Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 28 oktober

Nyhetssvepet måndag 28 oktober

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet måndag 28 oktober

28 oktober, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 43 här
A1M Pharma meddelar att bolagets ansökan om namnbyte till Guard Therapeutics International har godkänts av Bolagsverket och att handel i aktien på Nasdaq First North Growth Market sker under kortnamnet GUARD från och med den 29 oktober. Läs mer.
Raytelligence har tecknat ett Letter of Intent med ett av världens största sensorbolag och räknar med att teckna ett utvecklings- och leveransavtal före årsskiftet. Läs mer.
Midsona har offentliggjort villkoren för företrädesemissionen om cirka 600 Mkr. Läs mer.
iZafe Group har upptagit ett lån om totalt 5 Mkr för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. Läs mer.
BiBBInstruments har genomfört ett framgångsrikt prekliniskt försök och avslutande steg inför en planerad multicenterstudie med biopsiinstrumentet EndoDrill Model X för tidig cancerdiagnos. Läs mer.
SpectraCure meddelar att det amerikanska läkemedelsverket FDA har skapat en öppning till snabbare produktlansering genom förändrade krav för endpoints i kliniska studier för cancerbehandling. Läs mer.
Probi: Lancet Rheumatology publicerar en ny studie som visar på signifikant reducerad benskörhet genom intag av probiotika. Läs mer.
Active Biotech och NeoTX meddelar att den första patienten har doserats i fas Ib-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer. Läs mer.
Photocure har presenterat nya data från bolagets prekliniska studie med Blue light flexible cystoscopy och Hexaminolevulinate (HAL) vid kongressen BLADDR i Paris den 25-26 oktober. Läs mer.
AcouSort har fått en order på AcouTrap från Sydkorea. Läs mer.
Hofseth BioCare har tecknat konsultavtal med Dr Crawford Currie i London. Läs mer.
Follicums vd, Jan Alenfall, kommer att hålla en presentation om bolagets hårväxt- och diabetesprojekt på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november. Läs mer.
Xbrane Biopharma har presenterat sin valberedning. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals har uppdaterat ägarlistan per den 18 oktober. Läs mer.
Penser Access har analyserat Iconovo (läs mer) och Probi. Läs mer.
Redeye har publicerat en analys av Orexo (läs mer) samt tilläggsinformation gällande SynAct Pharma. Läs mer.
Nyheter inkomna efter fredag lunch:
BrainCool offentliggjorde ett EU-tillväxtprospekt i samband med bolagets företrädesemission om 40 Mkr. Läs mer.
Medfield Diagnostics ska genomföra en säkerställd företrädesemission om 16,7 Mkr och har kallat till en extra bolagsstämma. Läs mer.
Navamedics dotterbolag Observe Medical har utsett Björn Larsson till ny vd och godkänt styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital. Läs mer.
ISR Immune System Regulation Holdings cancerprogram med läkemedelskandidaten ISR050 har utvecklats snabbare än planerat. Läs mer.
Silmäasema har meddelat att bolagets delårsrapport kommer att publiceras den 8 november. Läs mer. Silmäasema har även publicerat en uppdatering avseende bolagets valberedning. Läs mer.
Bavarian Nordic har kallat till en extra bolagsstämma den 27 november. Läs mer.
Alzinova har publicerat en rättelse av pressmeddelandet gällande bolagets senaste delårsrapport. Läs mer.
Bristol-Myers Squibbs fas III-studie CheckMate -9LA har uppnått det primära effektmåttet total överlevnad för Opdivo i kombination med lågdos Yervoy och kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer. Läs mer.
Biovica har förnyat sitt ISO-certifikat och uppfyller därmed de regulatoriska kraven för utveckling, tillverkning och försäljning av det blodbaserade testet DiviTum för utvärdering av cancerbehandlingar. Läs mer.
Corline ska utöka patientrekryteringen till transplantationsklinikerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset efter att säkerhetskommittén för njurtransplantationsstudien RENAPAIR 01 meddelat att man inte funnit några negativa säkerhetsfynd kopplade till Renaparin. Läs mer.
Oncoinvent har meddelat att forskning relaterad till Radium-224 (224Ra) har publicerats i Journal of Applied Radiation and Isotopes. Läs mer.
CELLINK ska öppna kontor i Frankrike. Läs mer.
Teva Sweden har aviserat att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att migränläkemedlet Ajovy (fremanezumab) ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 november. Läs mer.
Attana kommer att delta vid Drug Discovery Innovation Programme i Barcelona den 28-29 november. Läs mer.
Ascelia Pharmas Chief Operation Officer Dorthe da Graça Thrige kommer att lämna bolaget. Läs mer.
Nouryon Nordic Prize har gått till PhD Sabrina Valetti för hennes forskning kring nanoporösa silikapartiklar i syfte att utveckla bättre läkemedel. Läs mer.
Redeye har publicerat en analys av Asarina Pharma. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
Camanio Care +30,00%  Prebona +20,00%  SynAct +13,99%  RLS Global +9,61%  Intervacc +7,89%  Saniona +7,43%
Förlorare i lunchhandeln:
Cline Scientific -9,87%  Fluicell -7,98%  Xintela -6,39%  Promore Pharma -6,03% Corline Biomedical -5,83%  Episurf Medical -5,60% 
Index:
OMXS30 +0,40% Hälsovård -0,26%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev