Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 22 oktober

Nyhetssvepet tisdag 22 oktober

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet tisdag 22 oktober

22 oktober, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 42 här
Enorama Pharma har ingått ett Term Sheet-avtal med Betapharm Arzneimittel avseende försäljning av bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Läs mer.
Lundbeck har slutfört förvärvet av Alder BioPharmaceuticals – en affär värderad till motsvarande cirka 13 miljarder DKK. Läs mer.
AroCell har beslutat att genomföra en riktad nyemission och fullt garanterad företrädesemission om totalt 54,4 Mkr. Läs mer. Bolaget har även skickat ut en kallelse till en extra bolagsstämma den 8 november. Läs mer.
Pharmacolog har erhållit ett patentgodkännande från European Patent Office (EPO) avseende en metod och teknik för dosering i samband med intravenösa läkemedelsbehandlingar. Läs mer.
Fluicell har skickat in en ny patentansökan till den amerikanska patentmyndigheten USPTO gällande 3D-bioprinting av biologiska vävnader och meddelar att lanseringen av produkten Biopixlar är planerad till den 6 november. Läs mer.
Sectra har tecknat avtal med Grady Memorial Hospital i Georgia om leverans av bolagets IT-lösning för hantering av medicinska bilder. Läs mer.
Raytelligence meddelar att bolaget fått sin första order av sensorsystemet EaZense från Sensapp. Läs mer.
Q-linea meddelar att de kliniska studierna i USA och Europa med produkten ASTar för test av antibiotikaresistens beräknas starta under andra halvåret 2020. Läs mer.
AstraZeneca har beslutat att förlänga finansieringen av sitt prisbelönta Young Health-program i ytterligare fem år med 35 MUSD. Läs mer.
Probis rapport för Q3 kommer att publiceras den 25 oktober. Läs mer.
Analyst Group har publicerat en aktieanalys av Aptahem. Läs mer.
Danderyds sjukhus meddelar att sjukhusets första patient bedömts med ortopedens artificiella intelligens (AI) som nu är en del av den kliniska verksamheten. Läs mer.
Dianox lanserar en onlineutbildning med fokus på anaeroba bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner och i värsta fall dödlig blodförgiftning. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Idogen  IDL Biotech  ADDvise Group  Advenica  Össur  Karessa Pharma

Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Oncology Venture ska genomföra en företrädesemission och har offentliggjort ett prospekt. Läs mer.
Företrädesemissionen i Karo Pharma blev fulltecknad och bolaget kommer att tillföras cirka 2 miljarder kronor före emissionskostnader. Läs mer.
Redwood Pharma har meddelat att sista dag för handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) i bolaget är den 24 oktober och att stoppdag är den 28 oktober. Läs mer.
Sista dag för handel med A1M Pharmas teckningsoptioner är den 23 oktober och sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 är den 25 oktober. Läs mer.
Redsense Medical har erhållit ett positivt utlåtande från International Searching Authority gällande en internationell patentansökan (PCT) för bolagets smarta sårvårdsteknologi. Läs mer.
ChemoMetecs helårsrapport kommer att publiceras den 6 november. Läs mer.
Integrum har tecknat avtal med Johns Hopkins Hospital i Baltimore om att erbjuda en innovativ kirurgisk service till amputerade. Läs mer.
Peptonic lanserar VagiVital i England. Läs mer.
Terveystalo har tecknat avtal om att köpa Evalua International. Läs mer.
XVIVO Perfusion har bjudit in till en telefonkonferens den 24 oktober för presentation av bolagets delårsrapport. Läs mer.
Boule Diagnostics har beslutat om en valberedning inför årsstämman 2020. Läs mer. Så har även PledPharma. Läs mer.
Novo Nordisk har publicerat information om sitt återköpsprogram. Läs mer. Så har även Össur (läs mer) och Novozymes. Läs mer.
Coronaria har tillkännagett acceptansgraden i budet på aktierna i Silmäasema. Läs mer.
Professor Per-Anders Abrahamsson har skrivit i tidningarna Medicinsk Access och Min Medicin att det är dags att öppna ögonen för TUMT – metoden som är basen i ProstaLunds CoreTherm värmebehandling. Läs mer.
En forskargrupp vid Clinical Research Centre, Lunds universitet, har tilldelats 3,3 Mkr från Lundbergs Forskningsstiftelse för utveckling av förbättrade analysmetoder inom forskning kring diabetes typ-1 hos barn. Läs mer.
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat biomarkörer för barnastma som kan kan underlätta tidig diagnos och förutsäga behovet av medicinering. Läs mer.
Genom en studie, som utförts under ledning av Broad Institute of MIT and Harvard, har forskare utvecklat en teknologi kallad Prime editing som kan skriva om genetisk kod med stor precision. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
ADDvise Group +20,75%  Peptonic Medical +11,11%  Fluicell +9,79%  Idogen +8,33%  Aptahem +7,89%  QuickCool +6,87%
Förlorare i lunchhandeln:
AroCell -39,48%  Annexin Pharmaceuticals -12,22%  Q-Linea -10,61%. Cline Scientific -7,48%. ProstaLund -5,52%  ExpreS2ion Biotech -5,36%
Index:
OMXS30 +0,58% Hälsovård -0,24%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev