden att sätta en prislapp på bolaget. Det finns dock en rad prekliniska bolag som är noterade på AktieTorget och First North som man skulle kunna jämföra Initiator Pharma med.
Thomas Feldthus ska presentera Saniona på Sedermeradagen i Göteborg 1 juni tillsammans med Initiator Pharma, kan du ge en liten förhandsvink om vad vi kommer att få höra där?
– Jag tror att det är viktigt för Sanionas aktieägare, och för Initiatior Pharmas blivande aktieägare, att fullt ut förstå Initiator Pharmas unika möjlighet att utveckla en ny behandling för erektil dysfunktion. De som kommer och lyssnar kommer också att få en insikt i bolagets affärsmodell, samt förståelse för den kommande processen och planerna för utdelning av bolagets aktier i Initiator Pharma till Sanionas aktieägare.
Information om Sedermeradagen
Initiator pharma kommer att presentera under Sedermeradagen på onsdag 1 juni, kl 07:45-18:45 på Clarion Hotel Post i Göteborg, tillsammans med Saniona. Vid samma event presenterar även A1M Pharma.
Anmälan till eventet kan göras här.
BioStock har tidigare intervjuat även Thomas Feldthus rörande den planerade utdelningen av aktierna till Sanionas aktieägare. Den intervjun kan du läsa här.
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev