Home Nyheter Biomedicinjätte betalar nära en miljard i förskott för cancerprojekt i tidig fas

Biomedicinjätte betalar nära en miljard i förskott för cancerprojekt i tidig fas

Biomedicinjätte betalar nära en miljard i förskott för cancerprojekt i tidig fas

8 mars, 2016

Immunterapi inom cancerbehandling är glödhett för big pharma-bolagen, något som bekräftas inte minst av storleken på licensaffärerna inom området. I februari lade amerikanska biomedicinjätten Baxalta upp ca 955 miljoner SEK i förskottsbetalning för att få ta del av Precision BioSciences immunterapiprojekt i tidig fas – och komma åt det mindre bolagets unika metod för genmodifiering av donerade T-celler.
logtyperLäkemedelsjättarna slåss för att positionera sig inom cancer-immunterapi och betalar enorma summor för lovande projekt, även i tidig utvecklingsfas. Ett tydligt exempel på det är ett nyligen ingånget avtal mellan Baxalta, en jätte inom biomedicin och läkemedelsutveckling med 16000 anställda världen över, och North Carolina-baserade Precision BioSciences med 35 anställda, som kan visa sig bli värt över 15 miljarder SEK inräknat en rejäl up front-betalning om 955 miljoner SEK och ytterligare potentiella milstolpesbetalningar till säljaren. För pengarna köper Baxalta samarbetsrättigheterna till sex pågående projekt inom immunterapi mot cancer.
Precision BioSciences ska enligt avtalet stå för den tidiga utvecklingen och Baxalta får option på att kliva in i handlingen i samband med att varje projekt når fas II. Skulle något av de utlicensierade projekten nå hela vägen till marknad ingår i avtalet även att köpare och säljare delar 50-50 på såväl kostnader som intäkter från försäljningen.
De aktuella projekten är inom s.k. CAR-T-cellterapi, som innebär att patienternas egna immunceller, T-celler, modifieras genetiskt för att bekämpa tumörceller. Metoden har fått stort genomslag som en möjlig “game changer” i kampen mot cancer, något som BioStock också uppmärksammat i en annan artikel nyligen.
Det speciella med Precision BioSciences projekt, vilket också kan förklara den saftiga prislappen, är dock att man utgår ifrån donerade T-celler från friska donatorer snarare än från patient-egna celler vilket är det vanliga, och modifierar dessa med sin egenutvecklade genmodifieringsteknologi ARCUS. Fördelen med denna metodik är att man kan få en helt annan skalbarhet än om man utgår ifrån individspecifika celler och skräddarsyr behandlingen för varje unik patient. Enligt bolagen möjliggör detta också att man kan rikta in sig mot flera olika typer av cancer.
De bägge bolagen planerar att gå in i klinik med sitt första gemensamma CAR-T-projekt under nästa år, man har dock ännu inte avslöjat vilka cancerindikationer man kommer att satsa på initialt.
Läs mer om Baxalta på bolagets hemsida som du hittar här, och om Precision BioSciences sida som finns här.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev