Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Alligator Bioscience

BioStock Investor Pitch: Alligator Bioscience

BioStock Investor Pitch: Alligator

BioStock Investor Pitch: Alligator Bioscience

25 mars, 2024

Hur förbereder sig Alligator Bioscience för att gå vidare efter FDA-godkännandet? Se vd Søren Bregenholt presentera bolaget och den senaste utvecklingen.

Se presentationen här.

YouTube video

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör en introduktion till företrädesemissionen av units i Alligator (”Företrädesemissionen”) och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Materialet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna units i Företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”), och som har offentliggjorts på www.alligatorbioscience.se/investerare/foretradesemission-q1-2024/. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna eller teckningsoptionerna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet.

Videons innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev