Home Okategoriserad A1M Pharma stärker patentportföljen

A1M Pharma stärker patentportföljen

A1M Pharma stärker patentportföljen

9 november, 2015

A1M Pharma meddelar idag att man erhållit besked om godkännande av sin patentansökan för medicinsk användning av proteinet A1M från det Europeiska patentverket EPO. Besked om godkännande innebär att EPO har för avsikt att godkänna A1M Pharmas patentansökan, som har titeln ”Medical use of the radical scavenger and antioxidant Alpha-1-Microglobulin”. Beslutet om kommande patent gäller i fler än 30 europeiska länder och patentet löper till och med 2029-07-17.
Det är mycket glädjande att kunna meddela att A1M Pharma har erhållit detta besked avseende utökningen av vår patentportfölj. Beskedet innebär att EPO har uttalat sin avsikt att godkänna vår patentansökan för medicinsk användning av A1M i Europa. Vi har sedan tidigare godkännanden för detta patent i Japan och Australien, och nu kan vi lägga till fler än 30 europeiska länder till denna lista. Då det här patentet kan omfatta flertalet indikationer är detta den största breddningen hittills av vår patentportfölj, vilket givetvis är av stort värde för A1M Pharma som bolag, säger Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma.
Stark patentportfölj och särläkemedelsstatus
Som vi tidigare redovisat i del 1 av BioStocks analysserie om A1M Pharma har bolaget idag tre internationella patentfamiljer, som nu alltså stärks ytterligare. A1M Pharma erhöll dessutom i maj 2014 särläkemedelsstatus i Europa (EU) vilket ger bolaget marknadsexklusivitet i 10 år efter lanseringsdatumet även om patenten gått ut. Bolaget utvärderar även möjligheterna att ansöka om särläkemedelsstatus även i USA vilket ger marknadsexklusivitet i 7 år.
Nedan en sammanställning över bolagets patentskydd på olika marknader.

Region/Land Patent medicinsk användning A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade / år*
Japan Ja Ja 28.000
Australien Ja Ja Ja 12.400
Europa** Ja Ja 191.300
Ryssland*** Ja 270.000
Mexiko Ja Ja 121.200
Nya Zeeland Ja Ja 2.000
Kina Ja 400.000
Sydafrika Ja Ja 100.900
Sydkorea Ja 8.200
USA Ja 150.200
Summa 1.284.200

* Gäller havandeskapsförgiftning.
** Inkluderar länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz/Lichtenstein, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
*** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik) samt ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling). Bolaget har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen. Bolaget innehar också patent för Mitokondrie och PRRT vilka inte är inkluderade i tabellen.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev