Home Nyheter Intervju: Jørgen Drejer om Sanionas nya avtal

Intervju: Jørgen Drejer om Sanionas nya avtal

Intervju: Jørgen Drejer om Sanionas nya avtal

22 mars, 2016

Saniona har inlett samarbete med kommunikationsbyrån Laika Consulting i syfte att stärka bolagets kommunikation gentemot marknaden. En del i satsningen är ett nyhetsbrev med planerad utgivning varannan månad. Igår kom första utskicket, där man bland annat fokuserar på de nyligen presenterade avtalen inom Parkinsons sjukdom och behandling av fetma.

Joergen-Drejer
Jørgen Drejer, vd för danska Saniona.

Anslaget från Michael J. Fox Foundation

Sanionas vd Jørgen Drejer berättar i nyhetsbrevet bland annat om det forskningsanslag bolaget nyligen beviljats från Michael J. Fox Foundation, pengar som ska gå till forskning kring en möjlig framtida behandling av Parkinsons sjukdom.
Kan du berätta om bakgrunden till ert projekt för behandling av Parkinsons sjukdom? 
– Jag har varit involverad i tidigare projekt inom området och har noga följt forskningen kring hur nikotin tycks utgöra ett skydd mot sjukdomen. Det är denna effekt som gör det här projektet så intressant och ger oss hopp om att kunna ta fram en behandling som påverkar själva sjukdomsförloppet och inte bara dess symptom.
Hur långt räknar ni med att kunna nå med detta anslag? 
– Det här anslaget gäller validering av mekanismen med syfte att ta fram en huvudkandidat och visa att den fungerar i djurmodeller. Det är även sannolikt att vi kan erhålla uppföljande anslag, jag har varit med om att MJFF har delat ut flertalet anslag för projekt på vägen mot klinisk fas. 
Hur ser ni generellt på konkurrensen inom Parkinsons sjukdom?
– Det finns ett flertal andra projekt under utveckling, varav en del är finansierade av MJFF, men vanligtvis handlar det enbart om att behandla sjukdomens symptom. Det som gör vårt projekt unikt och så lovande är att vi har potential att faktiskt skydda mot och bromsa själva sjukdomsförloppet.
Har denna typ av behandling potential att även reversera sjukdomsförloppet? 
– Data från andra studier och våra egna preliminära data visar att en dylik behandling förbättrar neuronernas funktion och att den underlättar viss återbildning av nervcellsförgreningar. Med andra ord är det möjligt att en behandling skulle kunna reversera sjukdomen till viss del, men det är ännu för tidigt att ge något säkert svar på detta.
Hur ser ni på möjligheterna att en framtida produkt baserat på detta projekt kan ingå i en kombinationsbehandling?
– Det är en relevant fråga då det är rimligt att den bästa behandlingsformen även i framtiden kommer att bestå av flera delar. Och det här projektet passar mycket väl ihop med vad som redan finns ute på marknaden.

Licensavtalet med Medix om tesofensine och Tesomet
medixlogo375

Jørgen Drejer berättar i nyhetsbrevet också mer om det nyligen tecknade licensavtalet med Medix och hur han ser på vägen framåt för de båda substanserna tesofensine och Tesomet.
Givet att Medix fas III-studie inleds i år och blir framgångsrik, ungefär hur lång tid kan det ta innan produkten kan finnas ute på marknaden i Mexiko/Argentina?
– Givet den information vi har idag skulle jag säga en bra bit innan år 2020, men den slutgiltiga planeringen är ännu inte färdigställd och godkänd av de mexikanska myndigheterna.
Vad kan ni säga om milstolpsbetalningar och royalty när det gäller den här affären?
– Intäkter från royalty är en viktig intäktskälla för ett läkemedel som närmar sig marknadslansering. Våra royalty-intäkter från produktförsäljning kommer att uppgå till en tvåsiffrig procentsats. Det är inte ovanligt att produkter som befinner sig i fas 1 erhåller 10-15 procent och produkter som befinner sig i fas två får 15-20 procent. Detta är som bekant en fas 2-studie.
Kan ni utnyttja data från Medix fas II-studie för Tesofensine inom fetma i ert kliniska program för Tesomet?
– Data från denna studie kommer att kunna inkluderas i våra övergripande tox-studier och när det gäller förståelse för denna substans, men samtidigt är det viktigt att poängtera att det handlar om två olika läkemedel.
Medix säger sig vilja genomföra fas II och III-studier även med Tesomet för fetma. Hur kommer ni att koordinera detta med ert eget kliniska program för Typ 2-diabetes? 
– Vi ser potential för den här substansen inom ett flertal möjliga indikationer inklusive Typ 2-diabetes och leversjukdomen NASH (fettlever). För att samordna hela det kliniska programmet för substansen har vi en styrkommitté tillsammans med Medix.
Kan ytterligare lokala samarbeten kring Tesofensine för fetma bli aktuella i andra regioner än Mexiko/Argentina?
– Fetma är ett globalt problem som även drabbar utvecklingsregioner i hela världen. Hittills har vi utöver avtalet med Medix noterat ett intresse för Tesofensine i främst Sydamerika och Asien, och vi får se framöver hur vi utformar den globala strategin för denna produkt, avslutar Jørgen Drejer, vd Saniona
Nyhetsbrevet från Saniona kan läsas i sin helhet här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev