Dansk Viagrautmanare mot börsnotering

Tidigare i maj meddelade danska Saniona att man är en av initiativtagarna till det nybildade bolaget Initiator pharma. Det nya bolaget har förvärvat tre substanser från Saniona, vars ägarandel uppgår till 60 pr... LÄS MER!

Saniona planerar utdelning av avknoppat bolag

Saniona meddelar idag att man är sextioprocentig delägare i nybildade bolaget Initiator Pharma A/S, som ska fokusera på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem. Inriktningen är mot patienter s... LÄS MER!