Home Nyheter Saniona planerar utdelning av avknoppat bolag

Saniona planerar utdelning av avknoppat bolag

Saniona planerar utdelning av avknoppat bolag

10 maj, 2016

Saniona meddelar idag att man är sextioprocentig delägare i nybildade bolaget Initiator Pharma A/S, som ska fokusera på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem. Inriktningen är mot patienter som inte hjälps av befintliga medel på marknaden, som Viagra. Det nya bolaget Initiator Pharma har för ändamålet förvärvat tre substanser från Saniona ur forskningsprogram som ligger utanför bolagets kärnverksamhet. Planen är att notera det nya bolaget på AktieTorget samt dela ut aktierna till Sanionas aktieägare enligt ett Lex ASEA-förfarande. Sanionas vice VD och CFO Thomas Feldthus berättar mer om planerna för BioStock.

Thomas Feldthus, VVD & CFO Saniona
Thomas Feldthus, VVD & CFO Saniona

För många aktieägare är processen med avknoppning och utdelning av ett nytt bolag säkert relativt ny. Vad betyder detta egentligen för de som idag äger aktier i Saniona?
– Som jag ser det är detta enbart något positivt. Aktieägarna får nu aktier i ett bolag som bygger på substanser i forskningsprogram som Saniona inte alls har fokuserat på. Aktierna tilldelas ägarna i princip gratis, bortsett från den försumbara skatteeffekt som eventuellt kan uppstå för våra danska aktieägare. Varje aktieägare tilldelas aktier i förhållande till sitt ägande i Saniona vid den tidpunkt då aktierna delas ut.
Hur stor blir skatteeffekten?
– I Sverige ansöker vi nu om Lex ASEA. Uppnår vi detta förfarande så blir det ingen skatteeffekt för de aktieägare som är skattepliktiga i Sverige, förrän aktieägarna realiserar eventuell vinst. I Danmark har vi fått ett bindande svar från myndigheterna och skatten för den som är skattepliktig i Danmark är ytterst begränsad. Vi pratar om ören per aktie i Danmark, men vi vill inte gå in mer på detaljer förrän allt är klart. När detta sker kommer vi självklart med mer information.
När kommer aktierna i det nya bolaget att delas ut?
– Vi har ännu inget exakt datum fastställt för detta. Det kommer att dröja ett antal månader. Så snart vi har mer information meddelar vi marknaden detta och kallar till extra bolagsstämma.
När ska det nya bolaget noteras på AktieTorget?
– Vi arbetar nu med en plan för att genomföra detta så snart som möjligt. Först måste vi få ett klart svar från skattemyndigheterna om att detta över huvud taget går att göra. Det kommer säkerligen att dröja några månader innan det sker.
Hur sätts värdet på de nya aktierna, kan ni säga hur mycket aktierna blir värda vid noteringen?
– Det finns givetvis ännu inget pris satt på aktierna, utan det kommer att sättas i samband med att bolaget listas på AktieTorget. Det går så klart att titta på andra biotechbolag som noterats för att se i vilket härad värderingen kan landa men jag vill inte ens ange ett intervall i nuläget. Mer information om detta kommer naturligtvis inför listningen.
Hade det inte varit bättre att behålla projektet inne i bolaget om det finns ett stort värde i detta?
– Vi tror att detta är en av vägarna för att skapa mervärde för våra aktieägare. Saniona har en mycket bred och omfattande portfölj som vi nu fortsätter att utveckla. Att spinna ut bolag och exempelvis börsnotera dem är en av våra tre strategier.  Vi har redan nio projekt i bolaget i olika utvecklingsfaser, så detta är ett sätt att öka tempot i det här projektet, utan att samtidigt öka arbetsbördan internt.
Saniona har en omfattande forskningsportfölj med många substanser. Kan det bli aktuellt med fler nya bolag som Saniona delar ut till sina aktieägare framöver?
– Vi arbetar ständigt efter alla våra tre strategier, så det kan absolut inte uteslutas. Men om och när det händer så meddelar vi självklart hela marknaden samtidigt i ett pressmeddelande enligt gängse bestämmelser.
Varför tror ni att Initiator Pharma kommer att lyckas utveckla ett läkemedel med en substans som ni själva inte ens valt att fokusera på?
– Vi har ett management i Initiator Pharma som är i världsklass inom sitt område. En av de övriga grundarna har ägnat en stor del av sin karriär till att fokusera på behandling av erektionsstörningar. Detta ligger inte alls inom Sanionas fokusområde och vi har inte heller kunnat se någon annan användning av de substanser som Initiator Pharma velat ha.
Varför kan inte alla som har den här typen av erektionsproblem helt enkelt bara använda Viagra?
– För den patientgrupp som Initiator Pharma ska fokusera på fungerar inte Viagra, det är så enkelt. Den här gruppen är dessutom mycket stor – cirka 30-40 procent av alla som har erektionsstörningar har alltså inte kunnat hjälpas av Viagra.
Har Initiator Pharma några patent och hur länge räcker de i så fall?
– De tre substanser som Initiator Pharma förvärvar av Saniona är täckta av redan utfärdade patentskydd. Patenten räcker till 2029 eller 2030, med möjlighet till ytterligare förlängning, avslutar Thomas Feldthus, vice VD och CFO Saniona.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev