Home Nyheter Dignitana genomför emission inför expansion i USA

Dignitana genomför emission inför expansion i USA

Dignitana genomför emission inför expansion i USA

30 maj, 2016

Långt gångna kontakter med kliniker i USA har tillsammans med godkännande från kontrollmyndigheten FDA gjort att svenska Dignitana ligger i startgroparna. En nyemission ska tillföra medicinteknikbolaget – vars produkt DigniCap motverkar håravfall vid cancerbehandling – kapital för expansion i USA.
Bolaget, som är noterat på Nasdaq First North, inledde den 27 maj en nyemission som kommer att tillföra bolaget som mest 19,4 miljoner kronor, varav 75 procent är säkerställt. Tillsammans med den riktade emission som gjordes tidigare i maj i år får bolaget in totalt 52,5 miljoner kronor. Emissionen består av två delar: en riktad emission på 33,1 miljoner kronor där det Dallas-baserade kapitalförvaltningsbolaget Hodges Capital Management är huvudinvesterare, samt en företrädesemission på 19,4 miljoner.
Det främsta syftet med emissionen är att finansiera en utbyggnad av den organisation som redan finns på plats i USA. Dignitana har fått stor uppmärksamhet och har ett mycket gynnsamt utgångsläge. Att Hodges Capital Management går in som huvudinvesterare är i sig en indikation på hur stort genomslaget kan bli i USA.
– Vi ska nu trycka på gasen när det gäller försäljningen i USA, säger Dignitanas vd Jan Richardsson, som poängterar att den amerikanska marknaden är världens största för den produkt som Dignitana utvecklat.
dignitana
Studier har visat stor positiv effekt
Många cancerpatienter upplever en kraftigt försämrad livskvalitet i samband med att de under cellgiftsbehandling förlorar sitt hår. DigniCap motverkar håravfall genom att kyla ned patientens huvud, närmare bestämt skalpen, vilket i sin tur minskar blodflödet till hårsäckarna (se faktaruta nedan).
– Vår studie på amerikanska kliniker visar att sju av tio som använder DigniCap behåller minst 50 procent av sitt hår, säger Jan Richardsson.
Godkänt för försäljning i USA sedan december
Det var den nämnda studien som gjorde att myndigheten Food and Drug Administration (FDA) i december i fjol godkände DigniCap för försäljning i USA. DigniCap har ett godkännande också i Europa, samt i stora delar av resten av världen, däribland Kina och Australien. Men det är på den amerikanska marknaden som Dignitanas vd Jan Richardsson ser den absolut största potentialen.
– I Europa ser sjukhusen vården och patienterna som en kostnad, vilket skapar ett visst motstånd mot tilläggsbehandlingar. Det motståndet finns inte i USA. Där har de flesta patienter privata sjukförsäkringar, säger Jan Richardsson, och tillägger att sjukhusen ser DigniCap ”som ett konkurrensmedel för att attrahera fler patienter”.
Den amerikanska marknaden bedöms vara värd 400 miljoner dollar, där den största delen utgörs av patienter med bröstcancer. Detta är en god indikation på potentialen och Dignitanas verksamhet i USA är nu inriktad på att öka omsättningen. Målet är minst 100 order i år, och minst 250 order nästa år. Bolaget startade sin försäljning i januari i år och har redan skrivit kontrakt med 21 sjukhus. Eftersom bolaget leasar ut DigniCap och tar betalt per behandling kommer antalet behandlingar ha stor betydelse för omsättningen. Ett standardkontrakt ger mellan 600-1000 USD i månadshyra samt 200-350 USD per behandling.
– Modellen med hyreskontrakt har blivit väl mottaget bland kunderna. För oss innebär det en långsiktigt god lönsamhet, säger Jan Richardsson.
– Vi har dessutom fått stor uppmärksamhet i amerikanska medier, fortsätter Richardsson och berättar hur flera av de största TV-kanalerna såsom NBC, ABC och Bloombergs har rapporterat om DigniCap.
Förutom att stärka bolagets expansion genom det helägda dotterbolaget i USA ska en mindre del av emissionslikviden finansiera framtagandet av en ny, något mindre och kompaktare modell av DigniCap.
Fakta DigniCap

  • Cellgifter som används vid behandling av cancer förstör hårsäckarna, vilket ofta leder till håravfall. Genom att kyla huvudet så drar blodkärlen ihop sig och en mindre mängd cellgifter når hårsäckarna.
  • Även om skalpkylning medför en minskad lokal effekt av cellgifterna i skalpen, föreligger inte någon ökad risk för cancer lokalt i skalpen.
  • DigniCap består av en tätsittande silikonmössa som är kopplad till en kyl- och kontrollenhet. Silikonmössan är utrustad med sensorer varigenom temperaturen på skalpen bevakas och regleras kontinuerligt och automatiskt. Dignitana har patent för sensorsystemet.
  • Det första DigniCap-systemet utvecklades i slutet av 1990 talet av onkologisköterskan Yvonne Olofsson och ingenjören John Kern.

Fakta om emissionen

  • Teckningstid: 27 maj – 10 juni 2016.
  • Emissionskurs: 15 SEK.
  • Emissionsvolym: Totalt 52,5 MSEK, uppdelat på en riktad emission på 33,1 MSEK och en företrädesemission på 19,4 MSEK.
  • Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent genom teckningsförbindelser och garantier.
  • Dignitana är noterat på Nasdaq First North.
  • För memorandum klicka här.

Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev