Home Nyheter Vivoline tar in kapital, siktar på nya produkter och marknader

Vivoline tar in kapital, siktar på nya produkter och marknader

Vivoline tar in kapital, siktar på nya produkter och marknader

17 november, 2015

På torsdag 19 november inleds teckningstiden för en företrädesemission som ska tillföra Vivoline ca 40 MSEK. Pengarna kommer främst att användas för att uppnå mål på vägen mot att säkra positivt kassaflöde för bolaget; lansering av nya produkten Vivodex, inträde på den för bolaget viktiga USA-marknaden samt förverkligandet av Vivolines hjärtprojekt med systemet Vivoline HS1.
Bolaget ska genomföra en företrädesemission av units om initialt cirka 25 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare cirka 15,6 MSEK. Vivoline har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK och garantiteckning om cirka 13,5 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen.
Kapitalet man tar in ska satsas på att uppnå tre huvudsakliga målsättningar. På lungsidan kommer man att lansera den nya preservationslösningen Vivodex®. Det är en viktig milstolpe för bolaget, och tanken är att produkten ska generera intäkter inom en snar framtid – planen är att inleda försäljning i Europa första halvåret 2016.
Ytterligare ett viktigt delmål är att registrera bolagets produkter på den amerikanska marknaden. Nästan hälften av alla lungtransplantationer sker i USA och därmed är detta en betydelsefull marknad för Vivoline, som man bedömer har stor försäljningspotential, inte minst eftersom ersättningsnivåerna för lungtransplantation i USA mer generösa än i många andra länder. Enligt uppgift hoppas man inleda försäljning av Vivodex® på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2016.
Sist men inte minst skall en del av pengarna användas till att förverkliga bolagets hjärtprojekt. Man har utvecklat systemet Vivoline® HS1 som är ett säkert och effektivt system för att bevara, syresätta och transportera donerade hjärtan utanför kroppen i upp till 24 timmar, vilket ger möjlighet till längre transporter av organen – en enorm förbättring jämfört med den tidsbegränsning om 4 timmar som råder i dagsläget – donerade hjärtan som inte kan transplanteras från donator till mottagare inom detta tidsfönster används i regel inte. Positivt är också att Vivoline på hjärtområdet äger hela kedjan omfattande maskin, engångsartiklar och preservationslösning, vilket innebär en stor konkurrensfördel.
Vivoline har gjort en informationsvideo som ger en bra sammanfattning av bolagets planer och målsättningar, samt en intressant inblick i hur de olika produkterna fungerar och potentiell marknad. Titta på videon genom att klicka här eller på bilden nedan.
video
Videon presenteras på Sedermeras hemsida, där även prospekt, teaser och teckningssedel för den kommande företrädesemissionen finns tillgängliga, du hittar den här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev