Home Okategoriserad Intervju Saniona: Samtal om fler affärer pågår

Intervju Saniona: Samtal om fler affärer pågår

Intervju Saniona: Samtal om fler affärer pågår

19 februari, 2016

Danska Saniona har tecknat avtal med mexikanska Medix om vidareutveckling och kommersialisering av  tesofensine och Tesomet för behandling av fetma och fetmarelaterad diabetes. Man får 10,5 MSEK i förskott och fullt finansierade fas II- och fas III-studier, samt tvåsiffrig royalty på kommande läkemedelsförsäljning i Mexiko och Argentina. Enbart den mexikanska marknaden beräknas vara värd 250 miljoner USD. Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona antyder i en intervju med BioStock att fler avtal kan komma under året.

feldthus
Thomas Feldthus, vice vd & CFO Saniona

Ni inleder 2016 starkt och har hittills i år spottat ur er ett partneravtal i månaden. Planerar ni att hålla samma höga takt året ut?
– Vi har tidigare kommunicerat att vi ska inleda två kliniska fas II-studier under första halvåret, med Tesomet för diabetes typ 2 och med NS2359 för kokainberoende. Medix å sin sida har informerat om att de planerar att starta en fas III-studie med tesofensine. Vi ser även goda möjligheter att få till fler samarbetsavtal under året, och så ska vi lista bolaget på Nasdaq Small Cap, så ja – vi förväntar oss ett hektiskt år.
Varför valde ni att inleda samarbete med just Medix?
– Den mexikanska marknaden är mycket intressant. Landets befolkning är kanske den mest överviktiga i världen så marknadspotentialen är betydande. Medix fokuserar nästan uteslutande på fetma och är också marknadsledande på sitt område i Mexiko, både volym- och intäktsmässigt. De är väldigt entusiastiska över våra produkter som de anser är mycket effektivare och säkrare än befintliga alternativ på den mexikanska marknaden. Med deras starka fokus på fetma och övervikt och deras track record av att ta fram innovativa behandlingar, i kombination med den ledande marknadsposition de har är Medix en mycket attraktiv samarbetspartner för Saniona.
Finns det några direkta fördelar med att Medix är verksamma på just den mexikanska marknaden, förutom att landet är hårt drabbat av fetmarelaterade hälsoproblem?
– Det är defintivt ingen nackdel att ha ett samarbete med en stark lokal aktör på en marknad där övervikt utgör ett så enormt samhällsproblem. De kan sin marknad, de har en stor säljorganisation på plats och väletablerade försäljningskanaler.
Medix planerar att genomföra en fas III-studie redan i år med tesofensine, vilket betyder att Saniona kommer att gå från att vara ett prekliniskt bolag till ett fas III-bolag på i sammanhanget mycket kort tid. Er kommentar till det?
– Det innebär helt enkelt att vi nu har mycket kortare väg till marknad, och att vi närmar oss potentiella intäkter från försäljningsroyalties. Vilket ju faktiskt är vad som räknas, när allt kommer omkring.
Medix säger även att de planerar fas II- och fas III-studier med Tesomet, vet ni något om tidsramarna?
– Tesomet är en mycket viktig komponent i den här affären, även för Medix. Den utvecklingen kommer dock att ta lite längre tid. Vi måste bestämma oss för en slutlig beredning och vi behöver skala upp, kontrollera och validera tillverkningsprocessen för det här komplexa pillret. Vi kommer mest troligt också att behöva utföra kompletterande tox-studier innan vi drar igång omfattande fas II- och fas III-studier med Tesometkombinationen. Så detta program kommer konsekvent att komma ett steg efter utvecklingen av tesofensine som monoterapi. Vi håller nu på att analysera detta tillsammans med Medix.
Hur ligger ni till i förberedelserna för er egen planerade fas II-studie med Tesomet?
– Allt går enligt plan och vi ser inga anledningar att revidera våra tidigare uttalanden om att vi ska initiera fas II-studien under första halvan av 2016.
Ni får drygt 10 MSEK upfront och i avtalet ingår även betalningar vid uppnådda milstolpar. Hur stora intäkter kan avtalet ge totalt, exklusive royalties?
– Medix betalar ca 10 MSEK i förskott och finansierar även den kliniska utvecklingen fullt ut, vilket är ett stort ekonomisk åtagande, speciellt om man betänker att deras rättigheter gäller för en relativt begränsad geografisk marknad. Med hänsyn till detta har vi bara krävt regulatoriska milstolpesbetalningar. Storleken på dessa går vi inte ut med och vid tidpunkten när de faller ut kommer det nog att vara mer intressant att titta på royalties, som är en nyckelfaktor i vår överenskommelse. Vi kommer att få tvåsiffrig royalty på försäljningen.
Pratar vi låga, medel- eller höga tvåsiffriga procenttal?
– Det kan vi tyvärr inte kommentera.
Ni behåller rättigheterna för marknader utöver Mexico och Argentina. Hur stor nytta kan ni dra av positiva studieresultat ifrån Medix när ni ska gå in på övriga marknader?
– Det kommer att ge oss tillgång till ytterligare data kring säkerheten och de kliniska resultaten kommer att ge oss viktigt beslutsunderlag. När data analyserats färdigt kan vi även få direkt tillträde till andra marknader, till exempel i Sydamerika och andra regioner. För Europa och USA räknar vi med att vi kommer att behöva genomföra kompletterande studier för att få igenom regulatoriska godkännanden.
Kan ni säga något om den totala marknadspotentialen, i relation till marknaderna Mexiko och Argentina, vid ett godkänt läkemedel mot fetma?
– I dagsläget är enbart den mexikanska marknaden värd ca 2,5 miljarder SEK. Medix tror dock att man kommer att ytterligare expandera marknaden när man introducerar tesofensine och Tesomet, eftersom de håller en högre effektivitet och har bättre säkerhetsprofil än befintliga behandlingsalternativ på marknaden.
 Det senaste avtalet ni presenterade (med Upsher-Smith, reds anm.) gällde ett utvecklingsprogram som “flugit under radarn”. Nu gäller det tesofensine och Tesomet, två program i er uttalat aktiva pipeline. Har ni i dagsläget några fler diskussioner om partnerskap kring de av era projekt som inte finns med där?
– Vi har pågående diskussioner med flertalet pharma- och biotechbolag om våra utvecklingsprogram. Vi är mycket nöjda med att de två affärer vi gjort i år gett oss ca 20 MSEK i intäkter – hittills. Och det är 10 månader kvar på året så det finns fortfarande utrymme för att få fler saker att hända under 2016.
Avslutningsvis: Kan ni säga något om status i era övriga projekt? Har t.ex. första patienten rekryterats i kokainstudien?
– Vi kommer att informera marknaden när fas II-studien med NS2359 har inletts och första patienten har behandlats.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån är finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev