Home Nyheter Söndagsintervjun: Tomas Eriksson & Martin Austin, A1M Pharma

Söndagsintervjun: Tomas Eriksson & Martin Austin, A1M Pharma

Söndagsintervjun: Tomas Eriksson & Martin Austin, A1M Pharma

1 november, 2015

Dagens Söndagsintervju är faktiskt två intervjuer, inspelade per telefon. BioStock ringde upp och bad Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma och Martin Austin, bolagets Business Development Manager, berätta lite mer om det avtal om forskningssamarbete man tecknat med Fred Hutchinson Cancer Research Centre i Seattle. Vi fick även en förklaring till varför man från A1M Pharmas sida med anledning av avtalet nu vill förlänga tidsperioden för prissättningen av optionerna i det incitamentsprogram man har för anställda och nyckelpersoner. Intervjun med Martin Austin är på engelska men finns även översatt till svenska nedan. 

martin_austin
Martin Austin, A1M Pharma


 
Intervjun i svensk översättning:
A1M
Pharma har tecknat ett samarbetsavtal med Fred Hutchinson Cancer Research Centre i Seattle, eller “Fred Hutch” som det också kallas, ett forskningsinstitut med världsrenommé vars något kaxiga slogan är 40 years of cures. Hur kommer det sig att ett relativt litet svenskt forskningsbolag som A1M Pharma lyckas knyta kontakt med en samarbetspartner av den här digniteten?
– Vi var ute efter expertis med specialkunskaper som skulle kunna hjälpa oss att svara på specifika frågeställningar kring A1M, det protein vi arbetar med, och dess påverkan på njurarna. Och när vi gick igenom forskningslitteraturen på området så insåg vi att professor Richard Zager på Fred Hutch-institutet har i princip exakt den erfarenhet och kompetens vi sökte.
Jag kände till namnet Fred Hutch sedan tidigare och visste vilken erkänd forskningsinstitution det är, så vi mejlade Richard Zager och han svarade direkt att han var mycket intresserad av ett samarbete inom detta område. Så vi hade en enorm tur.
Er nya samarbetspartner heter Fred Hutchinson Cancer Research Centre. För någon som inte är insatt skulle det kunna tolkas som att A1M Pharma har börjat titta på cancer som ett möjligt nytt intresseområde. Ligger det någon sanning i den tolkningen?
– Nej, men det intressanta med njurarna, som defintivt är vårt intresseområde, är att de påverkas av allt som passerar genom kroppen. Och med cancerbehandlingar är det ju så att de flesta mediciner som används är väldigt giftiga – vilket de måste vara för att döda tumörerna, så eftersom de här forskarna fokuserar starkt på vad som händer när man ger patienter cancerbehandling måste de naturligtvis även titta på vad som händer i njurarna. Det här är något professor Zager har stor erfarenhet av och har arbetat med i många år, vilket gör honom till vårt förstahandsval bland forskare att samarbeta med.
Vad är huvudsyftet med det här nya forskningssamarbetet, om du skulle förklara det i lekmannatermer?
Njurarna är som sagt det organ vi främst fokuserar på. Vi vill behandla havandeskapsförgiftning, och sjukdomens svåraste symptom drabbar just njurarna, hos mamman. Så det vi vill lära oss mer om, ur ett läkemedelsutvecklingsperspektiv, är allt om de grundläggande biologiska och fysiologiska effekterna på njurarna, vilket vi kan uppnå genom att samarbeta med den här forskargruppen. Dessa kunskaper kan vi sedan ta med oss till de regulatoriska myndigheterna och senare till de partners som ska hjälpa oss att ta produkten vidare, i kommersialiseringsfasen. De kommer då också att kunna ha fullt förtroende för att vi känner till alla olika aspekter av produkten.
Det här samarbetet är ett sponsrat forskningssamarbete, vad innebär det?
– Det betyder i klartext att vi får möjlighet att komma med specifika frågeställningar till professor Zager, på ett sätt som gör att han kan svara direkt på våra frågor. Detta är inget akademiskt forskningsprojekt där vi söker efter nya frågeställningar, vi vill ha konkreta svar. Genom att vi sponsrar det forskningsteam som professor Zager leder, arbetar de för att ta fram svaren på just de frågor vi ställer.
Vad skulle du vilja lyfta fram som den viktigaste fördelen för A1M Pharma med det här samarbetet, ur ett affärsperspektiv?
– Självklart innebär det faktum att vi knutit till oss en så välrenommerad partner att A1M Pharma får ett ökat erkännande, men än viktigare är de kunskaper vi kommer att erhålla. Professor Zager är inte bara forskare utan även läkare, vilket adderar ett medicinskt perspektiv som gör att vi kan titta på fysiologin i djurmodeller och ställa det i relation till sjukdomen som den yttrar sig i människa, något som kommer att ge oss ännu mer kredibilitet och trovärdighet hos våra framtida samarbetspartners när vi går vidare i utvecklingen.
Vad tror du är den största fördelen för Fred Hutch-institutet, med att arbeta med A1M Pharma?
– Vid det möte vi hade med dem för några veckor sedan var det något som märktes väldigt tydligt, och det var känslan av att A1M Pharma kommer till dem med ett helt nytt perspektiv på behandling av njursjukdom, något som ingen annan har. De var väldigt glada för att de får möjlighet att vara en del i utvecklingen av denna nya behandling.
 
Klicka på mediaspelaren nedan för att lyssna på intervjun med Tomas Eriksson, vd A1M Pharma!
Tomas Eriksson, vd A1M Pharma
Tomas Eriksson, vd A1M Pharma

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev