Home Okategoriserad NeuroVive: Jan Nilsson kommenterar Arbutus besked om NVP018

NeuroVive: Jan Nilsson kommenterar Arbutus besked om NVP018

NeuroVive: Jan Nilsson kommenterar Arbutus besked om NVP018

2 november, 2015

Förra veckan meddelade Arbutus Biopharma, som licensierat NeuroVives läkemedelskandidat NVP018 för att utveckla det vidare mot hepatit B, då under namnet OCB-030, att man valt att avbryta utvecklingen. Jan Nilsson, tf vd på NeuroVive, är hoppfull om att utvecklingen trots detta kan fortsätta. I en intervju som idag publicerades i NeuroVives nyhetsbrev svarar han på några frågor.
Varför avslutar Arbutus utvecklingen av OCB-030?
– Arbutus hänvisar till att man gjort utvärderingar av OCB-030 och andra cyclofilinhämmare mot hepatit B, och deras slutsats är enkelt uttryckt att de väljer en annan väg för sin utveckling av kombinationsläkemedel. Vi har tillgång till en hel del data som visar på väldigt tydliga verkningsmekanismer, men vi vet också att OCB-030 (som hos oss går under beteckningen NVP018) har en mer långsamverkande och kvardröjande effekt än de läkemedelskandidater som Arbutus nu behåller. Samtidigt som vi respekterar deras beslut drar både Isomerase – som ligger bakom molekylen från första början – och vi andra slutsatser. Vi känner oss övertygade om att cyklofilinhämmare har stor potential i ett stort antal terapeutiska områden, däribland antivirala indikationer.
Var det ett väntat besked från Arbutus?
– Vi har varit tydliga med att Arbutus utvärderar och väljer mellan flera olika substanser mot hepatit B i sitt utvecklingsarbete, men mitt spontana svar är nej, på inga sätt. Samtidigt skall man komma ihåg att alla prekliniska projekt måste ta sig förbi ett stort antal hinder för att ta sig till nästa steg. Arbutus har naturligtvis också krav på sig att skyndsamt utvärdera olika läkemedelssubstanser och starta kliniska prövningar, och om de inte lyckats replikera de resultat vi har fått fram tillsammans med Isomerase, kan man förstå deras beslut ur den aspekten.
Om NeuroVive återfår rättigheterna till OCB-030, finns några planer på att utveckla den på egen hand?
– Det är än så länge för tidigt att sia om, men om vi får tillbaka rättigheterna kommer vi att analysera den forskning som Arbutus gjort och därefter se om vi kan hitta en annan partner som kan utveckla NVP018 som ett antiviralt läkemedel. Även om cyklofilinhämmare inom antivirala indikationer ligger utanför vårt verksamhetsområde, kommer vi självklart att titta på hur vi kan hitta en väg framåt för den här läkemedelskandidaten.
Om vi tittar framåt: vad ser du fram emot under den närmaste perioden?
– Vi arbetar hårt för att driva både våra kliniska och prekliniska projekt framåt. Överhuvudtaget är vi just nu väldigt aktiva på flera fronter men något jag gärna vill lyfta fram är den fina insatsen som görs av hjärtkirurgerna i Lund när det gäller patientrekryteringen till vår fas II-studie på njurskador. Den studien känns mycket spännande och jag ser fram emot att vi kan slutföra studien under 2016. Jag ser även fram emot förstärkningen av vår organisation i och med att Magnus Hansson börjar som medicinsk chef från och med årsskiftet.
Jan Nilsson befinner sig i skrivande stund i München på BIO Europe 2015, där han deltar i ett panelsamtal under rubriken “Alliance Management” om att mindre företag med spjutspetskunskap behöver de stora bolagens muskler för att kunna omvandlas till kommersiella framgångar, och omvänt, i sällskap av representanter från bl.a. Johnson & Johnson och AstraZeneca.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev