Home Nyheter BioStock inleder bevakning av Vivoline Medical AB

BioStock inleder bevakning av Vivoline Medical AB

BioStock inleder bevakning av Vivoline Medical AB

16 november, 2015

BioStock inleder idag löpande bevakning av Vivoline Medical AB, ett Lundabaserat medicinteknikbolag som utvecklar och säljer produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden, med fokus på lungor och hjärta. Vivoline befinner sig i ett spännande läge, man har etablerad försäljning och är aktuella med nya produkter som kommer att stärka bolagets erbjudande och position på marknaden. Man har dessutom en intressant utvecklingsportfölj och siktet inställt mot marknader med miljardpotential. 
I dagsläget används endast en liten andel av de organ som doneras. Endast cirka 20 procent av samtliga donerade lungor används för transplantation, vilket främst beror på tveksamheter avseende organens kvalitet. Inom hjärtområdet är begränsningen i tid för transport av hjärtan en viktig orsak till bristen på organ, där endast 25 procent av donerade hjärtan transplanteras. Vivolines vision är att rädda liv genom att öka tillgången på användbara organ, något man gör möjligt genom att utveckla innovativa produkter och metoder för preservation, evaluering och till och med rekonditionering av organ som donerats.
Primärt affärsområde: lungor
Vivolines primära affärsområde är i dagsläget produkter för lungtransplantation. Bolaget har utvecklat och säljer idag evalueringssystemet Vivoline® LS1 , med tillhörande engångsset, som används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Genom konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras  lungorna efter att de avlägsnats från donatorn, och om lungfunktionen uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation till en mottagare.
Vivoline har flera nya produkter under utveckling som kommer att stärka bolagets position inom detta affärsområde. Till skillnad från idag, då man är beroende av att använda konkurrenters evaluerings- och preservationslösningar (-vätskor), kommer bolagets framtida erbjudande inom lungområdet att omfatta en helhetslösning. Evalueringssystemet Vivoline® LS1 har vidareutvecklats till en uppdaterad version kallad Vivoline® LS2, man har den egna nya evalueringslösningen VivolyteTM på gång, engångsartiklar kopplade till Vivoline® LS2, samt den nya preservationslösningen Vivodex® som man siktar på att kunna inleda försäljning av under 2016.
Nästa affärsområde: hjärta
Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ, och initialt har man valt att fokusera på hjärta som nästa utvecklingsområde. Transplantation av hjärta är tekniskt sett enklare att utföra än lungtransplantation, men precis som vid lungtransplantation kan en stor andel av donerade hjärtan inte användas. En viktig orsak till att fler organ inte transplanteras är begränsningen i tid för transport av organet. Om hjärtat inte transplanteras inom fyra timmar från att det avlägsnats från donatorn kommer det i regel inte att kunna användas.
För att förbättra möjligheterna kring transplantation av hjärta arbetar Vivoline med utveckling av produkten Vivoline® HS1, som ska vara ett säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan utan syrebrist för organet. Vivolines metod kan både förbättra hjärtan och förlänga den tid organet kan vara utanför kroppen, då hjärtat cirkuleras kallt med en speciellt framtagen preservationslösning. Djurstudier har visat att Vivoline® HS1 ökar tiden hjärtan kan vara utanför kroppen till upp till 24 timmar, vilket öppnar upp för möjligheten att transportera hjärtan längre sträckor, vilket i sin tur medför att så få hjärtan som möjligt går till spillo till följd av att ingen lämplig mottagare finns inom möjligt transportavstånd.  Det utökade tidsfönstret bidrar även till bättre matchningsmöjligheter mellan donator och mottagare.
Miljardmarknader i sikte
I västvärlden avlider varje år minst 300 000 människor i arbetsför ålder av lungsjukdomar och 7-10 miljoner människor i hela världen dör till följd av hjärtsjukdom varje år. Även om merparten av dessa patienter skulle kunna vara hjälpta av en transplantation genomförs idag endast cirka 5 000 lungtransplantationer och 6 250 hjärttransplantationer världen över varje år. Marknadspotentialen för lungområdet beräknas uppgå till cirka 5 miljarder SEK, och även potentialen för hjärtområdet beräknas uppgå till cirka 5 miljarder SEK.
BioStock har tidigare gjort en Söndagsintervju med Vivolines vd Patrick Greatrex, som du hittar här.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev