Home Nyheter Deadline närmar sig för uppköpsbud på Vivoline

Deadline närmar sig för uppköpsbud på Vivoline

Deadline närmar sig för uppköpsbud på Vivoline

7 juni, 2016

Den 18 april i år lämnade XVIVO Perfusion ett offentligt uppköpsbud på Vivoline Medical och idag tisdag 7 juni kl 17 löper acceptperioden för erbjudandet ut för Vivolines aktieägare. Budet motsvarade med dåvarande aktiekurser ca 9,32 kronor per aktie och en budpremie om ca 70 procent. De tre största ägarna, med kontroll över ca 48 procent av bolaget, hade redan vid erbjudandets offentliggörande åtagit sig att acceptera budet från konkurrenten. Nu återstår att se om tillräckligt många av de övriga aktieägarna väljer att godta budet.  

Förvärvet av Vivoline är enligt XVIVO Perfusion tänkt att bredda bolagets produktportfölj inom thoraxtransplantation, d.v.s. lungor och hjärta – och kanske framförallt att stärka bolagets position på hjärtområdet, vilket är ett uttalat viktigt strategiskt mål för XVIVO Perfusion som idag inte har någon egen produktutveckling inom hjärttransplantationer.
Vivoline har genom vidareutveckling av lungevalueringssystemet LS1/LS2 tagit fram en produkt för cirkulation, preservation och transport av hjärtan kallad Vivoline HS1. Professor Stig Steen som utvecklat teknologin bakom HS1 har i studier med grishjärtan visat att det är möjligt att dramatiskt förlänga tidsfönstret för transplantation, d.v.s. hur länge ett hjärta kan befinna sig utanför kroppen efter att det avlägsnats från sin donator, ända upp till 24 timmar från dagens maximala 6 timmar.
Genom att slå samman de två konkurrerande bolagen menar XVIVO att man kommer att skapa förutsättningar för att kunna ta professor Stig Steens världsledande forskning inom hjärttransplantation, som Vivoline äger patent och IP-rättigheter till, snabbare genom produktutvecklingsfasen via klinisk utveckling och regulatoriska godkännanden ut på den globala marknaden.
Ytterligare synergieffekter, om affären genomförs, finns enligt XVIVO Perfusion inom renrumsproduktion, produktutveckling, regulatoriska frågor och i samband med marknadslansering av kommande godkända produkter. Och även om besparingar inte anges som ett tungt vägande skäl sammangåendet så menar man från XVIVOs sida att man dessutom ser möjliga kostnadssynergier om ca 12 miljoner kronor på helårsbasis, efter full integration av de bägge bolagens verksamheter.
BioStock kontaktade Marco Baroni, styrelsemedlem i Vivoline som ensam utgjort styrelsens oberoende budkommitté, vilken rekommenderat bolagets aktieägare att acceptera budet, för en kommentar.
baroni
Marco Baroni, styrelseledamot Vivoline.

Varför utsågs det en oberoende budkommitté för att hantera erbjudandet från XVIVO?
Enligt take-overreglerna får en styrelseledamot inte delta i hanteringen av ett bud om det finns risk för intressekonflikt. Som offentliggjorts så har Christian W Jansson, Stig Steen och Nils Gyllenkrok via bolag i förhand förbundit sig att acceptera erbjudandet. Som också offentliggjorts kommer Stig Steens och Nils Gyllenkroks bolag Igelösa Life Science AB att ingå ett nytt avtal med XVIVO Perfusion i det fall XVIVO Perfusion blir ensam ägare till Vivoline. Av dessa anledningar var det nödvändigt att inrätta ett oberoende utskott.

Hur har du gått tillväga för att utvärdera erbjudandet?
– För att få ett underlag för den rent finansiella delen av budet och för att bedöma huruvida värderingen av bolaget är rättvis så har vi tagit in en oberoende revisionsfirma som har granskat erbjudandet utifrån alla relevanta aspekter och sedan lämnat en s.k. ”fairness opinion”.
Med tre stora ägare i styrelsen som förbundit sig att acceptera budet från Xvivo hade det kanske blivit dålig stämning på framtida styrelsemöten om du i din bedömning hade kommit fram till en negativ slutsats?
– Haha, nej det tror jag absolut inte. Jag vet att de här personerna har bolagets bästa för ögonen.

Slutligen, vad hoppas du själv på att Vivolines övriga aktieägare kommer fram till angående budet?
– Ur det rent personliga perspektivet så innebär en affär sannolikt att jag blir av med min styrelsepost och det tycker jag på ett sätt är synd, det har varit väldigt intressant att följa det här bolaget och dess produkter, inte minst den pågående utvecklingen på hjärtområdet. Men ur ett rent synergi-perspektiv anser jag att XVIVO är en perfekt partner. Två bolag på bara 30 mils geografiskt avstånd ska inte slåss med varandra om samma marknad, då är det mycket bättre att man tillsammans skapar en stark spelare, t.ex. för att ta sig in på den viktiga USA-marknaden, avslutar Marco Baroni, styrelseledamot i Vivoline Medical.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev