Home Nyheter Positiv toxstudie banar väg för RhoVacs cancervaccin

Positiv toxstudie banar väg för RhoVacs cancervaccin

Positiv toxstudie banar väg för RhoVacs cancervaccin

31 maj, 2016

Bioteknikbolaget RhoVac, som utvecklar terapeutiska cancervacciner med fokus på metastaser, har idag 31 maj meddelat positiva topline-resultat från sin toxologiska studie för läkemedelskandidaten RV001. Behandling med substansen under åtta veckor har inte resulterat i någon systemisk toxicitet, konstaterar man.

RhoVac, med huvudkontor på Medicon Village i Lund, inledde i december 2015 de toxikologiska studierna med bolagets ledande läkemedelskandidat RV001, och idag meddelas alltså att behandling, analys och statistikberäkning avslutats. Det s.k topline-resultatet visar att RV001 är säker att använda med den dos bolaget planerar för en kommande kliniska fas I/IIa-studie, som är planerad att inledas i slutet på innevarande år.

RhoVacs läkemedelskandidat RV001 riktar sig mot metastaserande cancerceller, inte själva modertumören
. Modertumören skall avlägsnas genom kirurgi, strålning eller med hjälp av kemoterapi, varpå patienten kan behandlas med det terapeutiska cancervaccinet – ambitionen är alltså att RV001 skall ingå i en kombinationsbehandling. Målet är att bekämpa metastaserande cancerceller genom att med hjälp av RhoVacs läkemedel “lära upp” patientens T-celler att känna igen och eliminera dessa celler.
Toxikologisk studie bekräftar: RV001 säkert för kliniska studier
Den toxikologiska studien som genomförts omfattade fem grupper med vardera tio studieobjekt (möss), vilka behandlats i åtta veckor. Studien visar att behandling under åtta veckor med doser av 25 mikrogram, 75 mikrogram och 225 mikrogram per vecka inte leder till några behandlingsrelaterade förändringar i kropps- eller organvikter och inte heller någon indikation på systemisk toxicitet. RhoVacs slutsats är att den toxikologiska studien bekräftar att det är säkert att använda bolagets läkemedelskandidat RV001 med den dos RhoVac planerar att använda i den kommande kliniska fas I/IIa-studien.
– Det är med glädje vi idag kan rapportera det positiva resultatet av den toxikologiska studien och därmed avslutningen av projektets prekliniska utvecklingsfas. Härmed har RhoVac nått en viktig milstolpe och vi kan fortsätta arbetet mot den kliniska fasen. Resultatet betyder att vi fortsatt följer planen att inleda den kliniska fas I/IIa-studien under slutet av 2016, säger RhoVacs VD Anders Ljungqvist i en kommenterar i bolagets pressmeddelande.

Läs mer på bolagets hemsida som du hittar här.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev