VD-Intervju: Saniona om fetmastudien i Mexiko

Under förra veckan stod det klart att det danska biotechbolaget Sanionas samarbetspartner i Mexiko, Productos Medix, har fått klartecken att inleda fas III-studier med Sanionas läkemedelskandidat tesofensine mo... LÄS MER!

Intervju: Jørgen Drejer om Sanionas nya avtal

Saniona har inlett samarbete med kommunikationsbyrån Laika Consulting i syfte att stärka bolagets kommunikation gentemot marknaden. En del i satsningen är ett nyhetsbrev med planerad utgivning varannan månad. I... LÄS MER!

Intervju Saniona: Samtal om fler affärer pågår

Danska Saniona har tecknat avtal med mexikanska Medix om vidareutveckling och kommersialisering av  tesofensine och Tesomet för behandling av fetma och fetmarelaterad diabetes. Man får 10,5 MSEK i förskott och ... LÄS MER!