Home Okategoriserad Danska Børsen uppmärksammar undervärderat Saniona

Danska Børsen uppmärksammar undervärderat Saniona

Danska Børsen uppmärksammar undervärderat Saniona

9 november, 2015

Danska finanstidningen Børsen uppmärksammar idag Saniona i en artikel med rubriken “Starkt undervurderet børsbaby”. I artikeln citeras svenska analyshuset Smallcaps Anders Ericson, som dels lyfter fram Sanionas breda projektportfölj som en riskminimerande faktor och dels pekar på att värderingen av bolaget ännu är låg, givet att Saniona har minst två läkemedelskandidater med blockbusterpotential (Tesomet för diabetes typ 2 och smärtlindringspreparatet AN2346, reds anm) – preparat som kan förväntas nå miljardomsättning i dollar vid framgångsrik marknadslansering.
Vad det kan komma att betyda för Sanionas värdering att bolaget står inför ett planerat listbyte från Aktietorget till Nasdaq Small Cap vill dock inte Anders Ericson på Smallcap sia om, då marknaden historiskt sett har en benägenhet att reagera väldigt olika när bolag genomfört listbyten. Bolaget kommer dock tveklöst att få nya investerares blickar på sig i och med listbytet.
Att fler danska investerare fått upp ögonen för Sanionas potential i och med dagens artikel i Börsen är också högst troligt. I skrivande stund noterar vi en kursuppgång för bolaget om drygt 22 procent under kraftigt ökad omsättning, med såväl Den Danske Bank som ytterligare ett flertal danska banker bland största nettoköpare.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev