Home Nyheter Irländsk klinik utför historisk lungtransplantation

Irländsk klinik utför historisk lungtransplantation

Irländsk klinik utför historisk lungtransplantation

14 april, 2016

Kirurger vid Matersjukhuset i Dublin har utfört en ny och innovativ lungtransplantation på en kvinna med cystisk fibros, den allra första i sitt slag på Irland. Med hjälp av utrustning från Vivoline Medical rekonditionerades lungorna utanför kroppen – ex vivo – innan de sattes på plats. Nu räknar läkare vid kliniken med att kunna öka antalet transplantationer dramatiskt – en viktig bekräftelse på att Vivolines teknologi driver utvecklingen inom transplantationskirurgin.
Ett stort problem med lungtransplantationer har hittills varit att många lungor vid transplantationstillfället klassas som olämpliga för mottagaren. Med Vivoline Medicals utrustning kan organen förbättras, rekonditioneras, genom s.k. ex vivo lung perfusion (EVLP) där lungorna cirkuleras med en vätska som rengör, syresätter och ger näring till lungorna innan de transplanteras.

irland
Karen Redmond, kirurg vid Matersjukhuset i Dublin, tillsammans med Leigh Bagnall som fått nya lungor med EVLP-metoden.

Med denna metod lyckas man i minst 50 procent av fallen rädda lungor som annars skulle kasserats och göra dem transplantationsdugliga, enligt doktor Karen Redmond, ansvarig kirurg vid kliniken som utfört den nu historiska transplantationen.
Förutom att lungor som bedömts som olämpliga för transplantation kan rekonditioneras så att tillfredsställande värden för t.ex. syresättningskapacitet uppnås, kan lungorna också bevaras längre tid utanför kroppen, något som är direkt kopplat till att fler lungtransplantationer kan genomföras.
Dr. Redmond framhöll efter den lyckade operationen att det föreligger en enorm brist på livskraftiga lungor i förhållande till antalet patienter som väntar på transplantation. Med tanke på att Irland har några av de mest allvarliga fenotyperna av cystisk fibros och den högsta incidensen (per invånare) av sjukdomen i världen, menar Redmond att denna första lyckade transplantation med hjälp av EVLP är “ett stort steg framåt för både behandling av CF och potentialen för lungtransplantationsprogrammet på Irland.”
BioStock kontaktade Patrick Greatrex, vd på Vivoline Medical för att få en kommentar till nyheten.
Hur viktig är den här historiska irländska transplantationen för Vivoline?
– Det är glädjande för oss att se att fler av våra kunder börjar etablera EVLP-program. För Vivoline som bolag är det positivt ur flera aspekter då det skapar ytterligare förutsättningar för merförsäljning samtidigt som fler kliniker får upp ögonen för våra produkter och vår teknologi. Men viktigast är förstås att fler patienter får möjlighet att dra nytta av de stora framsteg som nu görs inom transplantationskirurgin och kan få ett bättre liv, säger Patrick Greatrex, vd Vivoline Medical
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev